czynny żal wzór
Coroczne obowiązki

Czynny żal – wzór oraz instrukcja, jak wysłać czynny żal elektronicznie

Jeśli czytasz ten artykuł, to zapewne zapomniałeś złożyć deklaracji podatkowej w terminie, lub nie zapłaciłeś podatku na czas. Szukasz zatem sposobu, który pomoże ci uniknąć mandatu z urzędu skarbowego. Rozwiązaniem twojego problemu może być czynny żal do urzędu skarbowego.

Co to jest czynny żal?

Czynny żal to oświadczenie złożone do urzędu skarbowego, w którym przyznajesz, że nie dopilnowałeś swoich obowiązków podatkowych i prosisz o odstąpienie od ukarania.

Czynny żal – wzór

Nie ma urzędowego wzoru takiego formularza, jednak na oświadczeniu musi pojawić się obowiązkowo kilka informacji:

 1. Twoje dane;
 2. Dane twojego urzędu skarbowego;
 3. Opis popełnionego czynu i jego okoliczności;
 4. Wskazanie osób, które miały związek z popełnionym czynem zabronionym;
 5. Informacja o tym, jak naprawiłeś swój czyn, lub to w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązujesz się do jego naprawienia.

Możesz skorzystać z tego wzoru: Czynny żal przykład

Pamiętaj, że złożenie czynnego żalu to nie wszystko. Dodatkowo musisz naprawić swoją pomyłkę np. złożyć zaległą deklarację, zaległe zeznanie roczne lub zapłacić nieuregulowaną zaliczkę na podatek wraz z odsetkami.

Uwaga! Czynny żal nie przywraca terminu do złożenia deklaracji lub zeznań podatkowych. Może jedynie uchronić przedsiębiorcę przed dodatkową karą, jaką jest mandat skarbowy lub grzywna za niewywiązanie się z obowiązków podatnika.

Jak uzasadnić czynny żal – przykład

Potrzebujesz złożyć „czynny żal”, jednak nie wiesz jak prawidłowo uargumentować swoją prośbę o odstąpienie od ukarania? Zamieszczam kilka wskazówek, które pomogą w przygotowaniu wniosku.

 1. Niezłożenie deklaracji w terminie nastąpiło w wyniku nieumyślnego przeoczenia. Dopilnuję, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.
 2. Niedotrzymanie ustawowych obowiązków jako podatnika uzasadniam faktem uprzedniej nieznajomości przepisów prawa podatkowego, dotyczących mojego obowiązku w zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz złożenia zeznania PIT-39.
 3. Zawiadamiam, że w ustawowym terminie nie złożyłem do Urzędu Skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Niedotrzymanie ustawowych obowiązków spowodowane zostało uprzednią nieznajomością przepisów prawa podatkowego oraz przekonaniem, iż złożenie odpowiednich dokumentów rejestracyjnych w CEIDG jest również rejestracją do VAT.
 4. Niezłożenie zeznania PIT-36 w ustawowym terminie wynika ze skomplikowanej sytuacji rodzinnej i życiowej w której znalazłem się w kwietniu 2022r.
 5. Zwłokę w złożeniu zeznania PIT-36L uzasadniam złym stanem zdrowia tj. przewlekłą chorobą oraz leczeniem szpitalnym w pierwszym półroczu 2022 r.
 6. Plik JPK_V7M za miesiąc kwiecień 2022 r. został złożony z jednodniowym opóźnieniem, ponieważ awaria oprogramowania Ministerstwa Finansów uniemożliwiła mi wysłanie dokumentu w terminie.

Jak wysłać czynny żal elektronicznie

W tym nagraniu pokazałam, jak wysłać czynny żal elektronicznie do urzędu skarbowego.

Kiedy złożenie czynnego żalu nie będzie skuteczne?

Urząd skarbowy nie uwzględni czynnego żalu jeśli:

 1. Zostałeś już wezwany przez urząd skarbowy w tej sprawie;
 2. Jesteś już w trakcie postępowania kontrolnego;
 3. Nakłoniłeś inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego;
 4. Nie dopełniłeś zaniechanej czynności podatkowej np. nie złożyłeś zeznania podatkowego lub nie uregulowałeś zaległego podatku wraz z odsetkami;
Monika Salawa Solidna Księgowa

Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *