interpretacja podatkowa IP box
IP box

IP BOX interpretacja podatkowa programisty – 4 wskazówki jak o nią wnioskować, by naprawdę cię chroniła?

IP BOX to zachęta podatkowa dla programistów, której celem jest wspieranie innowacyjności. To obniżona 5-procentowa stawka podatku od dochodu. Można ją zastosować, spełniając ściśle określone w ustawie warunki, co budzi wiele wątpliwości. Podatnikom, którzy chcą skorzystać z IP BOX, zaleca się, by występowali z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej, aby w razie kontroli ochronić się przed komplikacjami. Jak przygotować taki wniosek, by czuć się naprawdę bezpiecznie?

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawia się coraz więcej pozytywnych interpretacji podatkowych dotyczących zastosowania preferencji IP BOX przez programistów i informatyków. Przeczytałam je i muszę stwierdzić, że wiele złożonych wniosków nie zapewnia całkowitej ochrony podatkowej, choć programiści być może nie zdają sobie z tego sprawy.

Jeśli planujesz skorzystać z 5% podatku dochodowego w ramach IP BOX, pomogę przygotować Ci wniosek.

Jeżeli nie masz czasu, by przeczytać cały artykuł, a chciałbyś jedynie sprawdzić, jakie pytania warto zawrzeć we wniosku, kliknij tutaj.

Poniżej zamieszczam wskazówki, które pomogą ci uniknąć błędów przy składaniu wniosku o interpretację indywidualną:

1. Interpretację podatkową uzyskaj najlepiej dla zdarzenia przyszłego.

O interpretację wnioskuj przed wystąpieniem zdarzenia w niej opisanego, a nie po jego wystąpieniu. Jeśli otrzymasz interpretację dotyczącą czegoś, co ma się dopiero wydarzyć, jesteś chroniony:

 • przed zapłatą podatku – nawet jeżeli po jakimś czasie interpretacja zostanie zmieniona (tak, to się zdarza);
 • przed zapłatą odsetek;
 • przed odpowiedzialnością za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Jeśli twoje pytania będą dotyczyły sytuacji, która już wystąpiła, twoja ochrona będzie niepełna. Unikniesz zapłaty odsetek i odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenia, ale w razie zmiany zdania przez fiskusa podatek będziesz musiał zapłacić.1

2. Opisz prawdziwy tj. rzeczywisty stan faktyczny

Musisz wiedzieć, że organ podatkowy w trakcie postępowania interpretacyjnego nie bada nic poza opisanym przez ciebie stanem faktycznym. Niczego się nie domyśla, nic nie zakłada. Nie powinieneś więc pomijać istotnych faktów, ale pisać tylko prawdę!

Wniosek, w którym przedstawisz nieprawdziwy stan faktyczny będzie bezużyteczny i w ostateczności cię nie ochroni. Dlaczego? To proste. Jeżeli podczas kontroli urząd skarbowy stwierdzi, że stan faktyczny różni się od opisanego we wniosku, uzna też, że interpretacja wydana została na podstawie czegoś, co nie miało miejsca. Taka interpretacja nadaje się tylko do kosza.

3. Nie podejmuj sztucznych czynności, aby osiągnąć korzyści podatkowe

Chodzi tutaj o funkcjonującą od 2016 roku klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Nie powinieneś podejmować czynności sztucznych, nieprzystosowanych do ekonomicznych realiów, aby osiągnąć korzyści podatkowe. Przykładem sztucznych działań są m.in.:

 • nieuzasadnione dzielenie lub łączenie operacji;
 • angażowanie podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego czy gospodarczego;
 • ukrywanie prawdziwego celu i znaczenia zdarzenia gospodarczego/nieadekwatność lub zbędność do realizacji rzeczywistego zdarzenia gospodarczego.

Pamiętaj jednak, że w objaśnieniach podatkowych w sprawie IP BOX samo Ministerstwo Finansów stwierdza, że konstrukcja przepisów dla akurat tej ulgi praktycznie wyklucza prawdopodobieństwo celowego unikania opodatkowania. Dlaczego?

 • głównym powodem działań podatnika jest wytworzenie kwalifikowanego IP i osiągnięcie w ten sposób komercyjnego sukcesu (dochodu). Podatnik, który chce uzyskać preferencję IP BOX, musi najpierw wytworzyć kwalifikowane IP z działalności badawczo-rozwojowej, a potem uzyskać z tego IP dochody; czy to nie za wiele zachodu, aby “bawić się” w kreowanie sztucznych operacji?
 • nawet jeśli uzyskanie korzyści podatkowej w postaci 5-procentowej stawki zostanie uznane przez organ podatkowy za jeden z głównych motywów prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, tego typu działania nie spełnią przesłanki sztuczności – będą bowiem skuteczne i siłą rzeczy autentyczne;
 • dla skorzystania z preferencji IP BOX koniecznie jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej na terytorium Polski, podczas gdy unikanie opodatkowania występuje najczęściej w sytuacjach prowadzenia działalności za granicą;
 • konstrukcja wskaźnika nexus w zasadzie wyklucza wspomniany element sztuczności transakcji (np. z podmiotami powiązanymi). Pamiętajmy, że koszty z liter c i d w mianowniku wskaźnika nexus, zmniejszają wartość tego wskaźnika, a to przekłada się na zmniejszenie dochodu, który można opodatkować 5% stawką.

4. Jakie pytania o IP BOX powinieneś zadać w swoim wniosku?

We wniosku o indywidualną interpretację podatkową w zakresie IP BOX (która faktycznie będzie cię chronić), powinny znaleźć się następujące pytania:

 1. Czy prace prowadzone przez programistę stanowią działalność badawczo-rozwojową?

Nie zamieszczaj we wniosku stwierdzenia, że prowadzisz prace badawczo-rozwojowe! Jeżeli to zrobisz, organ podatkowy przyjmie to za fakt i nie przeprowadzi analizy w tym zakresie.

On sam powinien ocenić, czy wyniki twoich prac są efektem badań rozwojowych.

Pamiętaj, że prowadzenie działalności B+R to jeden z kluczowych elementów uprawniających do skorzystania z IP BOX.

Jeżeli we wniosku poinformujesz Dyrektora KIS, że prowadzisz prace badawczo-rozwojowe, a podczas kontroli fiskus uzna inaczej, uzyskana interpretacja nie będzie cię chronić.

 1. Czy wytworzony przez programistę utwór jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (kwalifikowanym IP)?

Tutaj wypowiem się podobnie jak w punkcie 1. Nie zamieszczaj we wniosku stwierdzenia, że wytworzony przez ciebie program jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Zamiast tego zapytaj, CZY wytworzony (rozwinięty lub ulepszony) przez ciebie program w ramach działalności badawczo-rozwojowej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Pamiętaj, że wskazując w opisie stanu faktycznego, że twój program jest kwalifikowanym IP i podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, organ podatkowy nie przeprowadzi analizy w tym zakresie.

W dotychczas wydanych interpretacjach programiści nie pytali dyrektora KIS, czy rezultatem ich prac jest program komputerowy, zamieszczając we wnioskach tylko informację, że owszem, jest. Jeżeli podczas kontroli fiskus uzna inaczej, uzyskana interpretacja cię nie ochroni.

 1. Czy dochód uzyskany z kwalifikowanego IP programista może opodatkować 5% stawką podatku?

Programista zazwyczaj osiąga dochód z udzielenia licencji na program komputerowy lub dochód ze sprzedaży praw autorskich do niego. Musi więc potwierdzić, że dochód ten może opodatkować 5% stawką podatku w ramach preferencji IP BOX.

 1. Czy koszty ponoszone przez programistę w ramach działalności B+R są kosztami kwalifikowanymi, z litery a lub b wskaźnika nexus.

Aby skorzystać z IP BOX, koszty ponoszone na działalność badawczo-rozwojową musza być kosztami kwalifikowanymi. Koszty kwalifikowane pomniejszają przychody z kwalifikowanego IP i pozwalają na ustalenie dochodu. Również na etapie wyliczenia wskaźnika nexus musimy wyodrębnić koszty kwalifikowane poniesione na prace B+R.

W przypadku programisty, zazwyczaj pojawiają się tylko koszty z litery a i b wzoru nexus, co pozwala na opodatkowanie całego dochodu kwalifikowanego 5% stawką podatku.

Przepisy dotyczące IP BOX nie odnoszą się jednak do sytuacji, gdy nie ma możliwości obliczenia wskaźnika nexus z uwagi na brak kosztów.

Co się stanie, jeżeli programista nie ponosi żadnych kosztów kwalifikowanych?

Nie będzie mógł skorzystać z preferencji IP BOX. Wynika to z matematycznego wyliczenia do wzoru nexus. Jeżeli „zero” pojawi się w liczniku i mianowniku wzoru – nie można wykonać operacji matematycznej dzielenia.

Jeżeli więc chcesz skorzystać z IP BOX, musisz ponosić koszty kwalifikowane. Nie każdy poniesiony wydatek będzie jednak za nie uznany. Nie masz pewności czy dany wydatek jest kosztem kwalifikowanym? Zapytaj o to Dyrektora KIS.

Pamiętaj, że jeżeli fiskus w trakcie kontroli podważy dany wydatek i nie uzna go za koszt kwalifikowany, to nie skorzystasz z IP BOX.  Zabezpiecz się przed taką sytuacją.


Masz jeszcze jakieś wątpliwości?
Przygotowałeś już swój wniosek lub planujesz to zrobić?
Podziel się swoim doświadczeniem i obawami w komentarzach.


1 Podstawa prawna: art. 14l Ordynacji podatkowej

 

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 monika.salawa@solidnaksiegowa.com

2 myśli w temacie “IP BOX interpretacja podatkowa programisty – 4 wskazówki jak o nią wnioskować, by naprawdę cię chroniła?”

 1. W 2019 roku miałem wiele miesięcy bez kosztów.
  “Jeżeli więc chcesz skorzystać z IP BOX, musisz ponosić koszty kwalifikowane.”
  Pani Moniko, czy to znajduje potwierdzenie w wydanych interpretacjach indywidualnych? Przeszukałem wiele wydanych interpretacji, ale nie znalazłem żadnej która by to potwierdzała lub zaprzeczała.

  1. Witam, proszę dokonać matematycznego wyliczenia na dowolnych kwotach i przyjąć, że litera A wzoru nexus wynosi “0”. Myślę, że to najlepiej zobrazuje Panu gdzie leży problem 🙂 Więcej na ten temat tutaj: https://podatkiprogramisty….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *