Koszty programisty

Czy programista może przekazać majątek prywatny do firmy i rozliczyć go w kosztach?

Jeśli jesteś samozatrudnionym programistą lub zamierzasz założyć własną firmę, warto abyś wiedział, że istnieje opcja, która pomoże Ci obniżyć podatek.

Mowa tutaj o wykorzystaniu prywatnego majątku w ramach działalności firmy.

To proste rozwiązanie pozwoli na rozliczenie kosztów związanych z wykorzystaniem prywatnego mienia w firmie. Czy warto z tego korzystać? Przeczytaj dalej i przekonaj się, jakie korzyści płyną z wprowadzenia prywatnego majątku do działalności firmy.

Czy programista może przekazać majątek prywatny do firmy?

Tak. W dowolnym momencie możesz wprowadzić do firmy swój prywatny majątek, jeśli będziesz go wykorzystywał do celów prowadzonej działalności gospodarczej np. laptop, komputer, drukarka, akcesoria komputerowe, rower, samochód.

Wprowadzenie prywatnego majątku do działalności gospodarczej może być prostym rozwiązaniem, które pozwoli na obniżenie podatku i korzystanie z własnych, już posiadanych przedmiotów w pracy.

Jak wprowadzić prywatny majątek do firmy?

Każdy przedsiębiorca może wprowadzić do swojej firmy prywatny majątek, ale musi pamiętać, że nie może zaliczyć go do innych wydatków związanych z działalnością gospodarczą. Takie aktywa muszą być wprowadzone jako środki trwałe.
Środek trwały to taki składnik majątku, który jest:
 • kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • przewidywany okres użytkowania wynosi co najmniej rok,
 • a także jest wykorzystywany do celów działalności gospodarczej.

Dlatego musisz dokładnie przemyśleć, jakie prywatne aktywa chcesz wprowadzić do firmy i czy ich wykorzystanie będzie związane z działalnością gospodarczą. Tylko wtedy będziesz mógł skorzystać z możliwości obniżenia podatku.

Aby wprowadzić dany przedmiot do firmy musisz sporządzić odpowiedni dokument potwierdzający tę operację. W takim dokumencie powinny znaleźć się niezbędne informacje, takie jak:

 • data przekazania składnika majątkowego,
 • rodzaj środka trwałego
 • oraz dane potrzebne do wprowadzenia go do ewidencji.

To właśnie dzięki temu dokumentowi będziesz mógł dokonać wpisu do ewidencji środków trwałych lub prawidłowo ustalać odpisy amortyzacyjne.

Jak wycenić majątek wprowadzony do firmy?

Wyceny wartości początkowej środka trwałego dokonujesz w zależności od sposobu pozyskania składnika majątku:

 1. Na podstawie dokumentu (faktury) zakupu, jeśli dana rzecz została kupiona, jednak nie więcej niż wartość rynkowa.
 2. Jeśli natomiast właściciel wytworzył sam środek trwały, jego wartość początkową stanowi koszt wytworzenia, ale nie można wliczyć do niego wartości własnej pracy.
 3. W przypadku otrzymania składnika majątku jako darowizny lub spadku, wartość początkową stanowi wartość rynkowa przedmiotu z dnia nabycia lub też kwota wynikająca z umowy o nieodpłatnym przekazaniu, jeśli jest niższa niż rynkowa.
 4. Gdy nie posiadasz dokumentu zakupu, należy dokonać wyceny na podstawie cen rynkowych lub skorzystać z pomocy biegłego.

Jak zaksięgować majątek prywatny do firmowych kosztów?

Wprowadzony do firmy majątek prywatny rozliczasz w taki sam sposób, jak przy zakupie środków trwałych tj.

 • Jeśli wartość początkowa środka trwałego nie przekraczała 10 000 zł, to możesz dokonać jednorazowej amortyzacji i od razu zaliczyć cały wydatek na środek trwały do kosztów uzyskania przychodu;
 • Masz również możliwość wyboru tradycyjnej metody amortyzacji – liniowej lub degresywnej;
 • Ponadto, jako mały przedsiębiorca możesz skorzystać z pomocy de minimis i dokonać jednorazowej amortyzacji środków trwałych do łącznej kwoty 50 000 EUR. Należy jednak pamiętać, że tylko niektóre środki trwałe podlegają amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis. Są to środki trwałe zaliczane w Klasyfikacji Środków Trwałych do grup 3 – 8, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Przekazanie prywatnego majątku do firmy a VAT

Odliczenie VAT od prywatnego przedmiotu wprowadzonego do firmy zazwyczaj nie będzie możliwe, ponieważ najczęściej są to przedmioty zakupione kilka lat wcześniej, bez faktury lub na podstawie dokumentu na którym nie ma VAT (np. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura VAT marża).

Czy można sprzedać majątek wprowadzony uprzednio do firmy?

Masz możliwość, aby wycofać dany majątek z firmy i przekazać go ponownie do majątku prywatnego.

Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej może być konieczne z różnych powodów, takich jak przestarzałość, zły stan techniczny czy zmiana profilu działalności. W takiej sytuacji można zdecydować się na sprzedaż wycofanego składnika majątku. Warto jednak pamiętać, że w tym przypadku istotna jest data sprzedaży, ponieważ ma to wpływ na opodatkowanie uzyskanego przychodu.

Jeśli od daty wycofania środka trwałego upłynęło 6 lat, sprzedaż takiego składnika majątku nie będzie stanowiła przychodu i nie będzie podlegać opodatkowaniu. Jednak w przypadku, gdy sprzedaż następuje przed upływem 6 lat, uzyskana kwota zostaje uznana za przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu.

Warto zwrócić uwagę, że sprzedaż wycofanego środka trwałego nie musi być jedynym sposobem jego pozbycia się. Możliwe są także inne opcje, takie jak przekazanie go na cele charytatywne lub oddanie na złom. W każdym przypadku ważne jest jednak, aby zachować dokumentację związana z wycofaniem i ewentualną sprzedażą, aby uniknąć problemów podczas kontroli podatkowej.

 

Monika Salawa Solidna Księgowa

Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

1 myśl w temacie “Czy programista może przekazać majątek prywatny do firmy i rozliczyć go w kosztach?”

 1. Dzień dobry! A jeżeli chodzi o składnik majątku o wartości 1000 zł. to dlaczego nie mogę zaliczyć go od razu do kosztów do kolumny 13?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *