MOSS po 1 lipca 2021
Sprzedaż aplikacji i gier

Co stanie się z MOSS po 1 lipca 2021 r.?

W styczniu 2015 r. wprowadzony został MOSS – mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT (Mini One Stop Shop).

Dotyczył tych firm, które świadczyły usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne dla konsumentów z Unii Europejskiej. MOSS stał się systemem, który umożliwiał przedsiębiorcom proste rozliczenie VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej poprzez dedykowany polski urząd skarbowy.

Z systemu tego korzystała część programistów – twórców gier i aplikacji.

Dzięki MOSS przedsiębiorcy unikali rejestracji oraz obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, do którego sprzedawali produkty elektroniczne konsumentom.

Z dniem 1 lipca 2021 r. mały punkt kompleksowej obsługi (MOSS) ulega rozszerzeniu i staje się punktem kompleksowej obsługi (One Stop Shop – OSS), obejmujących szereg innych transakcji B2C.

Ważne!

Przedsiębiorcy korzystający z procedury unijnej lub nieunijnej w MOSS, będą od 1 lipca 2021 r. nadal korzystać z tych procedur w OSS. Zatem nie będzie konieczna ponowna rejestracja.

Co należy zrobić, jeśli podatnik jest już zarejestrowany w ramach procedury MOSS (mały punkt kompleksowej obsługi)?

Jeżeli przed dniem 1 lipca 2021 r. byłeś zarejestrowany w MOSS, również po tej dacie będziesz korzystał z tej samej procedury szczególnej w ramach OSS.

Możesz spodziewać się jednak, że urząd skarbowy zwróci się do Ciebie z prośbą o zaktualizowanie danych rejestracyjnych i w razie potrzeby udzielenie następujących informacji:

  1. indywidualny numer identyfikacyjny VAT lub, w przypadku braku takiego numeru, numer lub numery rejestracji podatkowej nadane przez państwa członkowskie, z których towary są wysyłane lub transportowane (dotyczy to wyłącznie procedury unijnej);
  2. elektroniczne oświadczenie, że podatnik jest interfejsem elektronicznym działającym jako podmiot uznawany za dostawcę (dotyczy to wyłącznie procedury unijnej);
  3. indywidualny numer identyfikacyjny VAT IOSS nadany przez państwo członkowskie identyfikacji, jeżeli podatnik jest również zarejestrowany w ramach procedury importu (dotyczy to zarówno procedury unijnej, jak i procedury nieunijnej).
Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *