nie są kosztami bezpośrednimi
IP box

Jakie wydatki nigdy nie mogą być kosztami bezpośrednimi IP Box?

W ustawie o PIT na próżno możemy szukać przykładów kosztów bezpośrednich związanych z IP Box. Jednak przepisy wspominają już o wydatkach, które na pewno kosztami bezpośrednimi NIE SĄ.

Chodzi mi o ten fragment ustawy o PIT:

Do kosztów, o których mowa (we wzorze nexus), nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Wielu programistów ma jednak wątpliwości o jakie konkretnie wydatki chodzi. Dlatego postanowiłam przygotować wpis i podać najczęstsze przykłady.

Koszty związane z nieruchomościami

Przykładem braku bezpośredniego powiązania kosztu z Kwalifikowanym IP jest:

 • koszt nabycia budynku w którym wytwarzane są kwalifikowane IP (amortyzacja nieruchomości);
 • koszt amortyzacji wyodrębnionej części lokalu w której wytwarzane są kwalifikowane IP (amortyzacja określonej powierzchni nieruchomości);
 • koszt najmu budynku lub lokalu w którym wytwarzane są kwalifikowane IP;
 • koszt wirtualnego biura;
 • koszt podatku od nieruchomości;
 • koszt czynszu;
 • koszt mediów (prąd, woda, gaz, śmieci itp.) w zakresie w jakim związane są z utrzymaniem nieruchomości

Podsumowując, do tej kategorii kosztów należy zaliczyć wszystkie ponoszone przez podatnika wydatki pozostające w związku z nieruchomościami, w których wytwarzane jest kwalifikowane IP.

Opłata finansowa

Opłaty finansowe to wynagrodzenie uiszczane za świadczone usługi finansowe, np.

 • opłata za prowadzenie rachunku bankowego,
 • opłata za wykonanie przelewów itp.

Odsetki

Ostatnią kategorią wydatków są odsetki. Wydaje się zatem, że chodzi o wszystkie odsetki związane z prowadzeniem działalności np.

 • odsetki na firmowym rachunku bankowym;
 • odsetki od kredytów;
 • odsetki za opóźnienia w płatnościach;

Co zrobić jeśli ponosisz ww. koszty?

Kosztów związanych z nieruchomościami, opłat finansowych i odsetek nie możesz ująć we wskaźniku nexus, jako koszty bezpośrednie. Mogą one jednak być kosztami pośrednio związanymi z Kwalifikowanym IP. Oznacza to, że wykazujesz je w Ewidencji dla celów IP Box jako koszty pośrednie.

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

1 myśl w temacie “Jakie wydatki nigdy nie mogą być kosztami bezpośrednimi IP Box?”

 1. Czy leasing/amortyzacja samochodu i koszty zwiazane z jego eksploatacja moga byc wrzucone do kosztow posrednich?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *