zagraniczny pracodawca ulga na start
Założenie działalności, ZUS

Świadczenie usług dla zagranicznego pracodawcy a “ulga na start” i preferencyjny ZUS 

“Czy wykonując w ramach działalności usługi dla zagranicznego pracodawcy mogę korzystać z ulgi na start w ZUS?”

“Czy wykonując w ramach działalności usługi dla zagranicznego pracodawcy mogę korzystać z preferencyjnych składek ZUS?”

W ostatnich miesiącach to dwa gorące tematy. Z jakiego powodu?

Od ok. 6 miesięcy obserwuję, że programiści, którzy przed paroma laty wyjechali do pracy za granicę, postanowili wrócić do kraju. Najwięcej programistów powraca do Polski z Wielkiej Brytanii.

Ze względu na swoje dotychczasowe powiązania z zagranicznym pracodawcą, postanawiają założyć w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą i świadczyć usługi dla swojego byłego pracodawcy z Wielkiej Brytanii.

Warto przyjrzeć się takiej współpracy w kontekście PIT oraz ZUS, ponieważ współpraca z byłym (obecnym) pracodawcą może mieć wpływ na rozliczenia podatkowo – składowe Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Świadczenie usług dla zagranicznego pracodawcy

Jedno z najczęstszych pytań, jakie otrzymuję od klientów, którzy powracają do Polski z zagranicy i zakładają tutaj działalność, jest możliwość korzystania z “ulgi na start” oraz ZUS preferencyjnego, w sytuacji kiedy świadczą usługi dla byłego zagranicznego pracodawcy.

Co na to ZUS?

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. ZUS uważa, że przepisy dotyczące byłego (obecnego) pracodawcy nie mają zastosowania w przypadku zatrudnienia w firmach zagranicznych. Dlaczego?

Jeśli umowa o pracę była zawarta z zagranicznym pracodawcą, to nie podlegałeś polskiemu ustawodawstwu. A jeśli nie podlegałeś polskiemu ustawodawstwu, to nie dotyczy Ciebie wyłączenie ze stosowania obniżonych składek ZUS.

W uproszczeniu można powiedzieć, że ZUS za “byłego pracodawcę” uważa tylko firmy/oddziały zarejestrowane w Polsce, których pracownicy podlegają krajowemu ubezpieczeniu.

Dwa ciekawe przykłady z indywidualnych interpretacji ZUS

1. Interpretacja WPI/200000/43/495/2017 (05.05.2017 r.)

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie podkreśla w tym miejscu, iż wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy zagranicznego pozwala przedsiębiorcy na deklarowanie do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, pod warunkiem że w całym okresie wykonywania tej pracy (w ramach stosunku pracy) nie było właściwe dla przedsiębiorcy ustawodawstwo polskie”.

2. Interpretacja WPI/200000/43/64/2020 (21.02.2020 r.)

„W myśl Kodeksu pracy […] art. 3 pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. W konsekwencji to Oddział w Polsce był pracodawcą dla Przedsiębiorcy (Wnioskodawcy), a nie spółka matka z siedzibą w Holandii. W bieżącym roku Przedsiębiorca planuje świadczenie usług na rzecz spółki matki firmy z siedzibą w Holandii, czyli odrębnego, samoistnego pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy (nie „byłego pracodawcy” w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców). W związku z tym Przedsiębiorca, który w styczniu 2020 roku rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce oraz bieżącym roku 2020 planuje świadczenie usług dla spółki matki mającej siedzibę w Holandii – nie wypełni swoim zachowaniem negatywnej przesłanki (wykonywanie działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy) do skorzystania z ulgi na podstawie art. 18 ust. 1 Prawo przedsiębiorców i będzie miał prawo do niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej”.

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

2 myśli w temacie “Świadczenie usług dla zagranicznego pracodawcy a “ulga na start” i preferencyjny ZUS ”

  1. Bardzo interesujące. A co z ograniczeniami zmiany na ryczałtową metodę opodatkowania 2 lata? Swoją działalność gospodarczą otworzyłem w kwietniu 2021 r. pracując dla mojego byłego pracodawcy, który znajduje się w innym kraju. Czy to dotyczy?

    1. Artykuł skupia się na składkach ZUS. Inaczej wygląda to w podatku dochodowym, gdzie obowiązują “okresy przejściowe”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *