zamiana etatu na działalność
Bez kategorii, Założenie działalności

Przejście z etatu na działalność w tej samej firmie – co oznacza dla programisty?

Programista woli mieć wyższe wynagrodzenie „do ręki”, niż korzystać z przywilejów pracownika na umowie o pracę. Coraz większą popularnością cieszy się przejście z etatu na działalność gospodarczą. Rozwiązanie takie proponują zarówno programiści, jaki i ich kontrahenci.

Nie każdy programista wie jednak, że zamiana etatu na kontrakt B2B wiąże się z utratą pewnych przywilejów, jeżeli zaczyna świadczyć usługi dla byłego (lub obecnego) pracodawcy.

Często dowiaduje się o tym podczas rozmowy ze swoją Solidną Księgową…

Do rozważenia pozostają dwa aspekty:

 1. Przejście z umowy o pracę na B2B a ZUS
 2. Przejście z umowy o pracę na B2B a podatek liniowy (lub przejście z umowy o pracę na B2B a ryczałt ewidencjonowany)

1. Współpraca z byłym (obecnym) pracodawcą a ZUS

Programista który w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi dla byłego (lub obecnego) pracodawcy nie może korzystać z „ulgi na start” lub ZUS preferencyjnego. Musi opłacać tzw. duży ZUS.

Kiedy tak się stanie?

Programista nie może korzystać z ulgi na start oraz ZUS preferencyjnego jeśli w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi na rzecz byłego (lub obecnego*) pracodawcy, na rzecz którego:

 • przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym roku kalendarzowym
 • lub w poprzednim roku kalendarzowym

wykonywał w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

* Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wspomina tylko o byłym pracodawcy, jednak aktualne stanowisko ZUS potwierdza, że chodzi o byłego lub obecnego pracodawcę.

Co to dokładnie oznacza? Jeśli w 2021 r. lub 2020 r. świadczyłeś usługi programistyczne na umowie o pracę dla firmy X, a następnie w 2021 r. założyłeś działalność gospodarczą i świadczysz usługi programistyczne dla firmy X, to nie możesz korzystać z „ulgi na start” oraz ZUS preferencyjnego. Powinieneś opłacać tzw. duży ZUS.

Przechodząc z etatu na działalność sprawdź więc, czy:

 • w tym samym roku podatkowym oraz w roku poprzednim świadczyłeś usługi dla byłego (lub nadal obecnego) pracodawcy
 • rodzaj świadczonych usług z umowy o pracę i działalności gospodarczej jest taki sam

Zasady te nie dotyczą osób, które:

 • przed założeniem działalności współpracowały z daną firmą na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 • w ramach działalności gospodarczej świadczą usługi inne, niż wykonywane w ramach umowy o pracę

Podstawa prawna: art. 18a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

2. Współpraca z byłym (obecnym) pracodawcą a podatek liniowy

Jeżeli programista w ramach działalności gospodarczej uzyska przychód ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a usługi te odpowiadają czynnościom, które wykonywał w danym roku podatkowym dla tego pracodawcy, to nie może wybrać jako formy opodatkowania podatku liniowego w tym roku. Musi opłacać podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej 17% / 32%.

Na szczęście nie traci tego przywileju na zawsze. Zmiana na podatek liniowy możliwa będzie w kolejnym roku podatkowym.

Co to dokładnie oznacza? Jeśli w danym roku np. 2021 r. świadczyłeś usługi programistyczne na umowie o pracę dla firmy X, a następnie w 2021 r. założyłeś działalność gospodarczą i świadczysz usługi programistyczne dla firmy X, to w 2021 r. nie możesz korzystać z podatku liniowego. Ale możesz wybrać tę formę opodatkowania w kolejnym roku podatkowym, w naszym przykładzie w 2022 r.

Przechodząc z etatu na działalność sprawdź więc, czy:

 • w tym samym roku podatkowym zaczynasz świadczyć usługi dla byłego (lub nadal obecnego) pracodawcy
 • rodzaj świadczonych usług z umowy o pracę i działalności gospodarczej jest taki sam

Zasady te nie dotyczą osób, które:

 • przed założeniem działalności współpracowały z daną firmą na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 • w ramach działalności gospodarczej świadczą usługi inne, niż wykonywane w ramach umowy o pracę

Podstawa prawna: art. 9a ust. 3 ustawy o PIT

3. Współpraca z byłym (obecnym) pracodawcą a ryczałt ewidencjonowany

Podobne wyłączenie jak dla podatku liniowego znajdziemy dla ryczałtu ewidencjonowanego.

Ryczałt dostępny jest dla programisty, który przechodząc z zatrudnienia (umowa o pracę) na własną działalność, nie będzie kontynuował współpracy z byłym (lub obecnym) pracodawcą w ramach nowo założonej działalności.

Oznacza to, że jednym z warunków korzystania z ryczałtu jest, aby przed rozpoczęciem działalności w danym roku, a także w roku poprzedzającym go, programista nie wykonywał czynności będących przedmiotem tej działalności w ramach stosunku pracy.

Więcej na ten temat pisałam tutaj >>>

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku

Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *