świadczenia niepieniężne ZUS
Spółka z o.o.

Jak wypłacić wspólnikowi wynagrodzenie ze spółki z o.o. bez ZUS?

Rok 2021 r. był ostatnim, w którym wspólnik spółki z o.o. mógł wypłacić swoje wynagrodzenie bez ZUS na podstawie uchwały o powołaniu do pełnienia funkcji w Zarządzie. Do tej pory nie musiałeś odprowadzać składek ZUS z tego tytułu, jednak Nowy Polski Ład to zmienia.

Od 1.01.2022 r. składkę zdrowotną zapłaci „osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie”.

Czy istnieje sposób na uniknięcie składek ZUS? 

Odpowiedź możemy znaleźć w art. 176 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Co prawda przepis odnosi się do sytuacji wspólnika spółki z o.o., jednak w praktyce bardzo często taki wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu.

Współpraca wspólnika ze spółką z o.o.

Istnieją różne formy współpracy wspólnika z jego spółką z o. o., na przykład poprzez spełnienie powtarzających się świadczeń niepieniężnych (art. 176 § 1 KSH).

Mogą to być usługi doradcze, szkoleniowe czy informatyczne. Za spełnianie takich powtarzających się niepieniężnych świadczeń wspólnik otrzymuje wynagrodzenie. Jakie są zasady jego opodatkowania i oskładkowania?

Czy zapłacisz składki ZUS od powtarzających się niepieniężnych świadczeń?

Co najważniejsze, powtarzalne świadczenia niepieniężne nie wiążą się ze składkami ubezpieczeniowymi, a od stycznia 2022 r. są również jedną z nielicznych form współpracy ze spółką, która nie jest obarczona składką zdrowotną. Korzystając z tego rozwiązania, zalecam jednak zachować ostrożność.

Po pierwsze: Dokonać odpowiedniego zapisu w umowie spółki

Jak informuje art. 176 § 1 kodeksu spółek handlowych, jeśli wspólnik jest zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń w umowie spółki. Nałożenie takiego obowiązku jest możliwe wyłącznie za pomocą umowy spółki i konieczna będzie tutaj wizyta u notariusza.

Przykłady powtarzalnych świadczeń niepieniężnych to:

 • usługi tłumaczeniowe
 • konsultacje
 • szkolenia
 • doradztwo
 • usługi informatyczne
 • usługi prawne

Jakie usługi nie mogą stanowić powtarzalnych świadczeń niepieniężnych?

Na podstawie art. 176 § 1 KSH nie można wypłacać wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki, czy za kierowanie spółką.

Jak rozumieć powtarzalność świadczeń?

Świadczenia muszą być realizowane w sposób powtarzający się np. co dwa tygodnie, raz na kwartał lub okresowo w wybrane dni.

Po drugie: Prawidłowo opodatkować wynagrodzenie

 • Wynagrodzenie wspólnika za świadczenia na rzecz spółki należy wypłacić także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazało zysku.
 • Wynagrodzenie musi odpowiadać wartościom rynkowym.
 • Spółka wypłacająca wynagrodzenie za niepieniężne świadczenia nie jest płatnikiem podatku dochodowego od tego wynagrodzenia. Ten obowiązek spoczywa na wspólniku. Wspólnicy opodatkowują te dochody jako dochody z innych źródeł (art. 10 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 • Wynagrodzenie można rozliczyć w podatkowych kosztach spółki z o.o.
 • Wspólnik w zeznaniu rocznym musi wykazać otrzymane wynagrodzenie i opodatkować je wraz z innymi uzyskanymi dochodami na tzw. „zasadach ogólnych”, czyli stawkach podatkowych 17%/32%
 • Wypłata wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie stanowi podstawy do naliczania składek ZUS. Ani spółka, ani wspólnik ich nie odprowadzają.

Jak to ma się do Polskiego Ładu?

Należy pamiętać, że nowe przepisy zakładają podwyższenie progów podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku z 8.000 zł do 30.000 zł wraz z nadejściem roku 2022 do wartości:

I próg podatkowy 17% – dla dochodów do wysokości 120.000 zł rocznie
II próg podatkowy 32% – dla dochodów powyżej 120.000 zł rocznie

Ile wyniesie efektywny podatek od wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne? [przykład]

Zakładając, że wypłacona zostanie kwota 120.000 zł rocznie, efektywny podatek wyniesie 12,75%!

Wynagrodzenie takie jest wolne od podatku do kwoty 30.000 zł rocznie oraz opodatkowane stawką 17% do kwoty 120.000 zł rocznie. Brak składki zdrowotnej ZUS.

Wyliczenie:

120.000 zł – 30.000 zł = 90.000 zł

90.000 zł * 17% = 15.300 zł

15.300 zł / 120.000 = 12,75%

Podsumowanie

Powtarzalne odpłatne świadczenia niepieniężne mogą stanowić alternatywne rozwiązanie, które zminimalizuje straty w obliczu zmian w zakresie opodatkowania i obciążenia składkami zdrowotnymi.

Do tej pory wspólnicy częściej świadczyli usługi na rzecz spółki w ramach swoich indywidualnych działalności gospodarczych lub, jeśli byli jednocześnie członkami zarządu, pobierali wynagrodzenie za pełnienie funkcji na podstawie powołania.

W przypadku otrzymywania wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnik nie podlega również ubezpieczeniom w ZUS. Dochody te opodatkowywane są według skali podatkowej, co może być bardzo korzystne w przypadku zwiększenia kwoty wolnej od podatku i podniesienia pierwszego progu podatkowego w ramach Polskiego Ładu.

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *