czynny żal wzór
Coroczne obowiązki

Czynny żal – wzór oraz instrukcja, jak wysłać czynny żal elektronicznie

Jeśli czytasz ten artykuł, to zapewne zapomniałeś złożyć deklaracji podatkowej w terminie, lub nie zapłaciłeś podatku na czas. Szukasz zatem sposobu, który pomoże ci uniknąć mandatu z urzędu skarbowego. Rozwiązaniem twojego problemu może być czynny żal do urzędu skarbowego.

Spis treści:

 1. Co to jest czynny żal?
 2. Kto może złożyć czynny żal?
 3. Ile czasu na złożenie czynnego żalu?
 4. Co powinno znaleźć się w czynnym żalu? [wzór czynnego żalu]
 5. Jak uzasadnić czynny żal – przykład
 6. Do kogo składamy czynny żal?
 7. Ile zapłacisz za złożenie czynnego żalu?
 8. Jak wysłać czynny żal elektronicznie
 9. Rozpatrzenie czynnego żalu
 10. Czy czynny żal chroni przed karą?
 11. Kiedy złożenie czynnego żalu nie będzie skuteczne?
 12. Kiedy nie trzeba składać czynnego żalu?

Co to jest czynny żal?

Czynny żal to oświadczenie złożone do urzędu skarbowego, w którym przyznajesz, że nie dopilnowałeś swoich obowiązków podatkowych i prosisz o odstąpienie od ukarania.

Kto może złożyć czynny żal?

Odpowiedzialność za uchybienia podatkowe może leżeć po stronie: osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, po stronie biura księgowego, czy zarządu jeśli działasz np. w formie spółki z o.o.

Czynny żal składa więc ten podmiot, który nie dopełnił obowiązku podatkowego – odpowiednio: przedsiębiorca, biuro księgowe lub Zarząd spółki.

Ile czasu na złożenie czynnego żalu?

Wniesienie czynnego żalu nie jest ograniczone czasowo.

Należy jednak pamiętać, że czynny żal nie przyniesie skutku, jeśli zostanie złożony po tym, gdy organ ścigania posiada już jasne i udokumentowane informacje o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Również po rozpoczęciu przez organ ścigania działań służbowych, chyba że te działania nie dostarczyły wystarczających podstaw do wszczęcia postępowania. Przykładowymi działaniami służbowymi organu są przeszukanie, czynność kontrolna lub badanie mające na celu wykrycie niedozwolonego działania.

pomoc w założeniu działalności

Co powinno znaleźć się w czynnym żalu? [wzór czynnego żalu]

Nie ma urzędowego wzoru takiego formularza, jednak na oświadczeniu musi pojawić się obowiązkowo kilka informacji:

 1. Twoje dane;
 2. Dane twojego urzędu skarbowego;
 3. Opis popełnionego czynu i jego okoliczności;
 4. Wskazanie osób, które miały związek z popełnionym czynem zabronionym;
 5. Informacja o tym, jak naprawiłeś swój czyn, lub to w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązujesz się do jego naprawienia.

Możesz skorzystać z tego wzoru: czynny żal przykład lub wysłać czynny żal online z wykorzystaniem profilu zaufanego ePuap.

Pamiętaj, że złożenie czynnego żalu to nie wszystko. Dodatkowo musisz naprawić swoją pomyłkę np. złożyć zaległą deklarację, zaległe zeznanie roczne lub zapłacić nieuregulowaną zaliczkę na podatek wraz z odsetkami.

Uwaga! Czynny żal nie przywraca terminu do złożenia deklaracji lub zeznań podatkowych. Może jedynie uchronić przedsiębiorcę przed dodatkową karą, jaką jest mandat skarbowy lub grzywna za niewywiązanie się z obowiązków podatnika.

Jak uzasadnić czynny żal – przykład

Potrzebujesz złożyć „czynny żal”, jednak nie wiesz jak prawidłowo uargumentować swoją prośbę o odstąpienie od ukarania? Zamieszczam kilka wskazówek, które pomogą w przygotowaniu wniosku.

 1. Niezłożenie deklaracji w terminie nastąpiło w wyniku nieumyślnego przeoczenia. Dopilnuję, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.
 2. Niedotrzymanie ustawowych obowiązków jako podatnika uzasadniam faktem uprzedniej nieznajomości przepisów prawa podatkowego, dotyczących mojego obowiązku w zakresie opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz złożenia zeznania PIT-39.
 3. Zawiadamiam, że w ustawowym terminie nie złożyłem do Urzędu Skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Niedotrzymanie ustawowych obowiązków spowodowane zostało uprzednią nieznajomością przepisów prawa podatkowego oraz przekonaniem, iż złożenie odpowiednich dokumentów rejestracyjnych w CEIDG jest również rejestracją do VAT.
 4. Niezłożenie zeznania PIT-36 w ustawowym terminie wynika ze skomplikowanej sytuacji rodzinnej i życiowej w której znalazłem się w kwietniu 2022r.
 5. Zwłokę w złożeniu zeznania PIT-36L uzasadniam złym stanem zdrowia tj. przewlekłą chorobą oraz leczeniem szpitalnym w pierwszym półroczu 2022 r.
 6. Plik JPK_V7M za miesiąc kwiecień 2022 r. został złożony z jednodniowym opóźnieniem, ponieważ awaria oprogramowania Ministerstwa Finansów uniemożliwiła mi wysłanie dokumentu w terminie.

Do kogo składamy czynny żal?

Czynny żal składasz do urzędu w którym się rozliczasz, czyli według twojego adresu zamieszkania – jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą.

Co się stanie jeśli złożysz dokument do złego urzędu skarbowego? Zasadniczo nic. Dokument zostanie przesłany do właściwego miejsca.

Ile zapłacisz za złożenie czynnego żalu?

Korzystanie z tej możliwości nie wymaga żadnych opłat.

Jak wysłać czynny żal elektronicznie

W tym nagraniu pokazałam, jak wysłać czynny żal elektronicznie do urzędu skarbowego.

Rozpatrzenie czynnego żalu

Nie istnieje określony ustawowy termin dotyczący rozpatrzenia czynnego żalu. Pozostaje ci czekać, lub zadzwonić do urzędu skarbowego i zapytać.

Czy czynny żal chroni przed karą?

Jeżeli nie zrealizujesz swojego zobowiązania podatkowego lub celnego w ustalonym terminie, możesz zostać ukarany (konsekwencje karnoskarbowe). Czynny żal złożony w prawidłowy sposób, pozwoli ci uniknąć tych kar np. mandatu.

Kiedy złożenie czynnego żalu nie będzie skuteczne?

Urząd skarbowy nie uwzględni czynnego żalu jeśli:

 1. Zostałeś już wezwany przez urząd skarbowy w tej sprawie;
 2. Jesteś już w trakcie postępowania kontrolnego;
 3. Nakłoniłeś inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego;
 4. Nie dopełniłeś zaniechanej czynności podatkowej np. nie złożyłeś zeznania podatkowego lub nie uregulowałeś zaległego podatku wraz z odsetkami;

Kiedy nie trzeba składać czynnego żalu?

Jeśli popełnisz błąd w złożonej deklaracji w wyznaczonym terminie, możesz skorygować ten błąd bez konieczności składania czynnego żalu. Na przykład, jeśli zauważysz pomyłkę w swojej deklaracji podatkowej i złożysz poprawioną wersję.

Nie składasz również czynnego żalu, w sytuacji wykrycia błędu w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT, jak również w części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej pliku JPK_VAT.

Jednakże, jeśli w ogóle nie złożysz deklaracji w przewidzianym terminie, aby uniknąć kary, będziesz musiał złożyć formalne oświadczenie żalu, znanego jako “czynny żal”, zanim organ ścigania wezwie cię do wyjaśnień.


Zadaj mi dowolne pytanie o usługi księgowe, lub założenie działalności gospodarczej. Skontaktuj się ze mną!

Monika Salawa
Księgowa i właścicielka biura rachunkowego, które świadczy usługi online dla klientów z całej Polski. Od ponad 10 lat pomaga przedsiębiorcom z branży IT w rozliczeniach podatkowych. Jej głównym celem jest maksymalne ułatwienie procesu rozliczeń, redukcja formalności oraz zapewnienie klientom komfortu i bezpieczeństwa w dynamicznym świecie podatkowym. Sama aktywnie wykorzystuje rozwiązania informatyczne, wprowadzając nowoczesne technologie i automatyzację do obsługi klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *