refundacja składek pfron dla prowadzących działalność
Założenie działalności, ZUS

Z jakich dofinansowań może korzystać programista, jeśli posiada stopień niepełnosprawności

W dzisiejszym wpisie postanowiłam zamieścić informacje dla programistów, którzy planują założyć jednoosobową działalność gospodarczą oraz posiadają stopień niepełnosprawności. Dlatego też skupiam się na dotacjach, dofinansowaniach i ulgach podatkowych z jakich może skorzystać niepełnosprawny przedsiębiorca.

Spis treści:

 1. Dotacje dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności >>>
 2. Refundacja części składki ZUS ze środków PFRON >>>
 3. Przychód z tytułu refundacji składki emerytalno-rentowej ZUS >>>
 4. Osoba niepełnosprawna a podatek dochodowy – ulga rehabilitacyjna >>>

1. Dotacje dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności

Bardzo często osoby niepełnosprawne zastanawiają się, czy mogą otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej.

Tak, istnieje taka możliwość. Środki na rozpoczęcie działalności przyznawane są przez urząd pracy, właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. O szczegóły i dostępność takiej dotacji najlepiej dopytać bezpośrednio w urzędzie.

O dotację z urzędu pracy może starać się osoba bezrobotna (lub zarejestrowaną jako osoba bez zatrudnienia i poszukująca pracy). Dlatego też, jeśli pracujesz na etacie (lub posiadasz inną formę zatrudnienia) nie możesz wystąpić o przyznanie dotacji.

Wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od okresu, przez który zobowiążesz się prowadzić firmę tj. od 12 miesięcy do 24 miesięcy. Konkretna kwota ustalana jest przez urząd w oparciu o przeciętne wynagrodzenie ogłaszane na stronie PFRON. Najczęściej będą to dotacje w zakresie 37.000 zł do 93.000 zł.

Ryczałt a składka zdrowotnaPamiętaj, aby działalność założyć dopiero po przyznaniu dotacji. Jeśli założysz ją wcześniej, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

2. Refundacja części składki ZUS ze środków PFRON

Osoba, która posiada przyznany stopień niepełnosprawności może otrzymać z PFRON zwrot części zapłaconych składek ZUS.

Ryczałt a składka zdrowotnaPFRON jest organizacją, która pokryje część składek ZUS płaconych z działalności gospodarczej.

Refundacji podlegają tylko składki emerytalno-rentowe. Oznacza to, że pozostałe składki, jak:

 • składka chorobowa
 • składka wypadkowa
 • składka zdrowotna
 • Fundusz Pracy

nie są pokrywane ze środków PFRON i do nich nie można otrzymać dofinansowania.

refundacja PFRON

Ile można zyskać na zwrocie z PFRON?

Kwota refundacji jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

 • Gdy masz znaczny stopień niepełnosprawności – 100% składki emerytalnej i rentowej;
 • Gdy masz umiarkowany stopień niepełnosprawności – 60% składki emerytalnej i rentowej;
 • Gdy masz lekki stopień niepełnosprawności – 30% składki emerytalnej i rentowej;

Oznacza to, że jeśli płacisz ZUS preferencyjny, to w 2022 r. zwrot z PFRON wyniesie:

 • dla znacznego stopnia niepełnosprawności – 248,51 zł / miesiąc
 • dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 149,11 zł / miesiąc
 • dla lekkiego stopnia niepełnosprawności – 74,55 zł / miesiąc

Jeśli natomiast opłacasz duży ZUS, to w 2022 r. otrzymasz z PFRON zwrot w wysokości:

 • dla znacznego stopnia niepełnosprawności – 977,84 zł / miesiąc
 • dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 586,70 zł / miesiąc
 • dla lekkiego stopnia niepełnosprawności – 293,35 zł / miesiąc

Programista, który skorzysta z „ulgi na start” nie będzie mógł korzystać z dopłat PFRON, ponieważ składka zdrowotna nie jest refundowana.

Co się stanie jeśli opłacasz składki ZUS w kwocie wyższej niż standardowe składki (tzw. podniesione podstawy ZUS)?

PFRON również pokryje zapłaconą przez ciebie składkę emerytalno-rentową. W takim wypadku oblicz należną Tobie refundację od składek, które faktycznie wpłaciłeś do ZUS.

Jak skorzystać z refundacji PFRON?

 1. Złóż do PFRON wniosek Wn-U-G. Wniosek najwygodniej wysłać online przez dedykowaną do tego celu platformę.
 2. Wniosek o refundację składek za dany miesiąc możesz złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten miesiąc np. wniosek za styczeń składasz po 20-tym lutego.
 3. Opłacaj składki ZUS w terminie (do 20-tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni)
 4. Składaj deklaracje DRA w terminie (do 20-tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni)

Ważne! Jeśli nie dochowasz terminów, stracisz prawo do refundacji za dany miesiąc.

Refundacji nie otrzymasz również, jeśli składki ZUS zostały pokryte z innych środków publicznych np. z dotacji.

Jak działają zwroty składek z PFRON?

 1. Co miesiąc opłacasz pełną składkę ZUS do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
 2. Dopiero po zapłacie składek, możesz wystąpić do PFRON o zwrot składki emerytalno-rentowej składając wniosek Wn-U-G
 3. Otrzymujesz z PFRON refundację na swój rachunek bankowy

Ważne! Nie pomniejszasz składek ZUS w momencie ich zapłaty do ZUS.

3. Przychód z tytułu refundacji składki emerytalno-rentowej ZUS

Refundacja składki emerytalno-rentowej z PFRON jest przychodem z działalności gospodarczej i musi zostać opodatkowana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Musisz więc wykazać tę kwotę w swoich księgach podatkowych i zapłacić podatek PIT.

Jeśli rozliczasz się na książce przychodów i rozchodów (skala podatkowa lub podatek liniowy) refundację księgujesz do pozostałych przychodów dowodem wewnętrznym.

Jeśli korzystasz z ryczałtu ewidencjonowanego wykażesz przychód w swojej ewidencji i zapłacisz podatek według 3% stawki.

4. Osoba niepełnosprawna a podatek dochodowy – ulga rehabilitacyjna

Programista ze stopniem niepełnosprawności nie posiada żadnego specjalnego systemu rozliczeń podatku dochodowego. Może jednak korzystać z ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu rocznym PIT.

Odliczenia możesz dokonać w zeznaniu rocznym:

 • PIT-37
 • PIT-36
 • PIT-28

Co oznacza, że ulgi rehabilitacyjnej nie może rozliczyć programista opodatkowany liniowo (PIT-36L).

Ulga rehabilitacyjna przyznawana jest na różne cele, w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Wymienia się dwa rodzaje odliczeń ulgi rehabilitacyjnej:

1. Odliczenia z limitem kwotowym – sytuacja, w której wysokość ulgi określona jest do konkretnej wartości;
2. Odliczenia bez limitu kwotowego – sytuacja, w której ulga ma dokładnie taką wartość, jak kwota, którą wydało się na zakup danego sprzętu lub usługi.

1. Odliczenia limitowane w ramach ulgi rehabilitacyjnej

 • Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób niepełnosprawnych z nieprawidłowo funkcjonującym narządem ruchu (osoby zaliczone są wówczas do I grupy inwalidztwa) – do kwoty 2280 zł rocznie
 • Utrzymanie psa asystującego – do kwoty 2280 zł rocznie
 • Używanie samochodu osobowego do celów rehabilitacyjnych – do kwoty 2280 zł rocznie
 • Leki w wysokości stanowiącej różnicę między poniesioną kwotą w danym miesiącu a kwotą 100 zł

2. Do wydatków nielimitowanych należą m.in.

 • dostosowanie i wyposażenie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej
 • przystosowanie samochodu i pojazdów mechanicznych do potrzeb osoby niepełnosprawnej
 • zakup sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych do rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych
 • naprawa sprzętu przeznaczonego do rehabilitacji
 • zakup pomocy szkoleniowych stosownych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • pobyt na turnusach rehabilitacyjnych;
 • zabiegi rehabilitacyjne;

O szczegółach ulgi rehabilitacyjnej możesz przeczytać w broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

www.solidnaksiegowa.com

3 myśli w temacie “Z jakich dofinansowań może korzystać programista, jeśli posiada stopień niepełnosprawności”

 1. Super artykuł. Bardzo mi się przyda. Jeśli firmę założyłem rok temu, to czy teraz mogę korzystać ze zwrotów PFRON za składki emerytalno-rentowe?

  1. Dziękuję za miłe słowa. Nie otrzyma Pan refundacji za składki “wstecz”, ale te bieżące jak najbardziej. Polecam również kontakt z infolinią PFRON, jeśli pojawią się problemy z wypełnieniem wniosku. Infolinia PFRON – tel. 22 581 84 10.

 2. [CYTAT]
  Jeśli korzystasz z ryczałtu ewidencjonowanego wykażesz przychód w swojej ewidencji i zapłacisz podatek według 3% stawki
  [CYTAT]

  To chyba nie jest takie proste.
  Ustawa o PIT, Art 45:
  3a.
  Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *