ulgi podatkowe ryczałt
Ryczałt ewidencjonowany

Ulgi podatkowe dla programisty. Z jakich ulg skorzystasz na ryczałcie ewidencjonowanym?

Chcesz skorzystać z ulg, by obniżyć swoje podatki? Z pewnością! Sprawdź, które z ulg Ci przysługują, jeśli jako formę rozliczenia wybrałeś ryczałt ewidencjonowany. 

Z ulg podatkowych możesz skorzystać składając swoje zeznanie roczne PIT-28.

Przygotowałam dla Ciebie listę, w której opisałam ogólny charakter każdej ulgi. Z jej pomocą dowiesz się, jakie masz możliwości. Jeśli chcesz zapytać o którąś z nich bardziej szczegółowo, zapraszam do komentarzy.

Spis treści:

 1. Ulga na Internet (tutaj)
 2. Ulga przy wpłatach na emeryturę IKZE (tutaj)
 3. Ulga termomodernizacyjna (tutaj)
 4. Ulga rehabilitacyjna (tutaj)
 5. Ulga na krew i osocze dla honorowych krwiodawców (tutaj)
 6. Ulga w przypadku darowizn na OPP i kult religijny (tutaj)
 7. Ulga w przypadku darowizn na walkę z pandemią (tutaj)
 8. Ulga w przypadku darowizn dla placówek oświatowych i na cele edukacji zawodowej (tutaj)
 9. Ulga abolicyjna (tutaj)
 10. Ulga odsetkowa (tutaj)
 11. NOWOŚĆ: ulga “na powrót” (tutaj)
 12. NOWOŚĆ: ulga dla rodziny 4+ (tutaj)
 13. NOWOŚĆ: ulga dla pracującego seniora (tutaj)

Ulga na Internet

Możesz z niej korzystać wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata. Dotyczy ona zarówno podatników, którzy posiadają dostęp do sieci w domu, jaki i korzystają z internetu na telefonie lub w formie przenośnego modemu.

Maksymalna kwota odliczenia to 760 zł, jednak nie więcej jak faktycznie poniesione wydatki. Konieczne będzie posiadanie dowodów zapłaty.

Ulga przy wpłatach na emeryturę IKZE

Z tej ulgi możesz skorzystać, jeśli wpłacasz pieniądze na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Odliczasz wówczas sumę składek wpłaconych w danym roku. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą maksymalna kwota odliczenia to 9.466,20 zł (limit na 2021 r.).

Więcej o uldze na IKZE pisałam tutaj >>>

Ulga termomodernizacyjna

Poniosłeś wydatki na termomodernizację w budynku mieszkalnym jednorodzinnym? Dokonałeś ulepszeń, które zmniejszają zapotrzebowanie na energię? Zainstalowałeś fotowoltaikę lub kolektor słoneczny? Przysługuje Ci ulga na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Maksymalne odliczenie wynosi 53.000 zł. Wymagane jest posiadanie faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych).
Poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu kwoty wydanej na cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Możesz z niej skorzystać jako osoba niepełnosprawna lub jeśli masz inne osoby niepełnosprawne na utrzymaniu.

Najczęstsze odliczenia związane z ulgą rehabilitacyjną to:

 1. Ulga na leki
 2. Ulga na sprzęt rehabilitacyjny
 3. Ulga na samochód wykorzystywany do dojazdów na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze

Ulga na krew i osocze dla honorowych krwiodawców

Jeśli honorowo oddajesz krew lub osocze, możesz tę darowiznę odliczyć w postaci ekwiwalentu.

Pamiętaj, że ulga za oddaną krew jest jedną z ulg z tytułu darowizn, więc limity kwotowe rozpatruje się w jej przypadku łącznie z darowizną na cele kultu religijnego oraz darowiznami na rzecz pożytku publicznego. Łączny limit wszystkich tych darowizn w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% Twoich przychodów (dochodów).

Ulga w przypadku darowizn na OPP i kult religijny

Odliczeniu podlegają darowizny pieniężne lub rzeczowe, które przekazujesz fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (nie muszą mieć statusu OPP).

Na tej samej zasadzie możesz skorzystać z ulgi na darowizny na rzecz kultu religijnego. Obejmują ją pieniądze lub przedmioty przekazane kościołom, związkom wyznaniowym oraz ich instytucjom (np. zakonom i parafiom).

W przypadku darowizn na organizacje pożytku publicznego oraz darowizn na kult – Kościół wysokość odliczenia nie może przekroczyć 6% twojego dochodu.

Jednak w przypadku darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze Kościołów odliczenie nie jest limitowane, co oznacza, że możesz odliczyć do 100% przychodu (dochodu).

Ulga w przypadku darowizn na walkę z pandemią

Odliczyć możesz również darowizny rzeczowe i pieniężne, które przekazałeś szpitalom i innym podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W odróżnieniu od standardowych darowizn, wysokość ulgi nie sumuje się z innymi darowiznami i nie jest limitowana (może wynieść do 100% twojego przychodu/dochodu).

Ulga w przypadku darowizn dla placówek oświatowych i na cele edukacji zawodowej

Jeśli przekazałeś darowiznę w postaci laptopów czy komputerów organom prowadzącym jednostki oświatowe przysługuje Ci ta ulga.

Podobnie możesz przekazać składki majątku na szkołę prowadząca szczególny profil edukacji.

W tych przypadkach mówimy o darowiznach rzeczowych, a darowizna pieniężna nie może być odliczana.

Ulga abolicyjna

Dotyczy programisty, który poza działalnością gospodarczą osiągał również dochody zagraniczne.

Jeśli pracowałeś więc za granicą i do twoich dochodów zagranicznych stosowana będzie metoda proporcjonalnego odliczenia, masz możliwość skorzystać z ulgi abolicyjnej, w celu obniżenia podatku do zapłaty w Polsce.

Ulga ta miała wyrównać twoją sytuację podatkową, do sytuacji w jakiej znajduje się osoba korzystająca z metody wyłączenia z progresją. Niestety od dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. zastosowanie ma limit odliczenia. Odliczenie od podatku nie może przekroczyć kwoty 1.360 zł. Niewiele…

Ulga odsetkowa

Dotyczy kredytu na cele mieszkaniowe udzielonego w latach 2002 – 2006

Jeśli między 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2006 r. zaciągnąłeś kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, możesz (przy spełnieniu odpowiednich warunków) odliczyć od przychodu zapłacone w danym roku podatkowym odsetki od takiego kredytu (na zasadzie tzw. praw nabytych).

NOWOŚĆ: ulga “na powrót”

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa ulga podatkowa. Możesz z niej skorzystać, jeśli przez minimum trzy lata mieszkałeś i pracowałeś za granicą.

Ulga zakłada, że przez cztery lata od powrotu do kraju po dniu 31.12.2021 r. możesz korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego dla przychodu do kwoty 85.528 zł rocznie.

Więcej o uldze na powrót pisałam tutaj >>>

NOWOŚĆ: ulga dla rodziny 4+

Jesteś do niej uprawniony, jeśli wychowujesz co najmniej czwórkę dzieci. Zwolnienie przysługuje także na dzieci pełnoletnie, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, a także na pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, którzy się uczą – chociaż pod dodatkowym warunkiem dotyczącym nieprzekroczenia przez takie dziecko ustalonego limitu przychodów.

Każdy z rodziców, dla przychodu do wysokości 85 528 złnie będzie płacić PIT.

Więcej o uldze dla rodziny 4+ pisałam tutaj >>>

NOWOŚĆ: ulga dla pracującego seniora

To ulga dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny (60 lat dla kobiet) i (65 lat dla mężczyzn), ale wciąż prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, rezygnując z ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.

Senior – przedsiębiorca, który zrezygnuje z przejścia na emeryturę (zrezygnuje z jej pobierania) i pozostanie dalej aktywny na rynku pracy, nie zapłaci podatku dla przychodu do wysokości 85.528 zł. 

Więcej o uldze dla pracującego seniora pisałam tutaj >>>

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *