ipbox koszty pośrednie
IP box

IP Box a koszty pośrednie – jak rozliczyć?

Dzisiaj będzie kolejna historia mojego klienta i starcia przygotowanej przez nas wspólnie Ewidencji dla celów IP Box z „Team’em Fiskusa”.

Środek tygodnia, południe, odbieram telefon od Klienta:

– Pani Moniko, w urzędzie skarbowym powiedzieli mi, że przejrzeli ewidencję i muszę usunąć z niej niektóre koszty.

–  Które koszty musi Pan usunąć? – zapytałam.

– Usługi księgowe, raty leasingowe…

– A zapytał Pan, dlaczego miałby je Pan usunąć z ewidencji?

Co się okazało? Pani w urzędzie nie wiedziała, że poza kosztami bezpośrednio związanymi z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, istnieją również koszty pośrednie.

Koszty pośrednie (podobnie jak te bezpośrednie) pomniejszają przychody z kwalifikowanego IP. Nie są jednak brane pod uwagę do kalkulacji wskaźnika nexus.

Pamiętaj więc, że Twoim dochodem z kwalifikowanego IP jest różnica pomiędzy przychodem osiągniętym z kwalifikowanego IP a kosztami jego uzyskania. Koszty natomiast, muszą w sposób bezpośredni lub pośredni przyczynić się do powstania tego przychodu.

Godzinę czasu zajęło mi przygotowanie odpowiednich wyjaśnień do urzędu. Klient przesłał je na skrzynkę mailową urzędniczki prowadzącej sprawę. Po dwóch tygodniach zwrot nadpłaconego podatku był już na jego koncie. Cóż, życie przedsiębiorcy w Polsce nie jest łatwe. Ale jeśli śpisz w nocy spokojnie, to znaczy, że masz już swoją Solidną Księgową 😊

Kiedy mamy do czynienia z kosztami pośrednimi?

Koszty pośrednie, mimo iż nie są związane bezpośrednio z wytworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej, są niezbędne do wytworzenia tych praw i są w ścisłej relacji z uzyskiwanymi przychodami z tych praw.

Bez poniesienia kosztów pośrednich programista nie byłby w stanie zrealizować działalności związanej z tworzeniem/ulepszaniem/modyfikacją programów komputerowych.

Co się stanie jeśli pominiesz koszty pośrednie w rozliczeniu IP Box?

Wyobraź sobie, że poniosłeś koszty pośrednie (np. usługi księgowe, materiały biurowe), ale nie odliczyłeś ich od przychodu z kwalifikowanego IP.

W takiej sytuacji koszty te stają się kosztami pozostałej działalności gospodarczej (nie związanej w kwalifikowanym IP). Doprowadzisz zatem do sytuacji, w której zapewne poniesiesz stratę z działalności innej, niż związana z tworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Strata wynika z kosztów pośrednich, które nie zostały odliczone od przychodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Pamiętaj, że u programisty na jednoosobowej działalności gospodarczej, niemal wszystkie przychody osiągane są z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jeśli nie uwzględnisz kosztów pośrednich w kalkulacji dochodu z IP Box, doprowadzisz do sytuacji, w której poniesiesz stratę z działalności innej, niż związana z tworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

W jaki sposób koszty pośrednie przyporządkować do IP Box i pozostałych przychodów?

Jeśli dany wydatek, nie może być wprost przypisany do danego rodzaju przychodu (z kwalifikowanego IP lub z pozostałej działalności), mamy do czynienia z kosztami pośrednimi. W tym wypadku najlepiej posłużyć się proporcją przychodu.

Innymi słowy, w takim stopniu, w jakim przychód z KPWI pozostaje w przychodzie ogółem, w takiej wysokości dany wydatek – koszt pośredni (którego przypisanie wprost do danego rodzaju przychodu nie jest możliwe) będzie stanowił koszt podlegający odliczeniu od przychodu ze sprzedaży KPWI.

IP Box a koszty pośrednie – jak rozliczyć?

Koszty pośrednie ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z kwalifikowanego IP w ogólnej kwocie przychodów.


A jak wyglądała Twoja urzędowa weryfikacja ewidencji dla celów IP Box? Podziel się swoją historią w komentarzu!

Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 monika.salawa@solidnaksiegowa.com

4 myśli w temacie “IP Box a koszty pośrednie – jak rozliczyć?”

  1. W praktyce koszty pośrednie umieszczamy w KPIR w 100% i nie korygujemy tego nawet po zamknięciu roku, jedynie w PIT rocznym uwzględniamy w odpowiednich proporcjach?
    Ciekawe czy mamy w PL hybrydę w postaci: JDG z PKPiR memoriałowo z RMK, IP BOX, B+R, VAT kasowo, VAT MOSS i jeszcze sprzedaż mieszaną do tego 🙂

    1. Koszty pośrednie ujmuje się w Ewidencji IP Box już w odpowiedniej proporcji, natomiast zapisy w KPIR nie są korygowane.

  2. A jak jest w przypadku, gdy osiąga się przychody zarówno z KWIP oraz z innych źródeł i wszystkie wydatki są związane z osiągnięciem przychodu z obu źródeł, np. tworzę programy komputerowe, ale też zarządzam określonym projektem (np. tu i tu wykorzystuje komputer, telefon który kupiłem do działalności, w obu przypadkach prowadzę rozmowy telefoniczne, wykorzystuje Internet). Czy to oznacza, że nie mam kosztów bezpośrednich i nie mogę korzystać z ulgi IP BOX?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *