działalność czy spółka z o.o.
Spółka z o.o.

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o. – co bardziej opłaca się programiście?

Po tym jak rząd ogłosił założenia Nowego Polskiego Ładu, powstało niemałe zamieszanie wśród przedsiębiorców. Wielu z nich zaczęło intensywnie szukać alternatyw, które pozwolą im utrzymać dotychczasowy poziom opodatkowania.

Od tego momentu, przedsiębiorcy mają mnóstwo pytań: “Co zrobić, żeby nadal płacić niższe podatki? Czy otworzyć firmę w Czechach? A może założyć spółkę z o.o.?”

W tym artykule postaram się odpowiedzieć na to ostatnie pytanie. Czy bardziej opłaca się prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, czy może jednak warto rozważyć spółkę z o.o.?

Jeśli zastanawiasz się, jdg czy spółka, ten wpis jest dla Ciebie. Dowiesz się, która opcja może być bardziej opłacalna dla programisty w nowej rzeczywistości podatkowej.

Pytanie zatem brzmi: jednoosobowa działalność gospodarcza (jdg) czy spółka z o.o. – co bardziej opłaca się programiście?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie postanowiłam porównać kilka praktycznych elementów prowadzenia działalności na podstawie wpisu do CEIDG oraz KRS:

Spis treści:

 1. Koszt założenia firmy
 2. Minimalny kapitał
 3. Dokonanie zmiany we wpisie (np. zmiana PKD lub adresu)
 4. Likwidacja
 5. Podatek dochodowy
 6. ZUS
 7. Bezpłatne korzystanie z opieki zdrowotnej NFZ
 8. Środki odkładane na przyszłą emeryturę
 9. Łatwość korzystania z firmowych finansów
 10. Odpowiedzialność
 11. Cena obsługi księgowej
 12. Zamknięcie roku

1. Koszt założenia firmy

Jednoosobową działalność gospodarczą możesz założyć online z wykorzystaniem profilu zaufanego ePuap. Rejestracja firmy trwa 1 dzień i jest bezpłatna.

Spółkę z o.o. również możesz założyć online, przez system s24 z wykorzystaniem profilu zaufanego ePuap. Rejestracja spółki trwa zazwyczaj 1 dzień. Koszt rejestracji 350 zł. Dodatkowo zapłacisz podatek PCC (0,5%) od wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o koszty wpisu do KRS.

2. Minimalny kapitał

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie musisz posiadać żadnego kapitału firmowego, aby firmę zarejestrować.

W przypadku spółki z o.o. minimalny kapitał zakładowy to 5.000 zł. Kwotę te wpłacasz przelewem na rachunek bankowy spółki, lub gotówką do “kasy” spółki.

jdg czy spółka

3. Dokonanie zmiany we wpisie (np. zmiana PKD lub adresu)

Programista prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG może w każdym momencie online, szybko i bezpłatnie dokonać zmiany wpisu. Np. zmienić adres prowadzenia działalności, dodać nowy kod PKD.

Programista prowadzący spółkę z o.o. również może dokonać zmian online. Jednak za każdą zmianę zapłaci 350 zł.

4. Likwidacja

Likwidacja jednoosobowej działalności jest prosta. Można dokonać jej bezpłatnie w CEIDG.

Likwidacja spółki z o.o. jest czasochłonna (ponad rok). Wiąże się również z dodatkowymi kosztami:

 • opłaty sądowe w KRS (ok. 1.000 zł)
 • wynagrodzenie kancelarii prawnej, która prowadzi proces likwidacyjny (od 1.000 zł);
 • wynagrodzenie biura rachunkowego, które musi przygotować bilans otwarcia likwidacji, sprawozdania likwidacyjne (przed podziałem pozostałego majątku spółki) oraz sprawozdania finansowe po podziale majątku (od 1.000 zł);

5. Podatek dochodowy

Programista prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma do wyboru trzy formy opodatkowania:

 • skala podatkowa (12% / 32%)
 • podatek liniowy (19%)
 • ryczałt ewidencjonowany (8,5% lub 12%)

Po zapłaceniu podatku, pozostałe środki finansowe mogą być dowolnie wykorzystane przez programistę.

Więcej na ten temat pisałam tutaj >>>

W przypadku spółki z o.o. sprawa jest bardziej złożona. Dochód osiągany przez spółkę z o.o. jest zazwyczaj opodatkowany 9% stawką podatku CIT (jeśli jest nowym, lub małym podatnikiem oraz nie powstała np. w wyniku przekształcenia).

Dochód spółki z o.o. może być opodatkowany według stawki CIT: 5% (IP Box), 9% lub 19%.

Po tym jak spółka zapłaci 9% CIT, pieniądze nadal nie należą do ciebie (właściciela), a do spółki z o.o.! To bardzo ważne. Nie możesz podejść do bankomatu i wypłacić sobie pensji bez odpowiedniej “podkładki”.

Wypłacenie środków pieniężnych ze spółki z o.o. na prywatne potrzeby właściciela (wspólnika) będzie wiązało się z zapłatą dodatkowego podatku. W jakiej wysokości? To zależy od tego co będzie “podkładką” dla takiej wypłaty. Mamy tutaj kilka możliwości:

 • wypłatę dywidendy,
 • umowę powołania,
 • powtarzające się świadczenia niepieniężne (art. 176 KSH)
 • umowę o pracę,
 • umowę o dzieło,
 • wynajem spółce samochodu, lokalu czy sprzętu,
 • diety,
 • kontrakt menadżerski,
 • czy wystawienie spółce faktury przez jednoosobową działalność prowadzoną przez tego samego właściciela.

pomoc w założeniu działalności

6. ZUS

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej możesz korzystać z 6 pełnych miesięcy “ulgi na start” oraz 24 miesięcy “ZUS preferencyjnego” (po spełnieniu określonych warunków). Po tym czasie, lub jeśli nie spełniasz warunków, płacisz “duży ZUS”.

W przypadku spółki z o.o. składki ZUS będą zależały od tego, czy:

 • prowadzisz jednoosobową spółkę z o.o. (jeden wspólnik)
 • czy może spółka ma przynajmniej dwóch wspólników

Jeśli działasz w formie jednoosobowej spółki z o.o. to jesteś zobowiązany płacić składki ZUS. Nie możesz korzystać z żadnych obniżek, płacisz “duży ZUS”.

Jeżeli w spółce z o.o. jest przynajmniej dwóch wspólników, to żaden z nich nie płaci ZUS w ogóle!

7. Bezpłatne korzystanie z opieki zdrowotnej NFZ

Poza tobą wspólnikiem spółki z o.o. jest jeszcze jedna osoba? Zwróć uwagę na jeden szczegół. Czy posiadasz inny tytuł do ubezpieczeń?

Jeśli nie, to nie jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. A to oznacza, że zapłacisz za wizytę u lekarza NFZ czy pobyt w szpitalu.

Są jednak sposoby na to, żeby nadal korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej:

 • zatrudnienie w spółce z o.o. np. umowa o pracę na 1/10 etatu, umowa zlecenie
 • korzystanie z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (ok. 600 zł /m-c)

8. Środki odkładane na przyszłą emeryturę

W przypadku “ZUS preferencyjnego” i “dużego ZUS” na działalności gospodarczej odkładasz środki na przyszłą emeryturę, ponieważ częścią składki jest składka emerytalna.

Podobnie jeśli prowadzisz jednoosobową spółkę z o.o. i płacisz “duży ZUS” odkładasz środki na przyszłą emeryturę.

Jednak już w przypadku dwu- lub wieloosobowej spółki z o.o., kiedy żaden ze wspólników nie ma obowiązku płacenia składek ZUS, nie odkładasz pieniędzy na przyszłą emeryturę (jeśli nie masz innych tytułów do ubezpieczeń).

Nie naliczają ci się również wtedy przysłowiowe “lata do emerytury”.

9. Łatwość korzystania z firmowych finansów

Przy jednoosobowej działalności możesz swobodnie przelewać środki między firmowym rachunkiem bankowym a rachunkiem prywatnym. Wypłacić firmowe pieniądze w bankomacie i zrobić zakupy prywatne w sklepie.

W przypadku spółki z o.o. obieg gotówkowy jest bardziej sformalizowany. Za firmowe koszty płacisz z firmowego rachunku bankowego. Natomiast środki na własne potrzeby wypłacasz z odpowiednią “podkładką” (patrz pkt. 5).

10. Odpowiedzialność

Minusem jednoosobowej działalności gospodarczej jest na pewno odpowiedzialność jaka spoczywa na właścicielu firmy. Nie ma tutaj osobnego prywatnego majątku właściciela i majątku firmowego. Co oznacza, że za ewentualne błędy i zaległości odpowiadasz również swoim prywatnym majątkiem. Wierzyciel może więc sięgnąć do twojego konta prywatnego, samochodu czy lokalu, którego jesteś właścicielem.

Spółka z o.o. ogranicza tę odpowiedzialność, co nie oznacza, że Prezes (Zarząd) czy właściciel spółki nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada spółka jako osoba prawna – całym swoim majątkiem (co daje ci też pewną wskazówkę, co się stanie jeśli na rachunku bankowym spółki gromadzi się i pozostaje wysoka kwota środków pieniężnych 😉 )

Za zobowiązania spółki nie odpowiadają jej wspólnicy. Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują jednak kilka szczególnych sytuacji, w których taka odpowiedzialność może mieć miejsce np.

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich na etapie spółki z o.o. “w organizacji”
 • czy jeśli wspólnik pełni równolegle funkcję członka zarządu spółki z o.o. odpowiada za zobowiązania podatkowe (chyba, że w odpowiednim momencie ogłosił upadłość).

11. Cena obsługi księgowej

Cena obsługi księgowej jednoosobowej działalności gospodarczej (KPIR lub ryczałt) to kwota rzędu 280 zł netto. W przypadku spółki z o.o. (gdzie prowadzona jest pełna księgowość) cena wynosiłaby już 520 zł netto.

12. Zamknięcie roku

Programista na działalności gospodarczej za zeznanie roczne PIT zapłaci 100 zł netto. Jednak jeśli prowadzi spółkę z o.o. to konieczne będzie przygotowanie sprawozdania finansowego:

 • wprowadzenie, bilans, RZIS, informacja dodatkowa
 • sprawozdanie z działalności Zarządu
 • uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Przygotowanie sprawozdania finansowego to koszt średniorocznej obsługi księgowej.

Podsumowanie

Jak widzisz podejmując decyzję: działalność gospodarcza, czy spółka z o.o. powinieneś zwrócić uwagę na co najmniej 12 aspektów prowadzenia takiej działalności.

Na pewno nie powinieneś kierować się tylko popularnym sloganem: “dzięki spółce z o.o. nie zapłacisz ZUS”.

 JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆSPÓŁKA  Z O.O.
Koszt założenia firmybezpłatnie350 zł (w s24) + 0,5% PCC od kapitału
Minimalny kapitał zakładowy0,00 zł5.000 zł
Zgłoszenie zmiany w firmieCEIDG – 0,00 złKRS – 350 zł
LikwidacjaCEIDG – prosta, bezpłatna (1 dzień)KRS – proces likwidacyjny, płatna (ponad rok)
Podatek dochodowy
 • skala podatkowa 12%/32%
 • podatek liniowy 19%
 • ryczałt 2% do 17%
spółka płaci CIT 9% (dla małych podatników)
ZUS
 • ulga na start
 • ZUS preferencyjny
 • mały ZUS plus
 • duży ZUS
bez ZUS gdy mamy przynajmniej 2 wspólników 
Czy mogę korzystać bezpłatnie z NFZ?taknie, musisz mieć inny tytuł do ubezpieczeń lub zatrudnić się w spółce z o.o.
Czy odkładam na emeryturę?taknie, musisz mieć inny tytuł do ubezpieczeń lub zatrudnić się w spółce z o.o.
Czy łatwo korzystać z firmowych środków?takmajątek spółki z o.o. jest oddzielony od majątku wspólnika, pieniądze można wypłacić tylko z określoną “podkładką”
Odpowiedzialnośćwłaściciel odpowiada całym swoim majątkiem prywatnymspółka odpowiada swoim majątkiem, Zarząd odpowiada za zobowiązania podatkowe
Księgowość do 10 dok.280 zł520 zł
Zamknięcie rokuPIT: 100 złsprawozdanie finansowe: 520 zł

 

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *