jednoosobowa spółka z o.o.
Spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. dla programisty – czy to możliwe?

Często spotykam się ze zdziwieniem, kiedy Klient dowiaduje się, że spółkę z o.o. może prowadzić jednoosobowo. Myląca zapewne jest sama nazwa “spółka”, co sugeruje przynajmniej dwie osoby.

Tymczasem Kodeks spółek handlowych przewiduje spółki wieloosobowe i jednoosobowe.

Zatem, czy programista może prowadzić jednoosobową spółkę z o.o.? Tak, może. Warto jednak, żeby zapoznał się z najważniejszymi aspektami takiej działalności.

Czym jest jednoosobowa spółka z o.o.?

Polskie przepisy (Kodeks spółek handlowych) przewidują istnienie spółki z o.o., która posiada wyłącznie jednego wspólnika (czyli właściciela). Może to być programista, który świadczy usługi z zakresu IT w ramach swojej spółki.

Jednoosobowa spółka z o.o. a obowiązki względem ZUS

Jeżeli spółka z o.o. posiada przynajmniej dwóch wspólników, to żaden z nich nie musi płacić składek ZUS z tego tytułu.

Inaczej jest w przypadku spółki z o.o., która posiada jednego wspólnika. Wspólnik ten (czyli właściciel firmy) musi płacić składki ZUS. Nie może również korzystać z ulgi na start, czy ZUS preferencyjnego. Zobowiązany jest odprowadzać tzw. “duży ZUS“.

Kto reprezentuje jednoosobową spółkę z o.o.

Jedyny wspólnik spółki z o.o. ma uprawnienia zgromadzenia wspólników. Może więc powołać Zarząd. Bardzo często Prezesem Zarządu zostaje właśnie ten wspólnik. Zatem wspólnikiem (właścicielem) i osobą zarządzającą jest ta sama osoba.

Zazwyczaj dzieje się tak, jeśli właściciel spółki nie chce mieć osób trzecich w spółce.

Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. może podpisać ze sobą umowę lub przyznać wynagrodzenie?

Jedyny wspólnik nie może występować po dwóch stronach umowy np. jako Zleceniodawca i Zleceniobiorca. Czyli nie może podpisać umowy sam ze sobą.

Jeśli jedyny wspólnik chce powołać siebie do zarządu i przyznać wynagrodzenie, lub podpisać ze sobą umowę o pracę, konieczna będzie forma aktu notarialnego.

W praktyce podpisanie niektórych umów skutkować będzie dodatkowymi kosztami sporządzania aktów notarialnych.

Podatek dochodowy w jednoosobowej spółce z o.o.

Spółka z o.o. wystawia faktury za świadczone usługi (i sprzedane towary). W ten sposób uzyskuje przychód. Przychód pomniejszany jest o koszty prowadzenia firmy, co daje nam dochód. Dochód opodatkowany jest odpowiednią stawką CIT.

Stawka podatku CIT wynosi:

 • 5% (IP Box) lub
 • 9% (dla nowych firm, tzw. “małych podatników”, spółek które nie powstały w wyniku przekształcenia)
 • 19% (dla firm które nie są “małymi podatnikami”, które osiągają przychody z zysków kapitałowych, spółek które powstały w wyniku przekształcenia)

Zazwyczaj w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. z branży IT mówimy o stawce 9% CIT.

Opodatkowane w ten sposób środki finansowe nadal należą do spółki, a nie do wspólnika (właściciela firmy)!

Aby wypłacić pensję ze spółki potrzebujesz odpowiedniej “podkładki”. Czyli źródła na podstawie którego wypłacane są środki z firmy. Może to być:

 • wypłata dywidendy,
 • umowa powołania,
 • umowa o pracę,
 • umowa o dzieło,
 • wynajem spółce samochodu, lokalu czy sprzętu,
 • diety,
 • kontrakt menadżerski,
 • wystawienie spółce faktury przez jednoosobową działalność prowadzoną przez tego samego właściciela

Zazwyczaj stosuje się kombinację kilku źródeł dochodów, tak aby optymalnie zmniejszyć podatki i składki ZUS.

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

4 myśli w temacie “Jednoosobowa spółka z o.o. dla programisty – czy to możliwe?”

 1. Załóżmy, że programista założy spółkę z o.o. dwuosobową (wraz z małżonkiem) i nie będzie zatrudniał pracowników, tylko sam będzie prowadzić działalność operacyjną-programowanie. Z tytułu powołania wypłaci sobie wynagrodzenie. Rozumiem, że wynagrodzenie z tytułu powołania dotyczy raczej zarządzania przedsiębiorstwem, a nie programowania. Czy ZUS sie nie przyczepi, że to jednak umowa o pracę?

 2. Czy skoro w jednoosobowej spółce zoo wspólnik zobowiązany jest do płacenia dużego zus-u i otrzymuje wynagrodzenie w sposób wymagający odprowadzenia składek do ZUS to składki płaci się dwukrotnie?

  1. Jeśli posiada Pani dwa tytuły do ubezpieczeń to z jednego będą do zapłaty pełne składki ZUS, a z drugiego tylko składka zdrowotna. Proszę omówić temat z księgową, ponieważ ja nie znam Pani indywidualnej sytuacji podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *