czy studia można wrzucić w koszty
Koszty programisty

Czy opłaty za studia są kosztem programisty?

Programista może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na studia wyższe, czy studia podyplomowe. Jednak, żeby było to możliwe, musi spełnić kilka warunków.

Dotyczą one związku poniesionych wydatków z uzyskaniem przychodu z działalności gospodarczej (lub zabezpieczeniem tych przychodów) oraz prawidłowego udokumentowania opłat.

Spis treści:

 1. Czy studia można wrzucić w koszty?
 2. Faktura za studia na firmę
 3. Wydatki na studia poniesione przed założeniem działalności gospodarczej
 4. Czy studia licencjackie i magisterskie można odliczyć od podatku?
 5. Czy studia podyplomowe można odliczyć od podatku?

Czy studia można wrzucić w koszty?

Ważne jest, aby poniesione opłaty na studia miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatki na studia muszą więc na przykład:

 • zwiększać stopień branżowej wiedzy;
 • pozwolić na zdobycie nowych umiejętności niezbędnych do pracy w danym projekcie IT;
 • ułatwić nabycie umiejętności zarządzania projektami lub zespołem deweloperów;
 • pozwolić uzyskać umiejętności w zakresie profesjonalnego kontaktu z klientem oraz negocjacji biznesowych;

Faktura za studia na firmę

Pamiętaj również, aby prawidłowo udokumentować poniesione opłaty za studia i materiały edukacyjne. Będziesz potrzebował faktury VAT na dane twojej firmy.

Wydatki na studia poniesione przed założeniem działalności gospodarczej

Bardzo istotny jest również moment poniesienia wydatków za studia.

Jeśli studia rozpocząłeś jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej, to opłaty z nimi związane, nie stanowią firmowego kosztu. Nie można uznać, że zostały poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, które jeszcze nie istnieje.

Takie stanowisko fiskusa potwierdza NSA np. w wyroku z 17.10.2014 r. (sygn. akt II FSK 2304/12).

Czy studia licencjackie i magisterskie można odliczyć od podatku?

Tak. Możliwość taką potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej np. w tych interpretacjach indywidualnych:


 1. Interpretacja indywidualna z dnia 10.09.2020 r. numer 0113-KDIPT2-1.4011.566.2020.1.ISL

Dotyczy: studiów zaocznych magisterskich na kierunku zarządzanie

Przedsiębiorca zajmuje się projektowaniem i implementacją systemów ERP, tj. systemów do zarządzania wewnętrznymi procesami w firmie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przedsiębiorca ten może zaliczyć do kosztów wydatki na studia zaoczne magisterskie na kierunku zarządzanie, ponieważ wiedza z zakresu zarządzania procesami, prawa gospodarczego oraz projektowania systemów zarządzania, zwiększy stopień wiedzy i wykształcenia przedsiębiorcy, a tym samym przyczyni się do osiągania wyższych przychodów.

Dodatkowo kierunek studiów ułatwi zarządzanie zespołami deweloperskimi oraz współpracę z zagranicznymi kontrahentami.


2. Interpretacja indywidualna z dnia 09.03.2015 r. numer IBPBI/1/415-1496/14/WRz

Dotyczy: studia zaoczne na kierunku informatyka

Przedsiębiorca zajmuje się sprzedażą sprzętu telekomunikacyjnego, komputerów i oprogramowania oraz świadczy usługi w zakresie programowania, wykonywania sieci informatycznych, tworzenia stron internetowych, hostingu, instalacji oprogramowania i inne podobne usługi w zakresie informatyki.

Rozpoczął studia zaoczne na kierunku informatyka i zamierza czesne poniesione na te studia zaliczać do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Studia informatyczne pozwolą mu ugruntować już posiadaną wiedzę, a także nabyć dodatkowe umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przełoży się to na jakość świadczonych usług informatycznych u obecnych, jak i przyszłych klientów oraz przyczyni się do większego zainteresowania jego usługami w kręgu przyszłych usługobiorców, dla których posiadanie odpowiedniego kierunkowego wyższego wykształcenia jest podstawą do nawiązania współpracy.


3. Interpretacja indywidualna z dnia 02.10.2015 r. numer ITPB1/4511-837/15/MPŁ

Dotyczy: dodatkowych studiów na uczelni w Stanach Zjednoczonych z zakresu zarządzania 

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą m.in. związaną z doradztwem w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, doradztwa w zakresie informatyki.

W związku z profilem swojej działalności przedsiębiorca stara się ciągle poszerzać swoją wiedzę na temat zarządzania oraz finansów. W branży osób świadczących tego rodzaju usługi (branży doradczej) cechą, która często determinuje zdobycie kontraktu (klienta) jest wiedza ekspercka, którą musi nieustannie zdobywać aby móc konkurować z innymi osobami świadczącymi takie same usługi.

Przedsiębiorca zamierza także świadczyć swoje usługi na rzecz zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz zagranicznych osób fizycznych. W związku z powyższym chcąc zwiększyć jakość świadczonych przez siebie usług, planuje rozpoczęcie dodatkowych studiów na uczelni w Stanach Zjednoczonych z zakresu zarządzania (General Management Program, dalej: GMP). Program GMP składa się z części prowadzonej w kampusie uczelni w USA oraz części polegającej na uczeniu się na odległość w miejscu pracy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wydatki, które przedsiębiorca będzie zmuszony ponieść, tj. koszty czesnego na rzecz uczelni, koszty przelotów z Polski do USA i z powrotem, ewentualne opłaty za hotele oraz koszty związane z nabyciem materiałów edukacyjnych (np. podręczniki) mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.


Czy studia podyplomowe można odliczyć od podatku?

Tak. Możliwość taką potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej np. w tych interpretacjach  indywidualnych:


 1. Interpretacja indywidualna z dnia 18.05.2015 r. numer IBPBI/1/511-228/15/ŚS

Dotyczy: studia podyplomowe zatytułowane “Akademia menedżera sprzedaży”

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem dla jednego z dużych klientów w branży IT.

Obecnie posiada wykształcenie wyższe z zakresu informatyki oraz podyplomowe z zakresu zarządzania projektem. Pozyskane wykształcenie jednakże nie dostarczyło mu metod i narzędzi niezbędnych do tworzenia dobrej jakości ofert odpowiadających potrzebom potencjalnych klientów, rozpoznania owych potrzeb, nawiązania kontaktów z klientem, czy też analizy skuteczności podejmowanych działań.

Aby uzyskać wiedzę niezbędną do dotarcia i pozyskania większej liczby klientów przedsiębiorca chciałby rozpocząć studia podyplomowe zatytułowane “Akademia menedżera sprzedaży”. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, co pozwala na pozyskanie wiedzy praktycznej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że wydatki związane z wyżej opisanymi studiami podyplomowymi, tj. koszty czesnego, podręczników i dojazdów stanowią podatkowy koszt uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


2. Interpretacja indywidualna z dnia 31.01.2023 r. numer 0113-KDIPT2-1.4011.993.2022.2.ID

Dotyczy: studia podyplomowe na kierunku MBA

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu wyrobami z drewna, a z powodu dużej ilości zamówień zatrudnia pracowników.

Przedsiębiorca ten podjął studia podyplomowe na kierunku MBA, dla kadry menadżerskiej, a wydatki jakie poniósł na opłata za wpisowe, opłata za rekrutację, opłata za świadectwo studiów, opłata za indywidualną organizację studiów (indywidualny tok nauczania), czesne oraz pomoce dydaktyczne chciał zaliczyć do firmowych kosztów.

Postanowił zapytać Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, czy wydatki te mogą stanowić koszt uzyskania przychodu i otrzymał odpowiedź pozytywną.

Studia te pomogą w zarządzaniu personelem, co wpłynie pozytywnie na wydajność pracy, zaangażowanie pracowników w wykonywanie swoich obowiązków oraz jakość produktów. Spowoduje to mniejsze ryzyko ewentualnego złożenia wypowiedzenia przez pracowników, i idące za tym koszty poszukiwania nowego personelu oraz koszty szkolenia i wdrożenia w pracę.

Monika Salawa Solidna Księgowa

Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *