faktura w euro dla polskiego kontrahenta
Koszty programisty

Jak programista ustala różnice kursowe, gdy wystawi fakturę w euro dla polskiego kontrahenta?

Zazwyczaj programiści, którzy wystawiają swoje faktury w walucie obcej (EUR, USD, GBP itp.) współpracują z zagranicznymi kontrahentami. Ustalenie różnic kursowych do takiej sprzedaży nie sprawia większych trudności, ponieważ usługi dla zagranicznej firmy nie podlegają pod polski VAT (VAT “NP” + odwrotne obciążenie).

Jak jednak postąpić w sytuacji, kiedy wystawiasz fakturę w walucie obcej, ale na rzecz polskiego kontrahenta?

W tytule artykułu posłużyłam się przykładem waluty euro, jednak chodzi tutaj o dowolną walutę obcą w której programista może wystawić fakturę dla polskiego kontrahenta (np. USD, GBP).

Faktura wystawiona w euro dla polskiego kontrahenta

Jeśli jesteś podatnikiem VAT czynnym (VAT-owcem), to wystawiając fakturę za usługę programistyczną dla polskiej firmy, musisz powiększyć kwotę netto faktury o VAT. Zazwyczaj będzie to 23% stawka podatku VAT.

Przykład:

nettoVATbrutto
10.000 EUR+2.300 EUR=12.300 EUR

Ponieważ kwota VAT została podana w walucie obcej, przepisy podatkowe nakładają na ciebie dodatkowy obowiązek. Twoja faktura sprzedaży musi zawierać kwotę VAT przeliczoną na PLN po właściwym kursie.

Większość programów do fakturowania posiada wbudowane funkcje automatycznego przeliczenia kwoty VAT na polskie złote.

Teraz, żeby ustalić różnice kursowe tzw. transakcyjne, musisz porównać wartość faktury przeliczoną na PLN, do wartości zapłaty otrzymanej od kontrahenta i przeliczonej na PLN. Różnica między obiema wartościami jest różnicą kursową.

Uważaj jednak na kwotę VAT. Dla celów podatkowych różnice kursowe ustala się wyłącznie w odniesieniu do kwoty netto należności. Natomiast różnice przypadające na kwotę VAT są obojętne podatkowo (nie księgujesz ich).

Jak ustalić różnicę kursową od uzyskanego przychodu?

Dla ułatwienia przygotowałam schemat którym można się posłużyć:

Krok 1. Przeliczenie faktury na PLN.

Ustal kiedy uzyskałeś przychód. Przychód ze sprzedaży powstaje w dniu:

  • wykonania usługi lub
  • wystawienia faktury lub
  • uregulowania należności (otrzymania zapłaty)
    w zależności od tego które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze.

W przypadku usług programistycznych najczęściej będzie to dzień wykonania usługi, ponieważ faktura wystawiana jest ostatniego dnia miesiąca za przepracowany miesiąc.

Przelicz uzyskany przychód na złotówki po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Krok 2. Przeliczenie otrzymanej zapłaty na PLN.

Otrzymaną zapłatę, przelicz według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Kurs faktycznie zastosowany to taki, po jakim dokonuje się wyceny w danym dniu transakcji walutowej (przeliczenia waluty obcej). Natomiast jeżeli nie można ustalić faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, to wówczas możesz zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Krok 3. Ustalenie różnicy kursowej

Porównaj przychód w PLN z otrzymaną zapłatą w PLN.

Uwaga! Dla celów podatkowych różnice kursowe ustala się wyłącznie w odniesieniu do kwoty netto należności. Natomiast różnice przypadające na kwotę VAT są obojętne podatkowo.

Jeżeli:

Przychód jest niższy niż otrzymana kwota to powstaje dodatnia różnica kursowa.
Przychód jest wyższy niż otrzymana kwota to powstaje ujemna różnica kursowa.

Przykład

  1. Faktura sprzedaży z dnia 31.01.2023 r.: 10.000 EUR + 2.300 EUR = 12.300 EUR (średni kurs NBP 4,7160)
  2. Zapłata za fakturę dnia 05.02.2023 r.: 12.300 EUR (średni kurs NBP 4,6920)
  3. Różnice kursowe:
Faktura sprzedażyZapłata za fakturęRóżnice kursowe podatkowe

(księgujesz)

Różnice kursowe niepodatkowe

(nie księgujesz)

netto (PLN)47 16046 920240
VAT (PLN)10 846,8010 791,655,20
brutto (PLN)58 006,8057 711,6

Jak zaksięgować różnicę kursową od sprzedaży jeśli jesteś na ryczałcie?

Dodatnie różnice kursowe wykazujesz po stronie przychodu, zwiększając przychód.

Ujemne różnice kursowe wykazujesz również po stronie przychodu, ale ze znakiem minus, zmniejszając w ten sposób przychód.

Zarówno do dodatnich, jak i ujemnych różnic kursowych, stosujesz taką samą stawkę ryczałtu jak dla usługi głównej. Jeżeli była to usługa programistyczna, należy je opodatkować według stawki 12%.

Jak zaksięgować różnicę kursową od sprzedaży jeśli jesteś na skali podatkowej lub podatku liniowym?

Dodatnie różnice kursowe wykazujesz w kolumnie 8 książki przychodów i rozchodów (jako pozostałe przychody).

Ujemne różnice kursowe wykazujesz w kolumnie 13 książki przychodów i rozchodów (jako pozostałe wydatki).

Monika Salawa Solidna Księgowa

Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *