ipbox koszty pośrednie
IP box

IP Box a koszty pośrednie – jak rozliczyć?

Dzisiaj będzie kolejna historia mojego klienta i starcia przygotowanej przez nas wspólnie Ewidencji dla celów IP Box z „Team’em Fiskusa”.

Środek tygodnia, południe, odbieram telefon od Klienta:

– Pani Moniko, w urzędzie skarbowym powiedzieli mi, że przejrzeli ewidencję i muszę usunąć z niej niektóre koszty.

–  Które koszty musi Pan usunąć? – zapytałam.

– Usługi księgowe, raty leasingowe…

– A zapytał Pan, dlaczego miałby je Pan usunąć z ewidencji?

Co się okazało? Pani w urzędzie nie wiedziała, że poza kosztami bezpośrednio związanymi z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, istnieją również koszty pośrednie.

Koszty pośrednie (podobnie jak te bezpośrednie) pomniejszają przychody z kwalifikowanego IP. Nie są jednak brane pod uwagę do kalkulacji wskaźnika nexus.

Pamiętaj więc, że Twoim dochodem z kwalifikowanego IP jest różnica pomiędzy przychodem osiągniętym z kwalifikowanego IP a kosztami jego uzyskania. Koszty natomiast, muszą w sposób bezpośredni lub pośredni przyczynić się do powstania tego przychodu.

Godzinę czasu zajęło mi przygotowanie odpowiednich wyjaśnień do urzędu. Klient przesłał je na skrzynkę mailową urzędniczki prowadzącej sprawę. Po dwóch tygodniach zwrot nadpłaconego podatku był już na jego koncie. Cóż, życie przedsiębiorcy w Polsce nie jest łatwe. Ale jeśli śpisz w nocy spokojnie, to znaczy, że masz już swoją Solidną Księgową 😊

Kiedy mamy do czynienia z kosztami pośrednimi?

Koszty pośrednie, mimo iż nie są związane bezpośrednio z wytworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej, są niezbędne do wytworzenia tych praw i są w ścisłej relacji z uzyskiwanymi przychodami z tych praw.

Bez poniesienia kosztów pośrednich programista nie byłby w stanie zrealizować działalności związanej z tworzeniem/ulepszaniem/modyfikacją programów komputerowych.

Co się stanie jeśli pominiesz koszty pośrednie w rozliczeniu IP Box?

Wyobraź sobie, że poniosłeś koszty pośrednie (np. usługi księgowe, materiały biurowe), ale nie odliczyłeś ich od przychodu z kwalifikowanego IP.

W takiej sytuacji koszty te stają się kosztami pozostałej działalności gospodarczej (nie związanej w kwalifikowanym IP). Doprowadzisz zatem do sytuacji, w której zapewne poniesiesz stratę z działalności innej, niż związana z tworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Strata wynika z kosztów pośrednich, które nie zostały odliczone od przychodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Pamiętaj, że u programisty na jednoosobowej działalności gospodarczej, niemal wszystkie przychody osiągane są z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jeśli nie uwzględnisz kosztów pośrednich w kalkulacji dochodu z IP Box, doprowadzisz do sytuacji, w której poniesiesz stratę z działalności innej, niż związana z tworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

W jaki sposób koszty pośrednie przyporządkować do IP Box i pozostałych przychodów?

Jeśli dany wydatek, nie może być wprost przypisany do danego rodzaju przychodu (z kwalifikowanego IP lub z pozostałej działalności), mamy do czynienia z kosztami pośrednimi. W tym wypadku najlepiej posłużyć się proporcją przychodu.

Innymi słowy, w takim stopniu, w jakim przychód z KPWI pozostaje w przychodzie ogółem, w takiej wysokości dany wydatek – koszt pośredni (którego przypisanie wprost do danego rodzaju przychodu nie jest możliwe) będzie stanowił koszt podlegający odliczeniu od przychodu ze sprzedaży KPWI.

IP Box a koszty pośrednie – jak rozliczyć?

Koszty pośrednie ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z kwalifikowanego IP w ogólnej kwocie przychodów.


A jak wyglądała Twoja urzędowa weryfikacja ewidencji dla celów IP Box? Podziel się swoją historią w komentarzu!

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 monika.salawa@solidnaksiegowa.com

6 myśli w temacie “IP Box a koszty pośrednie – jak rozliczyć?”

 1. W praktyce koszty pośrednie umieszczamy w KPIR w 100% i nie korygujemy tego nawet po zamknięciu roku, jedynie w PIT rocznym uwzględniamy w odpowiednich proporcjach?
  Ciekawe czy mamy w PL hybrydę w postaci: JDG z PKPiR memoriałowo z RMK, IP BOX, B+R, VAT kasowo, VAT MOSS i jeszcze sprzedaż mieszaną do tego 🙂

  1. Koszty pośrednie ujmuje się w Ewidencji IP Box już w odpowiedniej proporcji, natomiast zapisy w KPIR nie są korygowane.

   1. Jeśli u przedsiębiorcy praktycznie wszystkie przychody są osiągane z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnych i dotyczą tylko jednego IP wciąż ulepszanego (niewielka część przychodu jest z tytułu dodatnic różnic kursowych, które wynikają z faktur wystawianych w walucie obcej kontrahentowi dla którego świadczone są usługi zaliczane do IP BOX; te przychody myślę, że należy ująć w PIT-B) to oznacza, że wszystkie koszty ujęte w KPIR należy wykazać w załączniku PIT/IP z tym, że tylko bezpośrednie posłużą nam do wyliczenia wskaźnika nexus? Wykazując te koszty (leasing, koszty eksploatacji samochodu) w PIT-36L podatnik miałby stratę. Wydaje mi się, że ujęcie ich w ten sposób też świadczyłoby to o tym, że koszty te nie są związane z osiąganym przychodem (skoro przychody z działalności dotyczą tylko tej IP) jak pierwotnie wskazano w KPIR wyliczając w ciągu roku zaliczki na podatek. Do kosztów bezpośrednich podatnik jedynie zalicza koszty składek społecznych i na fundusz pracy oraz rozumiem, że usługi księgowe również można przypisać do kosztów bezpośrednich? Proszę o odpowiedz czy prawidłowo rozumuję:) dziękuję

 2. A jak jest w przypadku, gdy osiąga się przychody zarówno z KWIP oraz z innych źródeł i wszystkie wydatki są związane z osiągnięciem przychodu z obu źródeł, np. tworzę programy komputerowe, ale też zarządzam określonym projektem (np. tu i tu wykorzystuje komputer, telefon który kupiłem do działalności, w obu przypadkach prowadzę rozmowy telefoniczne, wykorzystuje Internet). Czy to oznacza, że nie mam kosztów bezpośrednich i nie mogę korzystać z ulgi IP BOX?

 3. Czy część odsetkowa w przypadku leasingu podatkowo operacyjnego może zmniejszać podstawę opodatkowania IP BOX?

  Zgodnie z art. 30 ca ust.5 do wskaźnika NEXUS odsetki nie wchodzą, ale czy to znaczy że nie mogą też zmniejszyć podstawy opodatkowania??

  Wg różnych interpretacji koszty leasingu mogą zmniejszać podstawę opodatkowania (np. https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0111-kdib1-3-4011-55-2020-2-apo-5-stawka-pit-dla-dochodu-185089980).

  Dylematem jest czy można uznać, że opłata za leasing zawiera odsetki czy nie, na fakturze jest to tylko jedna pozycja “opłata leasingowa”. Poza tym z definicji leasing operacyjny to po prostu pewien rodzaj “wynajmu” i nie ma mowy o odsetkach. (odsetki wyłącznie przy leasingu finansowym, ale wówczas kosztem nie są faktury tylko amortyzacja).

  Jednak przykładowo w poniższej interpretacji jest mowa o tym, że kalkulując wysokość kosztów leasingu) tzw. “współczynnikiem” obejmuje się część kapitałową, a odsetkowa jest w całości kosztem czyli wygląda na to, że w funkcjonuje ten podział.
  https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0111-kdwb-4010-10-2020-1-apa-raty-leasingowe-jako-koszt-185099691

  To jak to w końcu jest z tymi opłatami leasingowymi i IP BOX….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *