ulga ip box
IP box

16 najczęstszych pytań o ulgę IP Box

W dzisiejszym artykule skierowanym do programistów rozwiewamy najczęstsze wątpliwości dotyczące ulgi IP Box. Jeśli zastanawiasz się, jak skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, co zalicza się do kwalifikowalnych praw autorskich, czy współpraca z zagranicznymi klientami ma wpływ na ulgę – znajdziesz odpowiedzi na te i wiele innych pytań poniżej.

W tym artykule znajdziesz odpowiedź na pytania:

 1. Czy z ulgi IP Box można korzystać na umowie o pracę?
 2. Czy z ulgi IP Box można korzystać na ryczałcie?
 3. Czy z ulgi IP Box można korzystać wstecz (za lata 2019 – 2022)?
 4. Czy można korzystać z IP Box, w przypadku braku kosztów związanych z prowadzeniem działalności?
 5. Czy zapłacone składki ZUS mogą być kosztem bezpośrednim?
 6. Czy brak prowadzenia na bieżąco ewidencji pozbawia prawa do 5% stawki podatku?
 7. Kiedy mogę spodziewać się zwrotu podatku związanego z ulgą IP Box?
 8. Jak rozliczyć IP Box w zeznaniu rocznym?
 9. Czy z IP Box można korzystać bez interpretacji indywidualnej?
 10. IP Box czy ryczałt – co wybrać?
 11. Czy składkę zdrowotną opłacam jedynie od dochodu nieobjętego IP Box, czy też od całego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej?
 12. Czy mogę skorzystać z ulgi IP BOX, jeśli w umowie nie ma jasno określonego wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich?
 13. Czy pracując dla kontraktorni, lub software house’u, mam możliwość skorzystania z ulgi IP Box?
 14. Czy jeśli świadczę usługi dla zagranicznego kontrahenta, to mogę korzystać z ulgi IP Box?
 15. Czy jest możliwość skorzystania z interpretacji podatkowej “wydanej dla kolegi”, gdy pracuję na podstawie identycznej umowy?
 16. Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, jeśli korzystam z IP Box?

1. IP Box umowa o pracę

Czy z ulgi IP Box można korzystać na umowie o pracę?

Ulga IP Box jest dostępna jedynie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, lub działają w ramach spółek, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub spółka cywilna.

2. IP Box a ryczałt

Czy z ulgi IP Box można korzystać na ryczałcie?

Nie ma możliwości skorzystania z IP Box przy rozliczeniu na podstawie ryczałtu. Ta ulga podatkowa jest dostępna dla programistów rozliczających się na skali podatkowej, lub podatkiem liniowym.

3. IP Box za poprzednie lata

Czy z ulgi IP Box można korzystać wstecz (za lata 2019 – 2022)? 

Ulga IP Box ma zastosowanie również do poprzednich lat rozliczeniowych, jeśli w tym czasie korzystałeś z opodatkowania na podstawie podatku liniowego, lub na skali podatkowej.

Korekty zeznania rocznego możesz dokonać w ciągu 5 lat od końca roku w którym złożyłeś PIT-36, lub PIT-36L, tj.

 • zeznanie roczne za 2019 r. możesz skorygować do końca 2025 r.
 • zeznanie roczne za 2020 r. możesz skorygować do końca 2026 r.
 • zeznanie roczne za 2021 r. możesz skorygować do końca 2027 r.
 • zeznanie roczne za 2022 r. możesz skorygować do końca 2028 r.

Ulga IP Box została wprowadzona w 2019 roku, więc nawet jeśli wcześniej nie korzystałeś z niej, nadal masz okazję to zrobić. Nawet jeśli obecnie prowadzisz działalność na zasadach ryczałtu, wciąż masz możliwość rozliczenia się z ulgą IP Box za ostatnie 3 lata, jeśli korzystałeś wtedy z podatku liniowego, lub skali podatkowej.

4. IP Box brak kosztów

Czy można korzystać z IP Box, w przypadku braku kosztów związanych z prowadzeniem działalności?

Nie.

Jeśli w Twojej działalności gospodarczej nie występują żadne koszty związane z tworzeniem lub rozwijaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, niestety nie będziesz uprawniony do korzystania z preferencji podatkowych przewidzianych w ramach ulgi IP Box.

Warunki korzystania z tej ulgi są ściśle określone, a jednym z kluczowych kryteriów jest obecność kosztów bezpośrednio związanych z procesem tworzenia kwalifikowanego IP. Dochód, który podlega opodatkowaniu stawką 5%, jest wynikiem mnożenia dochodu z kwalifikowanego IP przez wskaźnik nexus, który jest obliczany z uwzględnieniem tych kosztów.

Jeżeli nie można obliczyć wskaźnika nexus, to niestety niemożliwe będzie zastosowanie preferencji podatkowych związanych z IP Box. Ten fakt został również potwierdzony przez sąd, który wydał wyrok (sygn. akt: I SA/Sz 591/20), stwierdzając, że “jeśli programista nie ponosi żadnych kosztów bezpośrednio związanych z tworzeniem lub rozwijaniem oprogramowania, nie będzie uprawniony do skorzystania z ulgi IP Box, ponieważ nie będzie w stanie określić wskaźnika nexus (…)”.

Na szczęście, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, do kosztów bezpośrednich można zaliczyć również zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS), o ile były one księgowane jako koszty w Twojej działalności.

5. Składki ZUS a koszty bezpośrednie

Czy zapłacone składki ZUS mogą być kosztem bezpośrednim?

Tak.

Już w 2020 roku Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na pytanie Dziennika Gazety Prawnej, potwierdziło, że “Należności na ubezpieczenia społeczne są kosztami bezpośrednio związanymi z wytworzeniem programu komputerowego, dlatego mogą być uwzględnione przy obliczaniu wskaźnika nexus”.

Niemniej jednak, aby skorzystać z takiej możliwości, konieczne jest ich księgowanie w Księdze Przychodów i Rozchodów (KPIR) jako koszty działalności gospodarczej, a nie ich odliczanie w zaliczce na podatek. To stanowisko zostało później potwierdzone poprzez indywidualne interpretacje podatkowe.

Co do składek zdrowotnych, w 2020 roku obowiązywały inne przepisy, co sprawiało, że składek zdrowotnych nie można było zaliczyć do kosztów. Zmiana ta nastąpiła w ramach Polskiego Ładu. Wtedy też przedsiębiorcy płacący podatek liniowy uzyskali możliwość odliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych (w 2023 roku do limitu 10.200 zł). Natomiast osoby opodatkowane na zasadach skali podatkowej nie mają możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Analogicznie do składek społecznych ZUS, można przypuszczać, że zastosowanie tej samej zasady dotyczy składek zdrowotnych – o ile są one księgowane jako koszty.

6. Ewidencja IP Box na bieżąco

Czy brak prowadzenia na bieżąco ewidencji pozbawia prawa do 5% stawki podatku?

Bezpiecznym i zalecanym podejściem jest prowadzenie ewidencji IP Box na bieżąco.

Wymóg prowadzenia ewidencji IP Box na bieżąco nie wynika z przepisów podatkowych, takich jak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30ca updof).

Niemniej jednak, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wielokrotnie podkreślał w dotychczasowych indywidualnych interpretacjach, że konieczne jest prowadzenie tej ewidencji na bieżąco. Opracowanie ewidencji jedynie w celu skorzystania z IP Box, czyli po zakończeniu roku podatkowego przed złożeniem zeznania rocznego PIT, pozbawia podatnika prawa do korzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku (np. interpretacja indywidualna sygn. 0115-KDIT2-1.4011.312.2019.2.KK, interpretacja indywidualna sygn. 0115-KDIT3.4011.354.2019.1.PSZ, interpretacja indywidualna sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.102.2020.1.ST).

Inne jest jednak zdanie wojewódzkich sądów administracyjnych. W ich wyrokach potwierdzono, że podatnik może skorzystać z ulgi IP Box nawet w sytuacji, gdy osobna ewidencja dotycząca tej preferencji zostanie sporządzona po zakończeniu roku podatkowego. Jest to kolejny wyrok wpisujący się w ustaloną linię orzecznictwa sądów I instancji (np. WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 2910/21 i III SA/Wa 2593/21), WSA w Gliwicach (I SA/Gl 428/22), WSA w Lublinie (I SA/Lu 172/22), WSA w Szczecinie (I SA/Sz 121/22), WSA w Gorzowie Wielkopolskim (I SA/Go 78/21).

7. IP Box kiedy zwrot

Kiedy mogę spodziewać się zwrotu podatku związanego z ulgą IP Box?

Mamy kilka ustalonych terminów dotyczących zwrotu podatku, a ich wartości to:

Sposób złożenia zeznania rocznego PITTermin zwrotu nadpłaty podatku PIT
Zeznanie roczne wysłane onlinedo 45 dni od daty wysyłki przez internet
Karta Dużej Rodziny i wysyłka onlinedo 30 dni od daty wysyłki przez internet
Zeznanie roczne złożone w formie papierowejdo 3 miesięcy od daty złożenia zeznania

8. IP Box w zeznaniu rocznym

Jak rozliczyć IP Box w zeznaniu rocznym?

Do zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L musisz dodać załącznik PIT/IP, gdzie podasz kwoty dotyczące przychodów, kosztów oraz dochodu objętego ulgą IP Box. Natomiast na formularzu PIT-36 lub PIT-36L wraz z załącznikiem PIT/B należy udokumentować pozostałe dochody niezwiązane z ulgą. Pełną instrukcję dotyczącą wypełniania załącznika PIT/IP znajdziesz w poniższym artykule.

Zobacz również: Jak rozliczyć IP BOX w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-36L?

9. IP Box bez interpretacji

Czy z IP Box można korzystać bez interpretacji indywidualnej?

Zdobycie pozytywnej indywidualnej interpretacji nie jest obligatoryjnym warunkiem skorzystania z ulgi IP Box, ale stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy rozliczeniach. Nawet urzędnicy podczas czynności sprawdzających często proszą o indywidualną interpretację podatkową.

10. IP Box czy ryczałt

IP Box czy ryczałt – co wybrać?

W tej sytuacji nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy programista ma swoją własną sytuację podatkową, dlatego powinien brać ją pod uwagę, wybierając najkorzystniejszą formę opodatkowania.

Jeśli planujesz skorzystać z IP Box, przygotuj się na większe formalności, takie jak wniosek o indywidualną interpretację, prowadzenie ewidencji czasu pracy, przygotowanie protokołów odbioru prac i określanie kosztów związanych z IP Box. Ryczałt pod względem formalności wypada korzystniej. Z drugiej strony korzystanie z IP Box może przynieść oszczędności nawet w granicach 10 tys. do 15 tys. złotych rocznie. Przykładowe wyliczenia znajdziesz w artykule poniżej.

Zobacz również: IP Box a ryczałt. Która opcja jest najkorzystniejsza dla programisty?

11. IP Box a składka zdrowotna

Czy składkę zdrowotną opłacam jedynie od dochodu nieobjętego IP Box, czy też od całego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej?

Opłacasz składkę na ubezpieczenie zdrowotne od pełnej kwoty dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej zarówno dochód rozliczany w ramach ulgi IP Box, jak i pozostałe dochody.

12. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich

Czy mogę skorzystać z ulgi IP BOX, jeśli w umowie nie ma jasno określonego wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich?

Tak, jednak tylko w przypadku, gdy część wynagrodzenia jest związana z przekazaniem autorskich praw majątkowych. Warto skorzystać z ewidencji czasu pracy, protokołów odbioru prac i ewidencji IP Box, aby udokumentować, która część wynagrodzenia kwalifikuje się do ulgi IP Box.

W przypadku, gdy w ramach projektu wykonujesz zadania inne niż programowanie, wynagrodzenie za te dodatkowe prace nie kwalifikuje się do skorzystania z ulgi IP Box.

13. IP Box a usługi dla pośrednika

Czy pracując dla kontraktorni, lub software house’u, mam możliwość skorzystania z ulgi IP Box?

Tak, nie jest wymagane, abyś bezpośrednio programował dla klienta końcowego, aby móc skorzystać z ulgi IP Box.

14. IP Box a zagraniczny kontrahent

Czy jeśli świadczę usługi dla zagranicznego kontrahenta, to mogę korzystać z ulgi IP Box?

Tak, możesz skorzystać z ulgi IP Box, niezależnie od tego, gdzie znajduje się siedziba podmiotu, który nabywa kwalifikowane prawa własności intelektualnej (KPWI).

15. Indywidualne interpretacje podatkowe

Czy jest możliwość skorzystania z interpretacji podatkowej “wydanej dla kolegi”, gdy pracuję na podstawie identycznej umowy?

Nie. Każda osoba powinna złożyć własny wniosek o uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Nie jest możliwe odwoływanie się do interpretacji indywidualnej innej osoby, nawet jeśli obie osoby pracują dla tego samego kontrahenta lub w ramach tego samego projektu, a ich sytuacje są bardzo zbliżone.

16. IP Box a rozliczenie z małżonkiem

Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, jeśli korzystam z IP Box?

IP Box nie przeszkadza w tym, aby małżonkowie nadal rozliczali się wspólnie (dotyczy małżonków opodatkowanych według skali podatkowej). Warto jednak pamiętać, że wspólne rozliczenie dotyczy jedynie innych dochodów, nie obejmując dochodów z kwalifikowanych praw IT.


Źródła:

 1. Objaśnienia podatkowe z 15 lipca 2019 r. w sprawie IP BOX – PIT
 2. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 3. Dziennik Gazeta Prawna, artykuł: Programista skorzysta z IP Box, jeżeli płaci składki ZUS

Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

Monika Salawa
Księgowa i właścicielka biura rachunkowego, które świadczy usługi online dla klientów z całej Polski. Od ponad 10 lat pomaga przedsiębiorcom z branży IT w rozliczeniach podatkowych. Jej głównym celem jest maksymalne ułatwienie procesu rozliczeń, redukcja formalności oraz zapewnienie klientom komfortu i bezpieczeństwa w dynamicznym świecie podatkowym. Sama aktywnie wykorzystuje rozwiązania informatyczne, wprowadzając nowoczesne technologie i automatyzację do obsługi klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *