zus ip box
IP box

Składki ZUS kosztem bezpośrednim w IP Box – Ministerstwo Finansów potwierdza

„Nie ponoszę praktycznie żadnych kosztów prowadzenia działalności, czy to oznacza, że nie mogę korzystać z IP Box?” – pomyślał niejeden programista. Jeśli ten problem dotyczy również Twojej działalności, mam dla Ciebie dobrą wiadomość.

Resort Finansów odpowiedział na pytanie Dziennika Gazety Prawnej i potwierdził, że składki na ubezpieczenia społeczne są kosztami bezpośrednio związanymi z wytworzeniem programu komputerowego, dlatego mogą być uwzględnione przy obliczaniu wskaźnika nexus.

Do czego potrzebny jest wskaźnik nexus?

Żeby wyliczyć kwotę dochodu objętego 5% stawką podatku, należy pomnożyć dochód z kwalifikowanego IP (np. programu komputerowego) przez wskaźnik nexus, obliczony według wzoru:

wzór nexus

Wzór ten opiera się na czterech rodzajach kosztów poniesionych przez programistę na:

  • prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP (a),
  • nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, niestanowiących kwalifikowanego IP od podmiotu niepowiązanego (b),
  • nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, niestanowiących kwalifikowanego prawa IP od podmiotu powiązanego (c),
  • nabycie kwalifikowanego IP (d).

Kosztem bezpośrednim nie może być jednak wydatek, który nie jest bezpośrednio związany z wytworzeniem IP (np. związany z nieruchomościami).

Programista a koszty pracy własnej

W przypadku programisty na jednoosobowej działalności gospodarczej mamy zazwyczaj do czynienia z kosztami litery A wzoru nexus. Do kosztów bezpośrednich nie można zaliczyć jednak kosztów własnej pracy. Jeżeli więc programista nie ponosi żadnych wydatków bezpośrednio związanych z IP, wskaźnika nexus w ogóle nie może obliczyć. Tym samym nie skorzysta z 5% stawki podatku.

Ministerstwo Finansów podpowiada – składki ZUS społeczne!

Ministerstwo Finansów zapytane o ten problem przez Dziennik Gazetę Prawną zaprzeczyło, aby programista nie ponoszący kosztów prowadzenia działalności gospodarczej był wykluczony z IP Box.

Resort wyjaśnia, że nawet jeśli programista prowadzący jednoosobową działalność nie ponosi innych kosztów działalności badawczo-rozwojowej niż tylko koszty pracy własnej (wyłączone z kosztów uzyskania przychodów), to i tak musi regulować zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych. One natomiast mogą być wykazywane w literze A wzoru nexus.

Ministerstwo uważa bowiem, że kosztów we wskaźniku nexus bezpośrednio związanych z wytworzeniem IP nie można utożsamiać z kosztami bezpośrednimi i pośrednimi w rozumieniu ogólnych zasad określonych w art. 22 ust. 5–5c ustawy o PIT.


Pamiętaj, że składek na ubezpieczenie społeczne nie płacisz, jeśli korzystasz z „ulgi na start” w ZUS. Możesz jednak rozważyć rezygnację z tej ulgi i rejestrację od razu do ZUS preferencyjnego 🙂

Upewnij się również, że Twoja księgowa ujmuje składki na ubezpieczenie społeczne w KPIR jako koszt, a nie odlicza ich od dochodu!


Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1474051,ulga-ip-box-wskaznik-nexus-zus.html

Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 monika.salawa@solidnaksiegowa.com