wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną
Koszty programisty

Wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną vs. na firmę

Dzisiaj porównamy dwie popularne opcje wykupu samochodu z leasingu: na osobę prywatną i na firmę.

Decyzja o wykupie pojazdu to zawsze istotny krok, który może mieć znaczący wpływ zarówno na nasz portfel, jak i naszą codzienność. Czy warto wykupić samochód na osobę prywatną, czy lepiej zdecydować się na wykup dla firmy?

Odpowiedź nie zawsze jest oczywista i zależy od wielu czynników. Przyjrzymy się bliżej obu opcjom, porównując korzyści, koszty i inne ważne kwestie, aby pomóc Ci podjąć najlepszą decyzję. Zapraszam do lektury!

Spis treści:

 1. Wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną
 2. Wykup samochodu z leasingu na firmę
 3. Zalety i wady wykupu samochodu z leasingu na osobę prywatną vs. na firmę

Wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną

Czy można wykupić samochód osobowy z leasingu na cele prywatne? Tak, można.

Najczęściej faktura wykupu samochodu z leasingu wystawiana jest na dane firmowe, w tym zawierające numer NIP firmy. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy w takim przypadku mogą potraktować wykup jako transakcję na cele prywatne, a nie związane z działalnością gospodarczą. Tak, istnieje taka możliwość.

Jeśli faktura nie zostanie rozliczona w ramach działalności gospodarczej, samochód nie zostanie wprowadzony do środków trwałych firmy, ani rozliczony w kosztach (w tym wydatki związane z jego dalszą eksploatacją), można uznać, że został wykupiony na cele prywatne. Potwierdza to również ta indywidualna interpretacja podatkowa.

Nawet jeśli faktura zawiera dane firmowe (z numerem NIP), wykup może być uznany za prywatny, pod warunkiem, że faktura nie zostanie uwzględniona w ewidencji księgowej w ramach działalności gospodarczej.

W przypadku wykupu na cele prywatne nie można odliczyć VAT z faktury (50% VAT w przypadku samochodu osobowego). Dodatkowo, wartość wykupionego pojazdu nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.

Wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną a VAT

Ponieważ samochód został wykupiony z leasingu do majątku prywatnego (bez odliczenia VAT z faktury wykupu w ramach działalności), w momencie jego sprzedaży, lub darowizny na rzecz osoby z zerowej grupy podatkowej (o czym poniżej), nie powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT.

Podobnie zostało to potwierdzone w tej interpretacji indywidualnej.

Zobacz również:

 1. Leasing operacyjny a finansowy samochodu osobowego. Co się bardziej opłaca?
 2. 5 zaskakujących faktów o leasingu samochodu, które musisz znać!
 3. 7 oszczędności na leasingu o których większość przedsiębiorców nie ma pojęcia

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu na osobę prywatną

Podstawową zasadą jest, że samochód wykupiony z leasingu, nawet na cele prywatne, można sprzedać bez podatku dochodowego dopiero po upływie 6 lat!

Aby obliczyć okres 6 lat, zacznij liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wykupiony na cele prywatne. Okres ten kończy się po upływie 6 lat, czyli po 72 miesiącach, i dopiero wtedy można sprzedać ten samochód bez podatku dochodowego.

Przykład

Adam wykupił samochód osobowy z leasingu w grudniu 2023 roku na cele prywatne. Planuje go sprzedać na podstawie umowy sprzedaży w sierpniu 2024 roku, czyli po upływie 8 miesięcy od wykupu. Czy Adam powinien opodatkować przychód ze sprzedaży pojazdu?

Tak, ponieważ sprzedaż nastąpiła przed upływem 6 lat, przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu.

Jeśli nie minęło 6 lat od wykupu samochodu na cele prywatne, to od ceny sprzedaży samochodu zapłacisz podatek dochodowy PIT:

 • 12%/32% podatku – jeśli Twoja działalność gospodarcza opodatkowana jest według skali podatkowej
 • 19% podatku – jeśli Twoja działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem liniowym
 • 3% podatku – jeśli Twoja działalność gospodarcza opodatkowana jest ryczałtem

Od tej podstawowej zasady istnieje jednak wyjątek, jeśli chcesz przekazać taki samochód w darowiźnie…

Darowizna samochodu wykupionego z leasingu

Kiedy ktoś wykupi samochód z leasingu na swoje prywatne potrzeby, potem podaruje ten samochód osobie, która należy do zerowej grupy podatkowej, a ta osoba sprzeda samochód po 6 miesiącach, nie trzeba będzie zapłacić podatku od spadków i darowizn, ani podatku dochodowego (PIT). Dlaczego?

Ponieważ przepisy podatkowe mówią, że dochód ze sprzedaży takiego samochodu jest zwolniony z podatku, jeśli minęło co najmniej 6 miesięcy od momentu, gdy osoba dostała samochód w darowiźnie.

Obdarowany składa formularz SD-Z2 do urzędu skarbowego (jeśli suma darowizn przekracza 36.120 zł).

Do zerowej grupy podatkowej należą:

 • małżonek (w naszym przykładzie nie dotyczy małżonka we wspólności majątkowej)
 • zstępny (np.: syn, córka, wnuk, prawnuk)
 • wstępny (np.: ojciec, matka, dziadkowie)
 • pasierb
 • rodzeństwo
 • ojczym
 • macocha

Rozwiązanie takie zostało potwierdzone przykładowo w tej interpretacji indywidualnej.

Wykup samochodu z leasingu na firmę

Wykup samochodu z leasingu na firmę polega na rozliczeniu ostatniej faktury dotyczącej wykupu pojazdu, w ramach działalności gospodarczej (księgowanie do kosztów (lub amortyzacja) i odliczenie 50% VAT).
Wykupiony samochód osobowy można wprowadzić do firmy jako środek trwały i rozpocząć jego amortyzację według stawki 20% (amortyzacja potrwa 5 lat), lub jednorazowo ująć w kosztach firmowych, o ile wartość wykupu nie przekracza 10.000 zł.

Amortyzacja samochodu osobowego o wartości powyżej 150.000 zł

Pamiętaj o limicie 150.000 zł jaki obowiązuje w przypadku samochodów osobowych. Wykup jest rozumiany dla potrzeb przepisów podatkowych jako osobna transakcja.
Wykup, jest transakcją odrębną od leasingu. Co w praktyce oznacza, że mamy de facto do czynienia ze zdublowaniem limitów, ponieważ jeden obowiązuje w stosunku do rat leasingowych w części w jakiej dotyczą one wartości samochodu osobowego, a drugi, w tej samej wysokości, do transakcji wykupu.
Dodatkowo, z faktury wykupu samochodu osobowego możesz odliczyć 50% VAT.
Poza tym, masz możliwość rozliczenia w kosztach i odliczenia VAT od wydatków związanych z dalszą eksploatacją pojazdu, takich jak paliwo, serwis, naprawy, opony i części (tj. 75% z kwoty netto i nieodliczonego VAT jest kosztem, oraz odliczenie 50% VAT).

Sprzedaż samochodu wykupionego na firmę

W przypadku sprzedaży samochodu wykupionego na firmę (czyli z firmowego majątku), musisz wystawić fakturę i zapłacić do urzędu skarbowego oraz ZUS:

 • podatek VAT (tj. podatek VAT wynosi 23% i jest doliczany do wartości netto pojazdu, nawet jeśli z faktury wykupu odliczyłeś tylko 50% VAT) – dotyczy osób zarejestrowanych do VAT;
 • podatek dochodowy PIT – uzależniony od formy opodatkowania:
  • skala podatkowa 12%/32%,
  • podatek liniowy 19%,
  • ryczałt 3%
 • składkę zdrowotną – uzależnioną od formy opodatkowania:
  • skala podatkowa 9%,
  • podatek liniowy 4,9%,
  • ryczałt – możliwe jest przekroczenie jednego z 3 progów przychodów od których zależy wysokość składki zdrowotnej 419,46 zł / 699,11 zł / 1258,39 zł)

Zalety i wady wykupu samochodu z leasingu na osobę prywatną vs. na firmę

Wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną – zalety i wady

Wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną
Zalety
 • W przypadku sprzedaży nie powstanie podatek VAT do zapłaty, o ile faktura wykupu oraz koszty użytkowania samochodu od momentu wykupu nie były rozliczane w ramach działalności gospodarczej.
 • W przypadku sprzedaży nie powstanie podatek dochodowy do zapłaty, pod warunkiem że samochód znajdował się w Twoim majątku prywatnym, a następnie został darowany osobie z zerowej grupy podatkowej. Ta osoba po 6 miesiącach może sprzedać samochód bez konieczności płacenia podatku dochodowego.
Wady
 • Nie ma możliwości uwzględnienia w kosztach kwoty wykupu (lub amortyzacji), ani odliczenia 50% VAT od faktury za wykup samochodu osobowego.
 • Nie ma możliwości rozliczenia w kosztach i odliczenia VAT od wydatków związanych z dalszą eksploatacją pojazdu np. paliwo, serwis, naprawa, opony.
 • Wada dla kupującego – w przypadku sprzedaży samochodu. Kupujący musi zapłacić 2% podatku PCC od wartości kupowanego samochodu.

Wykup samochodu z leasingu na firmę – zalety i wady

Wykup samochodu z leasingu na firmę
Zalety
 • Do kosztów można zaliczyć wartość faktury wykupu (lub rozpocząć amortyzację samochodu). Ponieważ wykup jest transakcją odrębną od samego leasingu, obowiązuje nowy limit w wysokości 150.000 zł.
 • Możliwość odzyskania VAT od wykupu (w przypadku wykupu samochodu osobowego możliwość odzyskania 50% VAT)
 • Możliwość rozliczenia w kosztach i odliczenia VAT od wydatków związanych z dalszą eksploatacją pojazdu osobowego np. paliwo, serwis, naprawa, opony, części (75% z kwoty netto i nieodliczonego VAT jest kosztem, oraz odliczenie 50% VAT)
 • Przy sprzedaży, jeśli jesteś opodatkowany ryczałtem, stawka podatku dochodowego wynosi jedynie 3%.
 • Zaleta dla kupującego – w przypadku sprzedaży samochodu. Kupujący nie musi zapłacić 2% podatku PCC od wartości kupowanego samochodu.
Wady
 • W przypadku sprzedaży samochodu należy zapłacić do urzędu skarbowego i ZUS:
  • podatek VAT (tj. w cenie sprzedaży zawiera się 23% podatek VAT) – dotyczy osób zarejestrowanych do VAT
  • podatek dochodowy (uzależniony od formy opodatkowania: skala podatkowa 12%/32%, podatek liniowy 19%, ryczałt 3%)
  • składkę zdrowotną (uzależnioną od formy opodatkowania: skala podatkowa 9%, podatek liniowy 4,9%, ryczałt – możliwe jest przekroczenie jednego z 3 progów przychodów od których zależy wysokość składki zdrowotnej 419,46 zł / 699,11 zł / 1258,39 zł)

Źródła:

 1. Indywidualna interpretacja podatkowa z dnia 17 lipca 2023 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.289.2023.3.OS
 2. Indywidualna interpretacja podatkowa z dnia 29 stycznia 2024 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.1002.2023.3.JK3
 3. Indywidualna interpretacja podatkowa z dnia 17 lipca 2023 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.362.2023.4.AP

Ten artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej, ani podatkowej. W celu uzyskania porady dopasowanej do Twojej indywidualnej sytuacji, skonsultuj się z profesjonalnym doradcą podatkowym.


Zadaj mi pytanie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, czy księgowości w małej firmie. Skontaktuj się ze mną!

Monika Salawa
Księgowa i właścicielka biura rachunkowego, które świadczy usługi online dla klientów z całej Polski. Od ponad 10 lat pomaga przedsiębiorcom z branży IT w rozliczeniach podatkowych. Jej głównym celem jest maksymalne ułatwienie procesu rozliczeń, redukcja formalności oraz zapewnienie klientom komfortu i bezpieczeństwa w dynamicznym świecie podatkowym. Sama aktywnie wykorzystuje rozwiązania informatyczne, wprowadzając nowoczesne technologie i automatyzację do obsługi klientów. Dodatkowo, dzieli się swoją wiedzą w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją ponad 180 000 osób, dostarczając wartościowych informacji i porad z zakresu księgowości i podatków.

6 myśli w temacie “Wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną vs. na firmę”

 1. Witam
  Fajny artykuł ,rozumiem ,że powyższe reguły dotyczą samochodu używanego tylko do celów formowych (odliczanie 100% VAT od raty leasingu) ?
  Czy można podarować samochód żonie? nie posiadając rozdzielności majątkowej?

  1. Dzień dobry, dziękuję 🙂 Cały artykuł dotyczy samochodu osobowego z prawem do 50% odliczenia VAT (użycie w sposób mieszany). Żona zalicza się do zerowej grupy podatkowej, jednak tutaj występuje problem wspólności majątkowej. Jeśli będzie Pan chciał skonsultować swoją indywidualną sytuację podatkową, proszę skorzystać z pomocy doradcy podatkowego. Mogę Panu polecić swojego doradcę biuro@solidnaksiegowa.com

   1. Witam,
    Dziękuję za odpowiedź, w takim wypadku czy samochód z prawem 100% Vat także można wykupić na osobę prywatną?

 2. Dzień dobry, a jak to wygląda w przypadku kiedy ja użytkowalem samochód służbowy (mój pracodawca mi go uzycza jako benefit, jestem na umowie o pracę), kończy się jego leasing i mam możliwość wykupu tego samochodu prywatnie?

 3. Mam pytanie odnośnie sytuacji w której wykupiłem samochód na na firmę i płatności podatków: jeśli sprzedam stary (wykupiony) samochód (będę tutaj musiał zapłacić VAT i pozostałe), ale w tym samym miesiącu zakupię nowy samochód (kolejna faktura, z nowym VATem do zapłaty) to czy w tej sytuacji te dwa VATy się pokryją i mogę teoretycznie “wyjść na zero” z płatnością VATu w danym miesiącu?

 4. Super artykuł!
  A co w sytuacji gdy w 2022 bylem opodatkowany wg skali a obecnie jestem na ryczalcie i sprzedam samochod po wykupie na cele prywatne? Place wtedy tylko 3%?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *