Ryczałt ewidencjonowany

Odkryj 12 faktów o współpracy z byłym pracodawcą, które Cię zaskoczą!

Wielu programistów miało okazję pracować dla różnych pracodawców w trakcie swojej kariery zawodowej. Często etat zastępowany był współpracą w ramach kontraktu B2B. Nierzadko zdarzają się również rozstania i nawiązanie ponownej współpracy z byłym pracodawcą. W dzisiejszym artykule zapraszam Cię do odkrycia 12 niecodziennych faktów o współpracy z byłym pracodawcą, które być może Cię zaskoczą.

1. Jakie konsekwencje w ZUS i podatku dochodowym ma dla programisty współpraca z byłym (obecnym) pracodawcą?

ZUS:

Programista który w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi dla byłego (lub obecnego) pracodawcy nie może korzystać z „ulgi na start” lub ZUS preferencyjnego. Musi opłacać tzw. duży ZUS. Stanie się tak, gdy:

  • przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym roku kalendarzowym
  • lub w poprzednim roku kalendarzowym

wykonywał w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

PIT:

Programista który w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi dla byłego (lub obecnego) pracodawcy musi korzystać z opodatkowania na skali podatkowej (12%/32%). Nie może natomiast wybrać:

  • ryczałtu – ponieważ jednym z warunków korzystania z ryczałtu jest, aby przed rozpoczęciem działalności w danym roku, a także w roku poprzedzającym go, nie wykonywał czynności będących przedmiotem działalności w ramach stosunku pracy (ograniczenie dotyczy 2 lat podatkowych: danego roku podatkowego, oraz roku poprzedniego);
  • podatku liniowego – jeśli usługi z działalności są takie same jak te, które wykonywał w danym roku dla tego pracodawcy na etacie (ograniczenie dotyczy tylko danego roku podatkowego, w którym umowa o pracę została zamieniona na kontrakt B2B);
Więcej: Przejście z etatu na działalność w tej samej firmie – co oznacza dla programisty? tutaj>>>

2. Czy jeśli programista był wcześniej zatrudniony na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, możemy mówić o współpracy z jego byłym pracodawcą?

Nie. Zarówno dla organów podatkowych, jak i ZUS, o byłym pracodawcy mówimy tylko jeśli programista pracował na podstawie umowy o pracę.

Jeśli była to umowa zlecenie, lub umowa o dzieło, to ograniczenie co do formy opodatkowania, czy “ulgi na start” w ZUS, nie dotyczy programisty.

3. Dlaczego warto korzystać z ulgi IP Box, przy współpracy z byłym pracodawcą?

Ulga IP Box znacznie obniży twój podatek, jeśli współpracujesz z byłym pracodawcą.

Jeśli współpracujesz ze swoim byłym pracodawcą i z tego powodu nie możesz korzystać z opodatkowania ryczałtem, lub podatkiem liniowym, istnieje alternatywne rozwiązanie dostępne dla programistów i branży IT.

Sprawdź, czy możesz korzystać z ulgi IP Box, a w ten sposób twój 12%/32% podatek na skali podatkowej, obniżysz do 5%.

4. Czy usługi dla byłego, ale zagranicznego pracodawcy, również powodują utratę “ulgi na start” w ZUS, oraz możliwości korzystania z ryczałtu i podatku liniowego?

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uważa za “byłego pracodawcę” tylko te firmy lub oddziały, które są zarejestrowane w Polsce i których pracownicy podlegają polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Czyli dla ZUS współpraca z byłym zagranicznym pracodawcą, nie wyklucza z “ulgi na start” i ZUS preferencyjnego.

Inaczej będzie w podatku dochodowym. Zagraniczny pracodawca jest traktowany przez Fiskusa na równi z polskim pracodawcą. Zatem czekają na ciebie takie same ograniczenia w wyborze formy opodatkowania, jak w punkcie 1.

Więcej: Świadczenie usług dla zagranicznego pracodawcy a „ulga na start” i preferencyjny ZUS tutaj>>>

5. Programista prowadzący działalność i opłacający podatek na ryczałcie, świadczy usługi dla Kontrahenta A. Jeśli zdecyduje się na częściowe zatrudnienie u swojego Kontrahenta A w ramach umowy o pracę, to czy straci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu w późniejszej współpracy z tym kontrahentem?

Wszystko zależy od tego, jakie prace będą świadczone w ramach umowy o pracę:

  • jeśli programista wykona w ramach umowy o pracę zadania, które nie są częścią jego obowiązków z działalności, to może korzystać z ryczałtu;
  • jeśli czynności, które wykona na podstawie umowy o pracę, są takie same jak te, wykonywane z działalności gospodarczej, to straci prawo do ryczałtu;

6. Programista pracuje na umowie o pracę dla Firmy A do maja 2023 roku. Następnie od czerwca 2023 r. zakłada działalność gospodarczą w ramach której świadczy usługi dla Firmy B. Od września 2023 r. planuje rozpocząć współpracę z byłym pracodawcą Firmą A w takim zakresie obowiązków jak na etacie. Czy programista straci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu w roku 2023?

Za okres czerwiec – sierpień 2023 r. programista może być opodatkowany ryczałtem. Natomiast od września do grudnia 2023 r. będzie musiał zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową. Oznacza to, że na koniec roku złoży 2 zeznania roczne: PIT-28 oraz PIT-36.

7. Czy jeśli umowa o pracę programisty kończy się 31 grudnia 2022 roku, a od stycznia 2023 roku programista rozpoczyna pracę dla swojego byłego pracodawcy, w tym samym zakresie obowiązków jak na etacie, ale na podstawie działalności gospodarczej, to czy może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu?

W 2023 r. programista będzie mógł skorzystać z opodatkowana na skali podatkowej, lub podatku liniowego. Natomiast ryczałt będzie możliwy od 2024 r.

8. Czy programista, który rozpoczyna działalność o takim samym charakterze jak jego były pracodawca, może skorzystać z opodatkowania ryczałtem?

Jeśli zdecydujesz się założyć działalność o takim samym profilu (w tej samej branży) jak twój były pracodawca, nie oznacza to, że nie możesz skorzystać z opodatkowania ryczałtem.

Ograniczenie w wyborze formy opodatkowania dotyczy sytuacji, gdy w ramach działalności zaczynasz świadczyć usługi dla swojego byłego lub obecnego pracodawcy, czyli wystawiasz dla niego faktury za usługi programistyczne.

9. Czy jeśli programista zacznie współpracować w ramach swojej działalności ze spółką z o.o., w której jeden z udziałowców to jego były pracodawca, czy straci prawo do korzystania z ulgi na start?

Jeśli programista zacznie pracować dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie jeden z udziałowców to jego były pracodawca, nie oznacza, że straci prawo do ulgi na start.

Spółka z o.o. jest oddzielną osobowością prawną i ma swoje własne dane, które odróżniają ją od osób, które ją tworzą. Innymi słowy, spółka nie jest tym samym pracodawcą, o którym mówią przepisy. Spółka otrzymuje nowe numery identyfikacyjne, które potwierdzają jej odrębność prawną.

10. Czy programista prowadzący działalność może skorzystać z ryczałtu, jeśli świadczy usługi dla byłego pracodawcy, ale tylko część jego obowiązków z działalności, pokrywa się z tymi wykonywanymi wcześniej na umowie o pracę?

Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie zależy od rodzaju usług, które będą świadczone w ramach umowy B2B. Jeśli przynajmniej jedna z tych usług jest podobna do tych, które były wykonywane na podstawie umowy o pracę, to programiście zostanie zabrana możliwość opodatkowania w formie ryczałtu, zarówno w obecnym, jak i w przyszłym roku. W tym przypadku nie ma znaczenia, że pozostałe świadczone przez niego usługi nie są podobne do tych wykonywanych wcześniej na podstawie umowy o pracę.

Jednak przykładowo w tej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdził, że ograniczenie co do formy opodatkowania dotyczy tylko sytuacji, kiedy wszystkie usługi odpowiadają tym wykonywanym na etacie. Jeśli natomiast pokrywa się tylko ich część, to ograniczenie formy opodatkowania nie ma zastosowania.

Co więc zrobić? Najlepiej będzie wystąpić o własną indywidualną interpretację podatkową.

11. Czy programista, który świadczy usługi w ramach działalności dla firmy (“A” Spółki z o.o.), która przejęła jego byłego pracodawcę (“B” spółkę z o.o.), może nadal być opodatkowany w formie ryczałtu? Po przejęciu, Spółka A wystawiła również PIT-11 z etatu dla tego programisty.

Tak, programista może pozostać na ryczałcie w przypadku, gdy jego były pracodawca (spółka B) został przejęty przez firmę – Spółkę A, dla której programista obecnie świadczy usługi w ramach działalności gospodarczej. Nawet jeśli Spółka A wystawiła informację PIT-11 dla programisty, to nie ma to znaczenia prawnego. Ważne jest, że programista nigdy nie był zatrudniony przez Spółkę A na podstawie umowy o pracę. Dlatego nadal może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu.

12. Jeśli programista sprzeda laptopa swojemu byłemu pracodawcy, to czy straci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu?

Programista nie straci prawa do opodatkowania w formie ryczałtu w bieżącym roku. Powód jest taki, że nie świadczył on żadnych usług na rzecz byłego pracodawcy, które były związane z jego wcześniejszymi obowiązkami pracowniczymi.


Przedstawione sytuacje są przykładami ogólnymi. Każda indywidualna sytuacja podatkowa może być różna, dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalnym doradcą podatkowym. Doradca podatkowy będzie mógł ocenić twoją sytuację, uwzględnić wszystkie szczegóły i udzielić konkretnych porad dotyczących najlepszego podejścia podatkowego dla Ciebie. Pamiętaj, że dokładne omówienie swojej sytuacji z doradcą podatkowym jest kluczowe, aby podjąć odpowiednie decyzje podatkowe.

Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

Monika Salawa
Księgowa i właścicielka biura rachunkowego, które świadczy usługi online dla klientów z całej Polski. Od ponad 10 lat pomaga przedsiębiorcom z branży IT w rozliczeniach podatkowych. Jej głównym celem jest maksymalne ułatwienie procesu rozliczeń, redukcja formalności oraz zapewnienie klientom komfortu i bezpieczeństwa w dynamicznym świecie podatkowym. Sama aktywnie wykorzystuje rozwiązania informatyczne, wprowadzając nowoczesne technologie i automatyzację do obsługi klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *