ulga na powrót programista
Zmiany w przepisach

Programisto, wróć z zagranicy, płać niższy podatek i korzystaj z bonusu w ZUS przez 4 lata!

W ramach Nowego Polskiego Ładu pojawi się nowa ulga podatkowa (tzw. ulga na powrót), która szczególnie zainteresuje programistów, przebywających za granicą. Jeśli zdecydujesz się powrócić do Polski, możesz skorzystać z dwóch preferencji:

  1. Obniżenia podatku PIT od uzyskiwanych dochodów;
  2. Obniżenia składek ZUS;

Dla kogo „ulga na powrót”? 

Nowa ulga dotyczy osoby (w tym programisty) który min. 3 lata mieszkał i pracował za granicą, jeśli zdecyduje się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską.

Z odliczenia skorzysta programista rozliczający się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko.

Ulga nie ogranicza się jedynie do Polaków powracających do kraju. Mogą z niej skorzystać niektóre osoby, które będą chciały przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski i płacić tutaj podatki:

  • posiadające polskie obywatelstwo lub obywatelstwo państwa wymienionego w załączniku do ustawy – obecnie są to państwa należące do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • posiadające Kartę Polaka, lub
  • przez trzy lata posiadające nieprzerwanie miejsce zamieszkania w wybranych państwach wskazanych w ustawie (należących do UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, ale między innymi również w Australii, Japonii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy USA), lub
  • przez pięć lat zamieszkujące w Polsce przed trzyletnim okresem przerwy poprzedzającej rok powrotu (z dodatkowymi warunkami).

Jakie korzyści da programiście „ulga na powrót”?

Programista po powrocie do Polski przez 4 lata będzie płacić niższe podatki i składki ZUS.

Warunkiem korzystania z ulgi jest jednocześnie:

  • uzyskiwanie dochodu z określonych źródeł np. z działalności gospodarczej
  • posiadanie statusu polskiego rezydenta

we wszystkich latach, w których programista będzie korzystał z ulgi na powrót.

Ulga na powrót a podatek dochodowy – korzyści w PIT

Po powrocie do Polski przez 4 lata programista będzie mógł płacić niższe podatki i składki ZUS. Zwolnienie z podatku wyniesie 85.528 zł rocznie.

Z zerowego PIT skorzystają zarówno osoby opodatkowane według skali podatkowej, jaki i podatkiem liniowym oraz ryczałtem ewidencjonowanym.

Ulga na powrót a ZUS – korzyści w ZUS

Programista, który po 3 latach powrócił z zagranicy i prowadzi w Polsce firmę będzie mógł płacić połowę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z kolei składka na ubezpieczenie chorobowe będzie finansowana w całości przez budżet państwa.

Warunkiem będzie podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce przez co najmniej pół roku i złożenie stosownego wniosku do ZUS-u.

Taka konstrukcja ulgi nie wpływa na zmniejszenie przyszłych świadczeń emerytalnych programisty. Połowę obciążeń przez okres 4 lat ponosi po prostu budżet państwa.

Monika Salawa Wracasz z zagranicy i potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *