podatek od złota
Inwestycje programisty

Inwestycja programisty w złoto – jak uniknąć 3-krotnego obciążenia PIT, VAT i PCC!

Pewnego dnia programista o imieniu Adam, prowadzący własną działalność gospodarczą, zauważył, że jego oszczędności zgromadzone na koncie bankowym stoją bezczynnie. Chociaż zarabiał dobrze, to obawiał się negatywnego wpływu inflacji na wartość jego oszczędności.

W poszukiwaniu bezpiecznej inwestycji, która mogłaby chronić jego kapitał przed inflacyjnymi zagrożeniami, Adam postanowił zainwestować swoje pieniądze w złoto. Wiedział, że złoto od wieków było uznawane za wartościowy surowiec, cenny metal o stabilnej historii cenowej…

Jeśli czytasz ten artykuł, to zapewne jesteś programistą, który dysponuje oszczędnościami na koncie bankowym i rozważasz inwestycję w złoto, jako sposób na zabezpieczenie swojego majątku przed inflacją.

W dzisiejszych niepewnych czasach, inflacja i niestabilność gospodarcza stają się coraz większym wyzwaniem. Tradycyjne metody oszczędzania nie są wystarczająco bezpieczne.

Oszczędzanie gotówki może prowadzić do utraty wartości pieniądza w czasie inflacji, dlatego wiele osób poszukuje alternatywnych form inwestycji. W takim przypadku, złoto inwestycyjne (takie jak monety bulionowe czy sztabki) często staje się jednym z najpopularniejszych wyborów.

Jednak, jeśli chcesz ochronić swoje finanse i inwestować w złoto, warto zastanowić się nad jednym ważnym aspektem, jakim jest podatek od złota inwestycyjnego.

Spis treści:

 1. Złoto inwestycyjne – co to jest?
 2. Podatek od zakupu złota
  1. Złoto inwestycyjne a VAT
  2. Zakup złota a podatek PCC
 3. Podatek od sprzedaży złota (PIT)
 4. Inwestycja w złoto może być całkowicie wolna od podatku – legalnie!

Złoto inwestycyjne – co to jest?

Złoto od dawna jest uważane za bezpieczną przystań dla inwestorów w czasach niepewności gospodarczej. Jego wartość historycznie rosła w okresach inflacji i kryzysów finansowych. Dlatego nie dziwi fakt, że wiele osób zwraca się w stronę złota jako formy inwestycji. Jednak, przed zakupem złota inwestycyjnego, warto zrozumieć, jakie regulacje podatkowe mogą mieć wpływ na potencjalne zyski.

Definicja złota inwestycyjnego na podstawie art. 121 ustawy o VAT.

Złoto inwestycyjne to:

1) Złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe;
2) Złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:
a) posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,
b) zostały wybite po roku 1800,
c) są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,
d) są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80 % wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Wszystkie informacje z tego artykułu dotyczą fizycznego złota inwestycyjnego (monety bulionowe i sztabki).

Sposoby rozliczania podatkowego złota różnią się w zależności od formy, w jakiej występuje, na przykład złoto biżuteryjne lub fundusze inwestycyjne ETF na złoto opodatkowane są w odmienny sposób.

Podatek od zakupu złota

Złoto inwestycyjne a VAT

Czy zapłacisz VAT kupując fizyczne złoto inwestycyjne? Cena zakupu byłaby wtedy dla ciebie wyższa o podatek VAT, co zmniejsza opłacalność całej inwestycji.

Profesjonalni podatnicy handlujący złotem inwestycyjnym (dealerzy złota, mennice) korzystają ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 122 ustawy o VAT. Jeśli nie jesteś pewny, czy tak jest w twojej sytuacji, po prostu zapytaj sprzedawcę.

Oznacza to, że cena zakupionego przez ciebie złota nie zostanie powiększona o podatek VAT (zwolnienie z VAT).

Zakup złota a podatek PCC

Czy zapłacisz podatek PCC kupując fizyczne złoto inwestycyjne?

To czy zapłacisz podatek PCC od zakupionego złota (fizyczne sztabki, monety bulionowe), zależy od kogo zakupisz złoto inwestycyjnego.

 1. Zakup złota od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (broker, mennica)

Najczęściej złoto jest kupowane od profesjonalnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie (brokerzy, mennice). Czyli podmioty o których wspomniałam już wcześniej, a które jak pamiętasz, są podatnikami VAT, ale korzystają ze zwolnienia z VAT dla takiej sprzedaży na podstawie art. 122 ustawy o VAT.

Zgodnie z przepisami, jeśli sprzedaż złota inwestycyjnego podlega pod VAT, ale jest jednocześnie z tego podatku zwolniona (stawka VAT: zw), to jako kupujący jesteś wyłączony z opodatkowania podatkiem PCC.

Upraszczając, jeśli za zakupione złoto inwestycyjne otrzymasz paragon lub fakturę i na dokumencie tym znajduje się pozycja: stawka VAT zw (zwolniony), to nie zapłacisz podatku PCC.

Umowa sprzedaży złota inwestycyjnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych PCC, o ile jest objęta opodatkowaniem podatkiem VAT (również według stawki VAT: zwolniony).

2. Zakup złota od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Inaczej będzie wyglądać sytuacja, jeśli zakupisz złoto od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (na umowę sprzedaży).

Ważna wtedy będzie wartość nabywanego złota. I tak…

 1. Jeśli wartość zakupionego złota NIE przekracza kwoty 1000 zł, to nie zapłacisz podatku PCC;
 2. Jeśli wartość zakupionego złota przekracza kwotę 1000 zł, to zapłacisz podatek PCC;
  • Stawka podatku PCC wynosi 2% i opodatkowaniu podlega cała kwota zakupionego złota, a nie nadwyżka ponad 1000 zł;
  • Rozliczenia dokonujesz składając deklarację PCC-3 i opłacając podatek w ciągu 14 dni, licząc od dnia nabycia złota (bez wezwania urzędu skarbowego);
  • Podatek PCC płaci zawsze nabywca złota, czyli Ty;

Dokonując więc zakupu fizycznego złota inwestycyjnego na podstawie kilku transakcji (umowa sprzedaży), zakładając, że żadna z transakcji nie przekroczy kwoty 1000 zł, nie zapłacisz PCC.

Niestety 1 uncjowa moneta bulionowa to wydatek ponad 8.000 zł. Naturalnie znajdziesz i monety 1/10 uncji w cenie poniżej 1.000 zł, jednak tutaj już samodzielnie musisz ocenić, czy będzie to dla ciebie dobra inwestycja.

Podatek od sprzedaży złota (PIT)

To czy zapłacisz podatek PIT od sprzedaży złota (fizyczne sztabki, monety bulionowe), zależy od czasu jaki minął  od dnia zakupu złota, do dnia jego sprzedaży. I tak…

 1. Jeśli NIE minęło 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie złota – zapłacisz podatek PIT;
  • Podatek zapłacisz według skali podatkowej (12%/32%) od dochodu ze sprzedaży złota (przychód ze sprzedaży minus cena nabycia);
  • Rozliczenia dokonujesz w zeznaniu rocznym PIT;
 2. Jeśli minęło 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie złota – NIE zapłacisz podatku PIT;
  • Nie płacisz podatku PIT i nie wykazujesz sprzedaży w zeznaniu rocznym PIT;

Inwestycja w złoto może być całkowicie wolna od podatku – legalnie!

Jeśli spełnisz kilka warunków, czyli zakupisz fizyczne złoto inwestycyjne od profesjonalnego podmiotu, korzystającego ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 122 ustawy o VAT, a następie sprzedasz je po upływie 6 miesięcy, następujących po miesiącu nabycia, zarówno zakup, jak i sprzedaż złota inwestycyjnego, będą dla ciebie wolne od podatku: VAT, PCC i PIT!


A wracając do naszego programisty… Adam czuł się pewniej, widząc, że jego oszczędności są zdywersyfikowane, a część zainwestowana w złoto może stanowić pewną ochronę przed inflacją. Był świadomy, że ceny złota podlegają wahaniom, ale długoterminowo uważał, że ta inwestycja będzie miała korzystny wpływ na jego portfolio. Dodatkowym plusem była oszczędność na podatkach, o której dowiedział się od swojej Solidnej Księgowej 🙂

Pamiętaj, że artykuł ten nie jest poradą inwestycyjną, czy też usługą doradztwa podatkowego, po które powinieneś zwrócić się do specjalisty.

Monika Salawa Solidna Księgowa

Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

2 myśli w temacie “Inwestycja programisty w złoto – jak uniknąć 3-krotnego obciążenia PIT, VAT i PCC!”

 1. Jako osoba świadoma znaczenia ochrony swoich oszczędności przed inflacją, rozważam inwestycję w złoto. Artykuł trafnie podkreśla potrzebę zabezpieczenia kapitału w obliczu niepewności gospodarczej. Złoto, ze swoją długą historią stabilności, przyciąga uwagę jako bezpieczna inwestycja. Jednak ważne jest także zrozumienie aspektów podatkowych związanych z inwestowaniem w złoto, aby dokonać przemyślanego wyboru i chronić swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *