polecenie pracownika stawka ryczałtu
Ryczałt ewidencjonowany

Jaka jest stawka ryczałtu dla prowizji za polecenie pracownika?

W branży IT coraz popularniejsze stają się bonusy za polecenie pracownika. Z rozliczeniem takiego dodatkowego przychodu nie mają problemu programiści opodatkowani liniowo lub na skali podatkowej. Jednak osoby korzystające z ryczałtu ewidencjonowanego zastanawiają się, jaką stawkę ryczałtu zastosować do takiego dodatkowego wynagrodzenia.

Czy świadczenie pieniężne za rekomendację kandydata do pracy można nazwać bonusem i opodatkować 3% stawką ryczałtu?

Moim zdaniem nie. Nazwa danego świadczenia nie przesądza o jego charakterze.

Opodatkowaniu 3% stawką ryczałtu podlegają nagrody, czy nieodpłatne świadczenia otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli na fakturze posłużysz się sformułowaniem „nagroda” lub „bonus” to moim zdaniem próbujesz ukryć faktycznie wykonaną usługę tj. pozyskanie kandydata do pracy.

Nazwa świadczenia „bonus” może być myląca i warto zastanowić się nad innym zwrotem np. “bonus za polecenie pracownika” lub „prowizja za polecenie pracownika”.

Jaka jest stawka ryczałtu dla prowizji za polecenie pracownika ?

W przypadku, gdy premię za polecenie pracownika otrzymujesz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to stanowi ona przychód z tej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu według właściwej stawki ryczałtu.

Stawka ryczałtu dla usług związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78) wynosi 15%.

W dziale 78 PKWiU mieszczą się usługi związane z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników oraz pozostałe usługi związane z udostępnianiem pracowników. Szczegóły znajdziesz tutaj >>>

Prowizja za polecenie pracownika – jak rozliczać?

Zapewne Twój kontrahent posiada spisane zasady przyznawania bonusów za polecenie (regulamin, dodatkowa umowa). Dokument ten reguluje wysokość świadczenia oraz moment jego wypłaty.

Dział HR przekaże Ci informację, że możesz wystawić dodatkową fakturę (lub wskazać dodatkową pozycję na fakturze) o treści „Prowizja za polecenie pracownika”.

Fakturę taką musisz ująć w swojej ewidencji przychodów prowadzonej na potrzeby ryczałtu z datą uzyskania przychodu i opodatkować według 15% stawki ryczałtu.

Prowizja za polecanie pracownika a podatek VAT

Usługi polegające na pozyskiwaniu pracowników w zamian za prowizję opodatkowane są podstawową stawką VAT.

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, który w ramach działalności pozyskał pracowników dla innej firmy, to masz obowiązek wystawić z tego tytułu fakturę z 23% stawką VAT.

Jeśli korzystasz ze zwolnienia z VAT, usługa ta również jest zwolniona z VAT. Pamiętaj jednak, że wlicza się do limitu przychodu 200.000 zł rocznie.

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

www.solidnaksiegowa.com

3 myśli w temacie “Jaka jest stawka ryczałtu dla prowizji za polecenie pracownika?”

  1. Dzień dobry, jeśli mamy tylko PKD 62.01.Z to czy fakturując pozyskanie pracownika powinniśmy w CEIDG dodać np. kod 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników?

    1. Dzień dobry, moim zdaniem w CEIDG powinien Pan zgłosić każdy wykonywany profil działalności, również jeśli prace są okazjonalne.

  2. A jaką stawką ryczałtu należy opodatkować przychody z otrzymania prowizji za sprzedaż licencji sklepu internetowego w ramach programu partnerskiego.
    Wygląda to tak że mam klienta którego poleciłem firmie shoper.pl.
    Klient płaci firmie shoper abonament za sklep internetowy a ja mam z tego prowizję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *