forma opodatkowania programista
Założenie działalności

Zasady ogólne, podatek liniowy czy ryczałt – co lepiej wybrać w 2021 r.?

Dzisiaj będzie wpis długi, ale niezwykle istotny. Szczególnie dla programisty, który planuje założyć działalność gospodarczą. Wybór formy opodatkowania.

To jedna z najważniejszych decyzji, jaką musisz podjąć zakładając firmę. Dobrze dobrana forma opodatkowania oznacza niższe podatki z działalności.

Dlaczego wybór podatku jest tak istotny? Forma opodatkowania obowiązuje aż do zakończenia roku podatkowego. Zmiany można dokonać dopiero w kolejnym roku (zgłoszenie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym osiągnąłeś pierwszy przychód w danym roku). Podejmij więc właściwą decyzję.

Zasady ogólne, czyli skala podatkowa (17% / 32%)

Opodatkowanie według zasad ogólnych oznacza, że jeżeli twój dochód nie przekracza kwoty 8.000 zł to podatku nie zapłacisz w ogóle.

Wszystko za sprawą „kwoty zmniejszającej podatek”. Skala podatkowa jest skonstruowana w ten sposób, że dla dochodu do kwoty 8.000 zł stała wartość zmniejszającą podatek wynosi 1.360 zł.

Jeśli dochód 8.000 zł pomnożysz przez 17% i odejmiesz “kwotę zmniejszającą podatek” 1.360 zł to twój podatek wyniesie 0,00 zł.

Dla dochodu od 8.000 do 85.528 zł podatek wyniesie 17%. Natomiast wszystkie zarobki ponad kwotę 85.528 zł opodatkowane będą według stawki 32%.

Istotny jest tutaj dochód z działalności gospodarczej. Mówiąc o dochodzie mam na myśli przychód z działalności pomniejszony o koszty prowadzenia firmy oraz zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

dochód programista

Oznacza to, że po przekroczeniu progu dochodowego (85.528 zł) musimy odprowadzić do urzędu już nie 17% ale 32% podatku.

Wielu przedsiębiorców decyduje się na podatek liniowy, jeżeli nieznacznie przekracza próg 85.528 zł. Czy słusznie? Nie. Przekroczenie dochodu 85.528 zł nie oznacza od razu, że lepiej wybrać podatek liniowy.

Podatek liniowy (19%)

Podatek liniowy oznacza, że niezależnie od wysokości twojego dochodu z działalności zapłacisz 19% podatku.

Dlaczego podatek liniowy opłaca się po przekroczeniu dochodu 101.196 zł a nie 85.528 zł?

Przy skali podatkowej stawka podatku wynosi 17% (dla dochodu do 85.528 zł). Tymczasem przy podatku liniowym wynosiłaby 19% tj. dwa punkty procentowe więcej.

Dopiero przy dochodzie 101.196 zł oba podatki wyrównują się, a po przekroczeniu tego progu bardziej opłaca się podatek liniowy.

Ryczałt ewidencjonowany (15%)

Programista może skorzystać również z ryczałtu. Dla programisty stawka ryczałtu wynosi 15%. Co istotne podatek płacony jest od przychodu (nie dochodu) z działalności. Przychodu nie możesz obniżyć o koszty prowadzenia firmy.

Zasady ogólne, podatek liniowy czy ryczałt – porównanie

Poniżej znajduje się porównanie trzech podstawowych form opodatkowania programisty.

porównanie form opodatkowania

Dla uproszczenia możemy przyjąć, że przychód z ryczałtu to równocześnie odpowiednik naszego “dochodu”. Widzimy wtedy następujące zależności:

  1. Jeśli rozważamy tylko wybór pomiędzy zasadami ogólnymi i podatkiem liniowym. Przy dochodzie 101.196 zł podatek PIT wynikający z zasad ogólnych i liniówki wyrównuje się i jeśli dochód przekracza tę kwotę to bardziej opłaca się już podatek liniowy.
  2. Jeśli rozważamy wybór pomiędzy wszystkimi formami opodatkowania. Ryczałt cały czas jest najtańszą formą opodatkowania. Pamiętajmy, że “opłacalność” tego rozwiązania zmniejsza się przy wysokich kosztach prowadzenia działalności.

Teraz przykład ale już na konkretnych kwotach, czyli porównanie podatków:

Dochód roczny

(dla ryczałtu przychód)

Podatek na zasadach ogólnychPodatek liniowyRyczałtSkala czy liniówka – która forma opodatkowania jest korzystniejsza?Która (ze wszystkich) forma opodatkowania jest korzystniejsza?
50 0007 9759 5007 500 zasady ogólne ryczałt
85 52814 01516 25012 829 zasady ogólne ryczałt
101 19619 22719 22715 179 wyrównanie podatku ryczałt
128 18028 18824 35419 227 podatek liniowy ryczałt
150 00035 17128 50022 500 podatek liniowy ryczałt
200 00051 17138 00030 000 podatek liniowy ryczałt
300 00083 17157 00045 000 podatek liniowy ryczałt

Zasady ogólne, podatek liniowy czy ryczałt – jakie są plusy i minusy?

ZASADY OGÓLNE (17% / 32%)
+
Możliwość odliczenia kwoty zmniejszającej podatek (dla dochodu do 127.000 zł)Po przekroczeniu I progu podatkowego opodatkowanie wg stawki 32%
Możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieckoZasady ogólne przestają być opłacalne jeśli dochód roczny przekracza kwotę:

  • 101.196 zł w przypadku rozliczenia indywidualnego
  • 202.392 zł w przypadku rozliczenia wraz z małżonkiem
Możliwość odliczenia kosztów prowadzenia działalności
Możliwość skorzystania z ulg podatkowych
Możliwość skorzystania z IP Box

 

PODATEK LINIOWY (19%)
+
Stała stawka podatku niezależnie od dochodu: 19%Brak kwoty zmniejszającej podatek
Opłacalny gdy dochód roczny przekracza kwotę:

  • 101.196 zł w przypadku rozliczenia indywidualnego
  • 202.392 zł w przypadku gdy możemy rozważać łączne rozliczenie małżonków
Nie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
Możliwość odliczenia kosztów prowadzenia działalnościNie można skorzystać z większości ulg podatkowych np. ulga na dziecko
Możliwość skorzystania z wybranych ulg podatkowych np. IKZE, B+R, termomodernizacyjna, abolicyjnaNie można stosować, gdy praca wykonywana jest w tym samym zakresie, w pierwszym roku działalności, dla byłego/obecnego pracodawcy
Możliwość skorzystania z IP Box

 

RYCZAŁT (15%)
+
Stała stawka podatku niezależnie od przychodu: 15%Przychodu nie można pomniejszyć o koszty prowadzenia działalności gospodarczej
Można skorzystać z wybranych ulg podatkowych np. darowizny, Internet, wydatki rehabilitacyjne, ulga termomodernizacjaBrak kwoty zmniejszającej podatek
Nie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko
Nie można skorzystać z niektórych ulg podatkowych (np. ulga na dzieci)
Nie można stosować, gdy przed rozpoczęciem działalności w danym roku, a także w roku poprzedzającym go, programista wykonywał czynności będące przedmiotem tej działalności w ramach stosunku pracy
Nie można korzystać z IP Box
Może wpłynąć na obniżenie zdolności kredytowej na potrzeby kredytu (niektóre banki szacują dochód na poziomie 30% – 50% przychodu)

 

Do kalkulacji właściwej formy opodatkowania musimy wziąć pod uwagę nie tylko stawkę podatku, ale i takie czynniki jak koszty prowadzenia firmy, możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem, korzystania z ulg podatkowych, czy inne źródła dochodu.

Ten artykuł ma na celu pokazać ci zależności pomiędzy trzema formami opodatkowania. Jeśli chcesz rozważyć, jaki podatek wybrać w twojej indywidualnej sytuacji, powinieneś skonsultować się z doradcą podatkowym.

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *