IP Box ulga na dziecko
IP box

Dodatkowa korzyść z IP Box, czyli ciekawostka o uldze na dziecko

Ulga na dziecko to jedna z najpopularniejszych ulg podatkowych. Niestety zazwyczaj niedostępna dla programistów, posiadających wyłącznie jedno dziecko. Przekraczają oni bowiem limit dochodu, który uprawnia do ulgi.


Dla przypomnienia: z ulgi podatkowej na pierwsze dziecko skorzysta programista, o ile jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

   • 112 000 zł w przypadku programisty pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody małżonków),
   • 112 000 zł w przypadku programisty będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
   • 56 000 zł w przypadku programisty niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;

Jeżeli z prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej:

 • osiągasz dochody opodatkowane według skali podatkowej (17%/32%)
 • lub twoja działalność opodatkowana jest podatkiem liniowym 19%, ale ty (lub twój małżonek) osiągnąłeś również dochody opodatkowane według skali np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek chorobowy, dochody z najmu prywatnego
 • do tej pory nie korzystałeś z ulgi na 1 dziecko, ponieważ przekraczałeś limit dochodu

to mam dla ciebie pewną ciekawostkę.

Ulga IP Box może ci pomóc!

Wszystko skupia się wokół definicji dochodów, które sumowane są, aby sprawdzić czy przekraczasz limit 112.000 zł (limit małżonków).

Zgodnie z ustawą o PIT do dochodów tych zalicza się uzyskane łącznie w skali roku dochody:

 • opodatkowane według skali podatkowej,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej liniową 19% stawką podatku,
 • z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% stawką podatku (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
 • pomniejszone o zapłacone przez podatnika składki na ubezpieczenie społeczne.

Jak widzisz, dochody uzyskane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, opodatkowane 5% stawką podatku (IP Box) nie są brane pod uwagę przy ustalaniu limitu 112.000 zł. Oznacza to, że część twoich dochodów, która pochodzi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, nie będzie brana pod uwagę przy ustaleniu limitu 112 000 zł.

Przykład 1.

Programista uzyskuje dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. W zeznaniu rocznym PIT rozlicza się wspólnie z małżonką. Dochody programisty z działalności wynoszą 140.000 zł, dochody małżonka z umowy o pracę 40.000 zł. Małżonkowie posiadają 1 małoletnie dziecko. Do tej pory nie korzystali z ulgi na dziecko, ponieważ ich łączny dochód przekroczył limit 112.000 zł.

Za 2019 r. programista skorzystał z preferencji IP Box. W efekcie czego jego dochody zostały podzielone na dwie części:

 • dochód z działalności gospodarczej opodatkowany według skali podatkowej: 25.000 zł oraz
 • dochód z działalności gospodarczej opodatkowany 5% stawką podatku IP Box: 115.000 zł

Do ustalenia limitu uprawniającego do skorzystania z ulgi sumujemy kwoty:

 • dochodu programisty opodatkowanego wg skali tj. 25.000 zł
 • oraz dochody małżonki tj. 40.000 zł

Co daje sumę 65.000 zł. Limit 112.000 zł nie został przekroczony. Zauważ, że gdyby nie IP Box dochód wynosiłby 180.000 zł i przekraczał limit. Ulga na jedno dziecko nie byłaby możliwa.

Przykład 2.

Programista uzyskuje dochody z jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19%. W zeznaniu rocznym PIT rozlicza się indywidualnie. Jego małżonka również rozlicza dochody z umowy o pracę indywidualnie.

Dochody programisty z działalności wynoszą 180.000 zł, dochody małżonka z umowy o pracę 60.000 zł. Małżonkowie posiadają 1 małoletnie dziecko. Do tej pory nie korzystali z ulgi na dziecko, ponieważ ich łączny dochód przekroczył limit 112.000 zł.

Za 2019 r. programista skorzystał z preferencji IP Box. W efekcie czego jego dochody zostały podzielone na dwie części:

 • dochód z działalności gospodarczej opodatkowany na 19%: 40.000 zł oraz
 • dochód z działalności gospodarczej opodatkowany 5% stawką podatku IP Box: 140.000 zł

Do ustalenia limitu uprawniającego do skorzystania z ulgi sumujemy kwoty:

 • dochody programisty opodatkowane 19% stawką podatku tj. 40.000 zł
 • oraz dochody małżonki tj. 60.000 zł

Co daje nam 100.000 zł. Limit 112.000 zł nie został przekroczony. Małżonka w swoim zeznaniu rocznym (z umowy o pracę) może skorzystać z ulgi na dziecko. Zauważ, że gdyby nie IP Box dochód wynosiłby 240.000 zł i przekraczał limit. Ulga na jedno dziecko nie byłaby możliwa.

Ile zyskasz dzięki uldze na dziecko?

Ulga na jedno dziecko wynosi 1.112,04 zł za rok. Oznacza to dodatkową oszczędność i zwrot z urzędu skarbowego kwoty 1.112,04 zł, która wróci do twojego portfela.


Masz dodatkowe pytania? Chcesz sprawdzić, czy skorzystasz z ulgi na dziecko w swoim zeznaniu rocznym? Chcesz wiedzieć, czy IP Box jest dla ciebie? Zapraszam cię do kontaktu.

Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 monika.salawa@solidnaksiegowa.com