zmiana formy opodatkowania
Coroczne obowiązki

Poznaj 2 ważne obowiązki przedsiębiorcy na zakończenie roku

Zbliża się koniec 2019 roku – dla każdego przedsiębiorcy to podsumowanie całego roku podatkowego. O czym należy pamiętać prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą?

1. Spis z natury

Na dzień 31 grudnia 2019 r. każdy przedsiębiorca powinien sporządzić spis z natury (remanent)  dla celów podatku dochodowego. Przygotowanie remanentu polega na ustaleniu ilości oraz wartości towarów i materiałów, które na dzień 31 grudnia nie zostały sprzedane.

Przedsiębiorca musi policzyć niesprzedane towary, a następnie ująć je w arkuszu spisu z natury (link). W remanencie na dzień 31 grudnia ujmujemy nie tylko towary handlowe, ale również materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady.

W spisie z natury nie należy natomiast ujmować środków trwałych czy wyposażenia np. firmowego samochodu, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego.

Po przeprowadzeniu spisu wszystkie towary należy wycenić (w ciągu 14 dni od zakończenia remanentu):

 • towary handlowe i materiały – według ceny zakupu lub nabycia, albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu (jeżeli są niższe od cen zakupu lub nabycia);
 • wyroby gotowe, półwyroby, braki własnej produkcji – według kosztów wytworzenia;
 • odpady użytkowe – według oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania;

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT wyceniają towary i materiały według cen netto. Pozostali przedsiębiorcy dokonują wyceny zgodnie z wartością brutto.

>>> Zerowy spis z natury <<<

Remanent końcowy sporządza każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i opodatkowany:

 • według skali podatkowej lub
 • podatkiem liniowym

nawet jeżeli nie posiada towarów handlowych i materiałów. W takiej sytuacji należy przygotować arkusz spisu z wartością zerową „0 zł”.

2. Zmiana formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania ma istotny wpływ na wysokość wpłacanego do urzędu skarbowego podatku PIT. Pod koniec roku warto przygotować prognozę na kolejny rok podatkowy. Dobrze dobrana forma opodatkowania to niższy podatek wpłacany do budżetu.

Zmiana formy opodatkowania na 2020 r. (z zasad ogólnych na podatek liniowy lub odwrotnie) możliwa będzie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w danym roku. 

W praktyce oznacza to, że sposób rozliczenia na 2020 r. możemy wybrać do 20 lutego 2020 r., ponieważ pierwszy przychód w danym roku firmy osiągają zazwyczaj w styczniu.  

Zmiana formy wpłacania zaliczek PIT (miesięcznie lub kwartalnie) dokonywana jest w zeznaniu rocznym PIT składnym już za zakończony rok podatkowy. Na przykład jeżeli w 2020 r. chcemy wpłacać zaliczki na PIT kwartalnie, a nie miesięcznie (jak do tej pory) to:

 • w 2020 r. dokonujemy płatności co kwartał
 • o zmianie informujemy swój urząd skarbowy w zeznaniu rocznym składanym za 2020 r. (czyli dopiero w 2021 r.)

Podsumowując, aby dokonać zmiany częstotliwości rozliczeń z tytułu podatku dochodowego (z systemu miesięcznego na kwartalny lub odwrotnie) należy zgłosić zmianę w składanym zeznaniu rocznym za rok, w którym podatnik dokonał zmiany rozliczeń.

 

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

tel. 535 511 911 monika.salawa@solidnaksiegowa.com

4 myśli w temacie “Poznaj 2 ważne obowiązki przedsiębiorcy na zakończenie roku”

 1. Strona w teorii nakierowana na programistów, niemniej w artykule ani słowa nawiązania do tego zawodu.
  Czy cokolwiek z asortymentu programisty (racjonalnie) może być traktowane jako towar, materiał, półwyrób?

  1. Tak, może być. Wszystko zależy od specyfiki realizowanych prac. A jeżeli nic z ww. listy nas nie dotyczy, przygotowujemy remanent zerowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *