Kalendarz zmian w przepisach

Prowadzisz działalność gospodarczą w branży IT i nie jesteś w stanie śledzić często zmieniających się przepisów podatkowych?

Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Nie musisz tego robić! Informacje o najważniejszych zmianach w przepisach, które dotyczą programistów i specjalistów IT znajdziesz poniżej.

Obowiązuje od:Nowe przepisy podatkowe dla branży IT:
1 sierpnia 2019 r.Brak podatku PIT od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców poniżej 26. roku życia
1 września 2019 r.Ministerstwo Finansów udostępnia tzw. Białą Listę Podatników VAT
Obowiązek zapłaty za fakturę (transakcję), której kwota przekracza 15.000 zł na rachunek bankowy kontrahenta ujawniony na Białej Liście Podatników VAT
Obowiązkowa rejestracja do VAT przedsiębiorców sprzedających online m.in. komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, AGD, niektóre maszyny i urządzenia
1 października 2019 r.Obniżenie stawki podatku PIT z 18% na 17% (w 2019 r. 17,75%)
Podwyższenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników
1 listopada 2019 r.


Obniżenie stawki VAT na sprzedaż e-booków z 23% na 5%

Wprowadzenie obowiązkowej płatności za fakturę z wykorzystaniem split payment jeżeli spełnione są 3 warunki łącznie:

  1. Sprzedaż nastąpi pomiędzy dwoma przedsiębiorcami (firma – firma);
  2. Wartość faktury to 15.000 zł brutto lub więcej;
  3. Na fakturze będzie co najmniej jedna pozycja z załącznika nr 15 do ustawy o VAT;  

Jeśli sprzedajesz towary lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT innej firmie, a kwota faktury wynosi min. 15 000 zł brutto i więcej – musisz na wystawianej przez siebie fakturze umieścić oznaczenie: „mechanizm podzielonej płatności”

31 grudnia 2019 r.

BDO: rejestracja w Bazie Danych Odpadkowych do 31.12.2019 r.

1 stycznia 2020 r.


“Prawo do popełnienia błędu” – jeżeli założysz działalność gospodarczą po raz pierwszy (na podstawie wpisu do CEIDG) i w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności naruszysz przepisy związane z wykonywaną działalnością, to zostaniesz wezwany do usunięcia tych naruszeń. Nie otrzymasz mandatu lub kary pieniężnej, o ile poprawisz swój błąd.

Utworzenie indywidualnych rachunków bankowych do wpłaty podatków PIT, CIT, VAT
Zakaz wystawiania faktur do paragonów bez numeru NIP nabywcy oraz sankcje równe +100% VAT z faktury za nieprzestrzeganie nowych przepisów
Za niestosowanie się do przepisów dotyczących:
1. Białej Listy Podatników lub
2. Obowiązkowego split payment
grożą sankcje karno-skarbowe
Ulga na złe długi również w PIT i CIT
WDT – zmiana zasad dokumentowania, aby nadal korzystać z 0% VAT
Dla zatrudniających pracowników: minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wyniesie 2600 zł brutto dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i 17 zł brutto za godzinę dla umów zleceń.
8 stycznia 2020 r.Rejestracja do małego ZUS plus
1 lipca 2020 r.Nowa matryca stawek VAT (zmiana stawek VAT niektórych towarów i usług z załącznika nr 3 i 10 ustawy o VAT)
1 października 2020 r.

JPK_VAT i deklaracja VAT zostaje połączona w jeden formularz JPK V7M (lub JPK V7K), który przesyłamy do urzędu skarbowego po raz pierwszy za X/2020 r.
Przedsiębiorca wprowadzając faktury sprzedaży i zakupu do JPK V7M (JPK V7K) musi oznaczyć każdy dokument odpowiednim numerem >>>