ip box programista
IP box

Wniosek o indywidualną interpretację IP Box – jakie pytania zadać Dyrektorowi KIS?

Czy wiesz, że we wniosku o indywidualną interpretację w zakresie IP Box możesz zadać kilka pytań? Dowiedz się dlaczego warto to zrobić.

Zacznijmy od początku. Ministerstwo Finansów w pkt 75 „Objaśnień podatkowych w zakresie IP Box” zachęca programistów do składania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie IP Box. Powodem takich wytycznych jest dynamika zmian w budowie i funkcjonowaniu programów komputerowych oraz brak wykształconej praktyki stosowania przepisów o IP Box. Z tego powodu ogólne objaśnienia podatkowe są rodzajem wskazówek w zakresie stosowania ulgi, ale zastosowanie się do nich nie może zapewnić ochrony prawnopodatkowej programiście.

Większość programistów, którzy występują z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie IP Box zadaje tylko jedno pytanie:

Czy dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uzyskane w ramach opisanej działalności gospodarczej Wnioskodawca (programista) może opodatkować stawką 5% zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Czy wiesz, że takich pytań we wniosku można zadać więcej? Co ważniejsze, im więcej pytań, tym większa będzie twoja ochrona podatkowa oraz mniejsze możliwości, aby organ kontrolujący ulgę podważył twoje prawo do skorzystania z IP Box. Naturalnie nadal musisz pamiętać, aby jak najdokładniej i zgodnie ze stanem faktycznym opisać swoje prace i zakres prowadzonej działalności (więcej na ten temat pisałam tutaj).

Przejdźmy więc do pytań jakie może zadać programista występując z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej IP Box.

Czy dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uzyskane w ramach opisanej działalności gospodarczej Programista może opodatkować stawką 5% zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

… jeżeli chcesz wiedzieć, czy możesz zastosować 5% stawkę podatku dla dochodów ze sprzedaży kwalifikowanego IP, wytworzonego w ramach prac B+R

Czy opisana w stanie faktycznym działalność Programisty w zakresie prac B+R spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 r. poz. 29 ze zm.)?

… jeżeli chcesz potwierdzić, że charakter i zakres twoich prac jest działalnością badawczo-rozwojową, a zatem spełniasz jeden z podstawowych warunków do skorzystania z ulgi

Czy ewidencja prowadzona przez Programistę spełnia definicję odrębnej ewidencji wskazanej w art. 30cb ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

… jeżeli chcesz wiedzieć, czy prawidłowo prowadzisz ewidencję dla celów IP Box

Czy wymienione w opisanym zdarzeniu koszty ponoszone przez Wnioskodawcę stanowią koszty, o których mowa w lit. a wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. koszty poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej?

… jeżeli chcesz wiedzieć, czy ponoszone przez ciebie koszty stanowią tzw. koszty kwalifikowane, które uwzględnisz we wzorze nexus

Czy wytworzony przez Programistę program komputerowy na podstawie zawartej umowy z kontrahentem klasyfikuje się w art. 30ca ust. 2 pkt 8?

… jeżeli chcesz wiedzieć, czy wytworzone przez ciebie prawo własności intelektualnej jest autorskim prawem do programu komputerowego

Czy programista prawidłowo zakwalifikował dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej do jednej z kategorii dochodów wskazanych w art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

… jeżeli chcesz wiedzieć, czy prawidłowo przyporządkowałeś swoje dochody do jednej z 4 kategorii tj.

  1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
  2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
  3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
  4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Co stanowi dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi zgodnie z art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy o PIT?

… jeżeli w ramach prac B+R wytworzyłeś program komputerowy, a następnie na jego bazie świadczysz usługi informatyczne i zastanawiasz się, czy prawidłowo ustalasz wartość tego programu komputerowego w cenie sprzedaży usługi informatycznej


Nie musisz zadawać wszystkich pytań, ale powinieneś wybrać te konieczne dla danej sytuacji oraz problemów z którymi spotkałeś się przy okazji korzystania z IP Box. Masz jeszcze inne pytania, które twoim zdanie powinny znaleźć się w indywidualnej interpretacji podatkowej? Daj znać w komentarzu.

Monika SalawaPotrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku o indywidualną interpretację podatkową w zakresie IP Box? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 monika.salawa@solidnaksiegowa.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *