Koszty programisty

Honorowy dawca krwi – ulgi podatkowe i dobry uczynek w jednym!

Honorowi krwiodawcy mają specjalne przywileje. Jednym z nich jest ulga podatkowa. To istotne zagadnienie, które nie tylko docenia bezinteresowną pomoc, ale również stanowi motywację dla potencjalnych dawców krwi.

Honorowi krwiodawcy to osoby, które regularnie oddają swoją krew w celu ratowania życia innych. Ich bezcenny wkład w społeczeństwo został doceniony przez ustawodawcę, który wprowadził ulgę podatkową, jako formę podziękowania i zachęty.

Honorowi krwiodawcy mogą oddać:

 • krew
 • płytki krwi
 • osocze

Kiedy oddajesz swoją krew (lub jej składniki), możesz odliczyć jej wartość od dochodu. To oznacza, że twój dochód, który jest objęty opodatkowaniem, zostaje pomniejszony o wartość pobranej krwi, czy osocza. A niższy dochód to również niższy podatek do zapłaty.

Jak odliczyć od podatku oddawanie krwi?

Stawka ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr krwi (i jej składników) wynosi 130 zł.

Aby obliczyć kwotę darowizny, musisz pomnożyć ilość krwi lub składnika, które oddałeś honorowo, przez ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi. Ten ekwiwalent wynosi obecnie 130 złotych.

Odliczenie nie może jednak przekroczyć 6% dochodu (sumujesz tutaj wszystkie darowizny z danego roku, w tym na cele krwiodawstwa).

Istnieje ograniczenie dotyczące łącznej sumy różnych darowizn, takich jak na cele religijne, na cele publiczne, lub na rzecz krwiodawstwa, które możesz odliczyć od dochodu.

W ciągu roku podatkowego ta suma nie może przekroczyć 6% twojego dochodu (jeśli korzystasz z ryczałtu, to przychodu). Nawet jeśli suma darowizn jest większa, to wciąż możesz odliczyć tylko 6% od dochodu/przychodu.

Jak udokumentować oddanie krwi?

Aby określić wysokość odliczenia na cele krwiodawstwa, musisz posiadać zaświadczenie od jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za pobieranie krwi. To zaświadczenie informuje o ilości krwi lub składników, które oddałeś jako bezpłatne darowizny. Na podstawie tych informacji ustalasz, ile możesz odliczyć od twojego dochodu.

Wysokość ulgi zależy więc zawsze od ilości oddanej krwi i jej składników.

W ciągu roku mężczyzna może oddać:
 • krwi pełnej – maksymalnie 2,7 litra;
 • płytek krwi – w zależności od tego, czy są pobierane z dodatkowym osoczem, czy bez, do 12 litrów;
 • osocza – maksymalnie 25 litrów;
W ciągu roku kobieta może oddać:
 • krwi pełnej – maksymalnie 1,8 litra;
 • płytek krwi – w zależności od tego, czy są pobierane z dodatkowym osoczem, czy bez, do 12 litrów;
 • osocza – maksymalnie 25 litrów;
Przykład odliczenia ulgi dla honorowych krwiodawców (dla max. wartości rocznych):

 • 351 zł odliczenia, jeśli oddasz 2,7 litra krwi;
 • 1.560 zł odliczenia, jeśli oddasz 12 litrów płytek krwi;
 • 3.250 zł odliczenia, jeśli oddasz 25 litrów osocza;

Kto może skorzystać z odliczenia?

Ulga dla krwiodawców będzie przysługiwać przedsiębiorcy opodatkowanemu na skali podatkowej, lub na ryczałcie. Z ulgi nie skorzysta natomiast osoba na podatku liniowym.

Jak dokonuje się odliczenia?

Wypełniasz załącznik PIT/O, w którym podajesz kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego.

Tę wartość przenosisz do odpowiedniego PIT-u:

 • PIT-37
 • PIT-36
 • PIT-28

Jakie przywileje mają dawcy krwi (poza ulgą podatkową)?

Honorowi dawcy krwi korzystają również z innych bonusów, poza ulgą podatkową.

Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

 1. Posiłek regeneracyjny (najczęściej czekolada, sok)
 2. Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi
 3. Bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych, wykonanych podczas donacji
 4. W przypadku pracowników na umowie o pracę: płatne 2 dni wolne od pracy za donację. Nie dotyczy osób na działalności gospodarczej.

Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje:

 1. Kupowanie niektórych leków ze zniżkami
 2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, ubieganiu się o sanatorium
 3. Zniżki w komunikacji miejskiej (różne przepisy w różnych miastach)
 4. Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy “Dawcom w Darze
Monika Salawa Solidna Księgowa

Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *