samochód w działalności
Ryczałt ewidencjonowany

5 sposobów na wykorzystanie samochodu w działalności programisty

Czasami programiści mają wrażenie, że samochód w firmie to tylko kwestia zakupu lub leasingu. Jednak istnieją jeszcze inne sposoby wykorzystania pojazdu w ramach działalności gospodarczej, gdy programista musi podróżować do kontrahenta.

Podzieliłam te sposoby na pięć kategorii, aby pokazać, jak różnorodne są te opcje i jak można je wykorzystać w praktyce. Rozmawiamy cały czas o samochodach osobowych 🙂

Spis treści:

 1. Wykorzystanie samochodu z prywatnego majątku
 2. Wprowadzenie samochodu z majątku prywatnego na środki trwałe do firmy
 3. Zakup na fakturę VAT, fakturę VAT marża, lub umowę sprzedaży
 4. Leasing, lub najem długoterminowy
 5. Przejazdy taxi, lub wynajem samochodu na godziny

Wykorzystanie samochodu z prywatnego majątku

Rozwiązanie to pozwala programiście wykorzystać swój prywatny samochód do celów służbowych, bez konieczności wprowadzania go na majątek firmy.

W przypadku tego rodzaju użytkowania samochodu:

 1. Samochód nie został ujęty w środkach trwałych działalności, dlatego nie podlega procesowi amortyzacji. Oznacza to, że wartość tego pojazdu nie jest uwzględniana w kosztach firmy.
 2. Programista może odliczyć wydatki związane z jego eksploatacją, takie jak paliwo, serwis, części i naprawy. Warto jednak zaznaczyć, że sposób rozliczenia tych kosztów różni się od standardowego.
  • Koszty – Do kosztów księguje się: 20% wartości netto faktury i nieodliczonego VAT.
  • Odliczenie VAT – Natomiast programista, który jest VAT-owcem może odliczyć 50% VAT z faktur eksploatacyjnych.

Wprowadzenie samochodu z majątku prywatnego na środki trwałe do firmy

Jeśli masz swój prywatny samochód i chcesz wykorzystać go w ramach swojej działalności gospodarczej, istnieje możliwość wprowadzenia go na środki trwałe firmy.

Procedura jest dość prosta – wystarczy przygotować oświadczenie zawierające dane pojazdu i przechowywać je w firmowej dokumentacji.

Takie rozwiązanie często wybierają programiści prowadzący księgę przychodów i rozchodów, gdyż umożliwia im odliczenie kosztów związanych z amortyzacją i eksploatacją pojazdu.

W przypadku tego rodzaju użytkowania samochodu:

 1. Samochód został ujęty w środkach trwałych działalności, dlatego podlega procesowi amortyzacji. Oznacza to, że wartość tego pojazdu, ustalona na podstawie ceny nabycia lub aktualnej wartości rynkowej – zależnie od tego, która wartość jest niższa – jest stopniowo rozliczana w firmowych kosztach przez odpisy amortyzacyjne. W przypadku samochodów osobowych używanych, ten proces trwa przez 2,5 roku. W ten sposób przychody z działalności gospodarczej są obniżane o wartość pojazdu, co prowadzi do zapłaty niższego podatku dochodowego.
 2. Odpisy amortyzacyjne są limitowane w przypadku samochodów osobowych o wartości przekraczającej 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych). W takiej sytuacji wartość samochodu odnosimy do kwoty 150.000 zł i otrzymujemy procent, który następnie wyznaczy nam jaką część odpisu amortyzacyjnego możemy ująć w firmowych kosztach.
 3. Programista może odliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu, takie jak paliwo, serwis, części i naprawy. Sposób rozliczenia tych kosztów wygląda następująco:
  • Koszty – Do kosztów księguje się: 75% wartości netto faktury i nieodliczonego VAT.
  • Odliczenie VAT – Programista, który jest VAT-owcem może odliczyć 50% VAT z faktur eksploatacyjnych.
 4. Ponieważ samochód znajduje się w majątku firmy, należy pamiętać o ewentualnym podatku, który może wystąpić w przypadku jego sprzedaży.

Zakup na fakturę VAT, fakturę VAT marża, lub umowę sprzedaży

Samochód można również zakupić bezpośrednio do działalności gospodarczej. Czym różnią się te 3 opcje?

Faktura VATFaktura VAT marżaUmowa sprzedaży
Możesz nabyć samochód na podstawie faktury VAT od innej firmy.

Jeśli ta firma jest czynnym podatnikiem VAT, na fakturze pojawi się kwota VAT, którą będziesz mógł odliczyć w wysokości 50%, jeśli jest to samochód osobowy.

Jednakże, jeśli sprzedająca firma jest zwolniona z VAT, na fakturze nie będzie widniał VAT. W takim przypadku nie będzie możliwe odliczenie VAT-u od zakupu samochodu.

Faktura VAT marża jest powszechnie stosowana w przypadku komisów samochodowych. To specyficzny rodzaj dokumentu, na którym nie ujawnia się podatku VAT. W praktyce oznacza to, że nie masz możliwości odliczenia VAT-u od zakupu danego pojazdu.Dzięki umowie sprzedaży, masz możliwość nabycia samochodu od osoby prywatnej bez działalności gospodarczej.

Warto jednak pamiętać, że przy wartości samochodu powyżej 1000 zł, obowiązuje 2% podatek PCC, który musisz zapłacić jako nabywca.

Nie jest możliwe odliczenie VAT-u od zakupu pojazdu na podstawie umowy sprzedaży.

Nieważne, czy wybierzesz opcję zakupu za pomocą faktury VAT, faktury VAT marży czy umowy sprzedaży, w każdym przypadku samochód staje się twoim środkiem trwałym.

Zaczynasz więc proces jego amortyzacji, co oznacza, że wartość samochodu nie zostanie jednorazowo zaksięgowana jako koszt w momencie zakupu, ale będzie stopniowo przypisywana do kosztów w ciągu czasu trwania jego amortyzacji.

Standardowy okres amortyzacji wynosi 40% dla samochodów używanych i 20% dla nowych.

Odpisy amortyzacyjne są limitowane w przypadku samochodów osobowych o wartości przekraczającej 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych). W takiej sytuacji wartość samochodu odnosimy do kwoty 150.000 zł i otrzymujemy procent, który następnie wyznaczy nam jaką część odpisu amortyzacyjnego możemy ująć w firmowych kosztach.

Programista ma możliwość uwzględnienia w kosztach wydatków związanych z użytkowaniem samochodu, takich jak koszty paliwa, serwisu, części i napraw.

Księgowanie tych wydatków przebiega w następujący sposób:

 1. Koszty – Programista może zaksięgować 75% wartości netto faktury i nieodliczonego VAT jako koszt.
 2. Odliczenie VAT – Jeśli programista jest płatnikiem VAT, może odliczyć 50% kwoty VAT zawartej na fakturach za koszty eksploatacyjne samochodu.

Warto również pamiętać, że gdy samochód jest częścią majątku firmy, należy uwzględnić ewentualny podatek, który może pojawić się w przypadku jego sprzedaży.

Leasing, lub najem długoterminowy

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się różne formy leasingu samochodowego.

Jedną z popularnych opcji jest leasing operacyjny, który daje możliwość korzystania z auta w zamian za regularne opłaty. Inny rodzaj to leasing finansowy, który stanowi alternatywę dla tradycyjnego kredytu samochodowego.

Zobacz również:

Leasing operacyjny a finansowy samochodu osobowego. Co się bardziej opłaca?

Istnieje także opcja najmu długoterminowego, gdzie po zakończeniu umowy nie mamy obowiązku wykupu pojazdu, co daje elastyczność w wyborze kolejnego auta po zakończeniu umowy.

Leasing operacyjny

Rata leasingowa dla samochodu o wartości poniżej 150 000 zł jest ujmowana jako koszt uzyskania przychodu w kwocie netto, z dodaniem 50% nieodliczonego VAT.

W przypadku pojazdu przekraczającego tę wartość, konieczne jest ustalenie procentowej wartości raty, która może zostać ujęta w firmowych kosztach, biorąc pod uwagę limit wartości samochodu, czyli 150 000 zł. Aby to zrobić, 150 000 zł dzieli się przez wartość samochodu i mnoży przez 100, co daje nam procent, którym należy pomnożyć część kapitałową raty.

Pamiętajmy, że część odsetkowa może być w całości kosztem, a limitowana jest tylko część kapitałowa raty.

Programista, który jest VAT-owcem może odliczyć również 50% VAT z rat leasingowych.

Dodatkowo programista ma możliwość uwzględnienia w kosztach wydatków związanych z użytkowaniem samochodu w ramach leasingu, takich jak: paliwo, serwis i części.

Księgowanie tych wydatków przebiega w następujący sposób:

 1. Koszty – Programista może zaksięgować 75% wartości netto faktury i nieodliczonego VAT jako koszt.
 2. Odliczenie VAT – Jeśli programista jest płatnikiem VAT, może odliczyć 50% kwoty VAT zawartej na fakturach za koszty eksploatacyjne samochodu.

Leasing finansowy

Decydując się na leasing finansowy samochodu osobowego, programista może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów część odsetkową związaną z ratami leasingowymi.

Dodatkowo, ma możliwość wpisania pojazdu do ewidencji środków trwałych i rozpoczęcia procesu jego amortyzacji (standardowa stawka to 20%).

Odpisy amortyzacyjne są limitowane w przypadku samochodów osobowych o wartości przekraczającej 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych). W takiej sytuacji 150.000 zł odnosimy do wartości samochodu i otrzymujemy procent, który następnie wyznaczy nam jaką część odpisu amortyzacyjnego możemy ująć w firmowych kosztach.

Programista, który jest VAT-owcem może odliczyć również 50% VAT z rat leasingowych.

Dodatkowo programista ma możliwość uwzględnienia w kosztach wydatków związanych z użytkowaniem samochodu w ramach leasingu, takich jak: paliwo, serwis i części.

Księgowanie tych wydatków przebiega w następujący sposób:

 1. Koszty – Programista może zaksięgować 75% wartości netto faktury i nieodliczonego VAT jako koszt.
 2. Odliczenie VAT – Jeśli programista jest płatnikiem VAT, może odliczyć 50% kwoty VAT zawartej na fakturach za koszty eksploatacyjne samochodu.

Najem długoterminowy

Miesięczny czynsz za długoterminowy najem można zaliczyć do firmowych kosztów.

Jeśli wynajmowany samochód nie przekracza wartości 150 000 zł – kwota netto, wraz z 50% nieodliczonego VAT, stanowi koszt, a dodatkowo możesz odliczyć 50% VAT, jeśli jesteś podatnikiem VAT.

Jeśli jednak wartość pojazdu przekracza 150 000 zł, odliczenie kosztów jest ograniczone do procentowej wartości, którą stanowi 150 000 zł w stosunku do wartości samochodu. W ten sposób ustalamy procent, którym pomnażamy kwotę netto i 50% nieodliczonego VAT, a tylko ta część może zostać uznana za koszty. Niezależnie od tego, nadal mamy możliwość odliczenia 50% VAT.

Dodatkowo programista ma możliwość uwzględnienia w kosztach wydatków związanych z użytkowaniem samochodu w ramach leasingu, takich jak: paliwo.

Księgowanie tych wydatków przebiega w następujący sposób:

 1. Koszty – Programista może zaksięgować 75% wartości netto faktury i nieodliczonego VAT jako koszt.
 2. Odliczenie VAT – Jeśli programista jest płatnikiem VAT, może odliczyć 50% kwoty VAT zawartej na fakturach za koszty eksploatacyjne samochodu.

Przejazdy taxi, lub wynajem samochodu na godziny

Czasem zdarza się, że programista niespodziewanie potrzebuje samochodu – może to być podróż służbowa, wizyta u klienta, czy zakup sprzętu do firmy.

W takiej sytuacji korzystanie z taksówki jest jak najbardziej możliwe. Jednak trzeba pamiętać o fakturze za przejazd, aby móc rozliczyć koszty i odliczyć 50% VAT.

Alternatywnie, można również wynająć samochód na godziny, jednak i tutaj kluczowe jest posiadanie faktury, aby móc dokonać odpowiednich zapisów kosztowych i skorzystać z odliczenia 50% VAT.


Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

Monika Salawa
Księgowa i właścicielka biura rachunkowego, które świadczy usługi online dla klientów z całej Polski. Od ponad 10 lat pomaga przedsiębiorcom z branży IT w rozliczeniach podatkowych. Jej głównym celem jest maksymalne ułatwienie procesu rozliczeń, redukcja formalności oraz zapewnienie klientom komfortu i bezpieczeństwa w dynamicznym świecie podatkowym. Sama aktywnie wykorzystuje rozwiązania informatyczne, wprowadzając nowoczesne technologie i automatyzację do obsługi klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *