wakacje od zus
ZUS

Wakacje od ZUS. Jak zyskać 1 miesiąc bez składek i odciążyć firmowy budżet?

Zauważyłam, że pojawia się dużo pytań i wątpliwości dotyczących nowej ulgi dla małych przedsiębiorców “wakacje od ZUS”. Dlatego w dzisiejszym artykule zebrałam wszystkie znane mi pytania i wątpliwości dotyczące “wakacji od ZUS”. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało zadaj je w komentarzu pod artykułem!

Dowiedz się, jak możesz zyskać dodatkowy miesiąc bez opłacania składek i odciążyć swoją firmę. Sprawdź, jakie to proste!

Spis treści:

 1. Na czym polegają wakacje od ZUS?
 2. Kto może skorzystać z wakacji od ZUS?
 3. Kto nie skorzysta z wakacji od ZUS w 2024 r.?
 4. Czy na wakacjach od ZUS nie płacę żadnych składek?
 5. Wakacje od ZUS – ile można zaoszczędzić?
 6. Czy można korzystać z wakacji od ZUS w 2024 roku?
 7. Jak skorzystać z wakacji od ZUS w 2025 roku i kolejnych latach?
 8. Były pracodawca a wakacje od ZUS
 9. Czy wakacje od ZUS zależą od formy opodatkowania działalności gospodarczej?
 10. Czy korzystanie z wakacji od ZUS obniży emeryturę i zasiłki?
 11. Czy w czasie wakacji od ZUS można pracować i wystawiać faktury?
 12. Czy w czasie wakacji od ZUS muszę zawiesić działalność?
 13. Wakacje od ZUS a podniesiona podstawa składek społecznych ZUS
 14. Wakacje od ZUS a podatek
 15. Jak złożyć wniosek o wakacje od ZUS?
 16. Czy za miesiąc korzystania z wakacji składkowych muszę złożyć dokumenty rozliczeniowe do ZUS (DRA/RCA)?

Na czym polegają wakacje od ZUS?

Wakacje od ZUS polegają na tym, że mikroprzedsiębiorca może raz w roku zrezygnować z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS. W takim przypadku składki za ten miesiąc pokrywa budżet państwa.


Pobierz w formie e-booka:

wakacje od zus


Kto może skorzystać z wakacji od ZUS?

Z wakacji od ZUS może skorzystać przedsiębiorca wpisany do CEIDG, który:

 1. ZATRUDNIA MAX. 9 OSÓB: W miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był zgłoszony do ubezpieczeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zgłaszał do ubezpieczeń nie więcej niż 9 osób (np. pracowników);
 2. NIE PRZEKRACZA PRZYCHODU 2 MLN EURO: W ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro (według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku);
 3. NIE WSPÓŁPRACUJE Z BYŁYM PRACODAWCĄ: W roku poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w roku bieżącym nie wykonywał pracy na rzecz byłego pracodawcy;
 4. NIE KORZYSTA Z “ULGI NA START”: W miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
 5. NIE WYKORZYSTAŁ LIMITU POMOCY DE MINIMIS: dysponuje limitem w ramach zasad pomocy de minimis, co najmniej w wysokości sumy obowiązujących go we wskazanym miesiącu kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne podlegających zwolnieniu;
Mówiąc prościej, z wakacji od ZUS skorzystają mikroprzedsiębiorcy, którzy są małymi podatnikami i nie wykonywali tych samych obowiązków dla byłego pracodawcy na podstawie umowy o pracę.

Kto nie skorzysta z wakacji od ZUS w 2024 r.?

Z wakacji od ZUS nie skorzysta więc:

 • osoba, która nie spełnia podstawowych wymagań z pkt. 2 powyżej;
 • osoba współpracująca z byłym pracodawcą;
 • osoba korzystająca z “ulgi na start” w ZUS;
 • osoba, która nie złoży wniosku w wyznaczonym terminie;

pomoc w założeniu działalności

Czy na wakacjach od ZUS nie płacę żadnych składek?

Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy tylko obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przedsiębiorcy (wraz z ubezpieczeniem chorobowym) i Funduszem Pracy.

Wakacje od ZUS nie obejmują:

 • składki zdrowotnej przedsiębiorcy;
 • składek ZUS za pracowników i za osoby współpracujące;

Wakacje od ZUS – ile można zaoszczędzić?

W 2024 r. można zyskać:

 • 1600,32 zł – jeśli płacisz duży ZUS (z ubezpieczeniem chorobowym)
 • 1485,31 zł – jeśli płacisz duży ZUS (bez ubezpieczenia chorobowego)
 • 408,16 zł – jeśli płacisz ZUS preferencyjny (z ubezpieczeniem chorobowym)
 • 376,55 zł – jeśli płacisz ZUS preferencyjny (bez ubezpieczenia chorobowego)

Czy można korzystać z wakacji od ZUS w 2024 roku?

Przedsiębiorcy będą mogli rozpocząć korzystanie z “wakacji od ZUS” od grudnia 2024 roku.

Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 listopada 2024 r., co oznacza, że w grudniu przedsiębiorcy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z tego rozwiązania.

Zgodnie z tym, nie będą musieli opłacać składki za grudzień do 20 stycznia 2025 roku.

Jak skorzystać z wakacji od ZUS w 2025 roku i kolejnych latach?

Mikroprzedsiębiorca będzie miał możliwość wybrania dowolnego miesiąca w roku, w którym nie będzie musiał opłacać składek społecznych oraz składek na Fundusz Pracy.

Aby skorzystać z wakacji składkowych, konieczne jest złożenie odpowiedniego formularza za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

Były pracodawca a wakacje od ZUS

Z wakacji od ZUS nie skorzysta przedsiębiorca, który:

 • w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w roku złożenia wniosku wykonywał działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej, lub w poprzednim roku wykonywał na umowie o pracę czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej.
Przykład

Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą w 2023 r. i wcześniej w tym samym roku, lub też w 2022 r. był pracownikiem danego pracodawcy, a następnie w 2023 r. wykonywał działalność gospodarczą na jego rzecz w zakresie pokrywającym się z jego poprzednimi obowiązkami, więc w 2024 r. nie będzie mógł skorzystać z wakacji od ZUS.

Jeżeli działalność tego typu była wykonywana dodatkowo w 2024 r., to także i w 2025 r. „wakacje składkowe” będą dla niego niedostępne.

Czy wakacje od ZUS zależą od formy opodatkowania działalności gospodarczej?

Z “wakacji od ZUS” można skorzystać niezależnie od formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa.

Czy korzystanie z wakacji od ZUS obniży emeryturę i zasiłki?

Nie, wakacje od ZUS nie wpłyną na obniżenie emerytury ani zasiłków (np. chorobowych, macierzyńskich) wypłacanych przez ZUS, ponieważ składki za ten miesiąc zostaną pokryte z budżetu państwa.

Czy w czasie wakacji od ZUS można pracować i wystawiać faktury?

Tak, podczas korzystania z wakacji od ZUS można normalnie prowadzić działalność gospodarczą oraz wystawiać faktury.

Czy w czasie wakacji od ZUS muszę zawiesić działalność?

Nie, aby korzystać z wakacji od ZUS, nie trzeba zawieszać działalności gospodarczej. Można uzyskiwać przychody z działalności i wystawiać faktury.

Wakacje od ZUS a podniesiona podstawa składek społecznych ZUS

Niektórzy przedsiębiorcy dobrowolnie opłacają wyższe składki społeczne (od podniesionej podstawy ubezpieczeniowej), aby korzystać z wyższych świadczeń z ZUS.

Maksymalna podstawa składek społecznych w 2024 r. to 19.560 zł.

Oznacza to miesięczną kwotę składek społecznych i FP (bez składki zdrowotnej) w wysokości: 6.668 zł / miesiąc.

Czy wakacje od ZUS obejmują podniesione składki ZUS?

Nie, wakacje od ZUS pokrywają jedynie kwotę minimalnej składki społecznej, jaką musi płacić przedsiębiorca.

Jeśli złożysz wniosek o wakacje od ZUS podstawa wymiaru składek zostanie zredukowana w miesiącu kalendarzowym korzystania z „wakacji składkowych” do wysokości właściwej dla minimalnych składek.

Uwaga! Nie możesz pokryć różnicy pomiędzy wysokością składki minimalnej a składką podniesioną.

Wakacje od ZUS a podatek

Czy kwota dofinansowania z budżetu państwa, którą otrzymam na pokrycie składek społecznych i FP, jest uznawana za przychód z nieodpłatnego świadczenia i czy muszę od niej zapłacić podatek?

Nie, dofinansowanie w ramach wakacji od ZUS jest zwolnione z podatku PIT.

Jak złożyć wniosek o wakacje od ZUS?

Wniosek należy złożyć elektronicznie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym planujemy skorzystać z wakacji od ZUS za pośrednictwem PUE ZUS.

Jeśli chcesz korzystać z wakacji od ZUS za grudzień 2024 r., wniosek musisz złożyć w listopadzie 2024 r.

Na dzień dzisiejszy wzór formularza nie został jeszcze przygotowany przez ZUS.

We wniosku znajdą się takie informacje, jak:

 • imię i nazwisko
 • NIP i PESEL
 • za który miesiąc chcesz skorzystać z wakacji składkowych
  Do wniosku należy dołączyć niezbędne informacje dotyczące pomocy de minimis, takie jak zaświadczenie o otrzymanej pomocy lub oświadczenie o jej braku.

Jak sprawdzić czy dysponuję limitem w ramach pomocy de minimis?

 1. Skontaktuj się ze swoją księgową, aby ustalić, czy korzystałeś z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis.
 2. Skontaktuj się ze swoim prawnikiem, lub firmą zajmującą się dotacjami, aby ustalić, czy korzystałeś z dotacji lub wsparcia objętego pomocą de minimis.
 3. Wejdź na tę stronę, wpisz NIP swojej firmy i sprawdź zakres pomocy z jakiej korzystałeś.

Czy za miesiąc korzystania z wakacji składkowych muszę złożyć dokumenty rozliczeniowe do ZUS (DRA/RCA)?

Tak. Przedsiębiorcy muszą również pamiętać o konieczności złożenia deklaracji rozliczeniowej oraz imiennych raportów miesięcznych za okres, w którym korzystali z wakacji składkowych.

Termin na złożenie tych dokumentów mija 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu korzystania z wakacji.


Zadaj mi pytanie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, czy księgowości w małej firmie. Skontaktuj się ze mną!

Monika Salawa
Księgowa i właścicielka biura rachunkowego, które świadczy usługi online dla klientów z całej Polski. Od ponad 10 lat pomaga przedsiębiorcom z branży IT w rozliczeniach podatkowych. Jej głównym celem jest maksymalne ułatwienie procesu rozliczeń, redukcja formalności oraz zapewnienie klientom komfortu i bezpieczeństwa w dynamicznym świecie podatkowym. Dodatkowo, dzieli się swoją wiedzą w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją ponad 180 000 osób, dostarczając wartościowych informacji z zakresu księgowości i podatków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *