Nowy Polski Ład
Zmiany w przepisach

Poznaj 17 propozycji Nowego Polskiego Ładu, które mogą dotyczyć programisty

Nowy rok przyniesie nam wiele zmian w zakresie podatków. Niemal na wszystkich przedsiębiorców czekają podwyżki. Poniżej znajduje się podsumowanie, które pomoże przygotować się i podjąć odpowiednie decyzje dotyczące 2022 r.

Chciałabym podkreślić, że poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie projektu ustawy oraz komunikatów Ministerstwa Finansów. Nie znamy jeszcze ostatecznego kształtu przepisów, a to oznacza, że poniższe regulacje mogą ulec zmianie.

Spis treści:
1. Zmiany w składce zdrowotnej – przedsiębiorcy na zasadach ogólnych lub podatku liniowym
2. Zmiany w składce zdrowotnej – przedsiębiorcy na ryczałcie ewidencjonowanym
3. Obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych zawodów
4. Zmiany dla opodatkowanych skalą podatkową (17% / 32%)
5. Wspólne rozliczenie z małżonkiem
6. Leasing – sprzedaż po wykupie z podatkiem
7. Zmiany w rozliczeniu nieruchomości (np. lokal)
8. Amortyzacja sprzętu wprowadzonego z majątku prywatnego do firmy
9. Limit transakcji gotówkowych – obniżenie z 15 tys. zł na 8 tys. zł
10. Limit transakcji gotówkowych z konsumentem
11. Zwrot za terminal płatniczy
12. Fiskus sprawdzi rozliczenia i majątek firm
13. Prowokacje skarbówki będą legalne
14. Pracownicy „na czarno”
15. Spółka z o.o. – „ukryta dywidenda”
16. Spółka z o.o. – składka zdrowotna od powołania
17. Ulgi podatkowe głównie dla innowacyjnych

1. Zmiany w składce zdrowotnej – przedsiębiorcy na zasadach ogólnych lub podatku liniowym

[EDIT 08.09.2021 r.] Do Sejmu trafiła nowa wersja Polskiego Ładu. Dla liniówki składka zdrowotna ma wynosić 4,9% od 2022 roku i będzie naliczana od dochodu, nadal bez możliwości odliczenia od podatku. Dla skali podatkowej składka zdrowotna pozostaje na poziomie 9% od dochodu!

W przyszłym roku znika ryczałtowa składka zdrowotna, która w 2021 r. wynosiła 381,81 zł.
Od stycznia 2022 r. składka zdrowotna ma być uzależniona od dochodu z działalności i wynosić 9% dla skali podatkowej i 4,9% dla podatku liniowego.

Oznacza to, że każdy przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym zapłaci 9% lub 4,9% składki zdrowotnej od uzyskanego dochodu. Co istotne, w obu przypadkach składki na ubezpieczenie zdrowotne nie można będzie odliczyć już od podatku. A to oznacza, że realnie nasze obciążenia podatkowe wzrosną o 9% lub 4,9%.

Przykład:
• skala podatkowa: 17% podatku + 9% składki zdrowotnej = 26% obciążenie podatkowe
• podatek liniowy: 19% podatku + 4,9% składki zdrowotnej = 23,9% obciążenie podatkowe

Nieco lepiej wyglądać będzie sytuacja przedsiębiorcy korzystającego z ulgi IP Box:
• IP Box: 5% podatku + 4,9% składki zdrowotnej = 9,9% obciążenie podatkowe

Należy pamiętać jednak o dochodzie nieobjętym IP Box, od którego zapłacimy podatek na zasadach właściwych dla skali podatkowej lub podatku liniowego.

Minimalna składka zdrowotna
W przypadku osób korzystających z opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym wystąpi również minimalna składka zdrowotna.

Ustalana będzie od minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. to 3.000 zł).

Oznacza to, że jeśli dochód z działalności będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę (np. mamy stratę zamiast dochodu), również zapłacimy składkę zdrowotną od wynagrodzenia minimalnego (3.000 zł * 9% = 270 zł).

2. Zmiany w składce zdrowotnej – przedsiębiorcy na ryczałcie ewidencjonowanym

[EDIT 08.09.2021 r.] Do Sejmu trafiła nowa wersja Polskiego Ładu, która wprowadza ryczałtowe (stałe) kwoty składki zdrowotnej uzależnione od przychodu z działalności.

Dla osób korzystających z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przewidywana jest składka zdrowotna w wysokości jednej trzeciej stawki ryczałtu.

Dla osób korzystających z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przewidywana jest składka zdrowotna w wysokości:

  • ok. 300 zł dla przychodu do 60 tys. zł rocznie,
  • ok. 500 zł dla przychodu do 300 tys. zł rocznie,
  • ok. 900 zł dla przychodu powyżej 300 tys. zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie można będzie odliczyć już od podatku.

Przykład:
• ryczałtowiec opodatkowany 15% stawką podatku zapłaci 5% składki zdrowotnej (20% obciążenia podatkowego)
• ryczałtowiec opodatkowany 3% stawką podatku zapłaci 1% składki zdrowotnej (4% obciążenia podatkowego)

Nie będzie minimalnej składki zdrowotnej na ryczałcie.

3. Obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych zawodów

Od 2022 r. mają zostać obniżone stawki ryczałtu dla niektórych zawodów. W tym dla branży IT:

• zawory z grupy ITC np. programiści, informatycy, z dotychczasowych 15% na 12%.

4. Zmiany dla opodatkowanych skalą podatkową (17% / 32%)

Od 2022 r. nastąpi:
• podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł rocznie (z dotychczasowych 8.000 zł)
• podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120.000 zł rocznie (z dotychczasowych 85.528 zł)

Pamiętajmy, że dla dochodu do 30.000 zł rocznie nie zapłacimy podatku. Jednak składkę zdrowotną w wysokości 9% (bez prawa do odliczenia od podatku – już tak).

5. Wspólne rozliczenie z małżonkiem

W nowym roku pojawi się możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa (od dnia zawarcia związku małżeńskiego).

Do tej pory wspólne rozliczenia możliwe były dopiero od roku w którym małżonkowie przez cały rok przebywali w związku małżeńskim.

6. Leasing – sprzedaż po wykupie z podatkiem

W chwili obecnej jeśli przedsiębiorca wykupi samochód z leasingu do majątku prywatnego, a następnie po upływie 6 miesięcy go sprzeda – nie zapłaci podatku od sprzedaży.

W przyszłym roku takie rozwiązanie nie będzie możliwe.

Od 2022 r. przychody ze sprzedaży auta poleasingowego, wykupionego do majątku osobistego, zostaną zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej jeszcze przez 6 lat po wykupie. Sprzedając samochód w tym czasie zapłacimy podatek od jego wartości rynkowej.

W projekcie nie ma żadnych przepisów przejściowych, co może oznaczać, że samochody wykupione z leasingu jeszcze w 2021 roku, również obejmą nowe przepisy i zapłacimy od ich sprzedaży podatek.

[EDIT 08.09.2021 r.] Do Sejmu trafiła nowa wersja Polskiego Ładu, nowe przepisy mają dotyczyć majątku wykupionego po 31.12.2021 r.

7. Zmiany w rozliczeniu nieruchomości (np. lokal)

Najem prywatny na ryczałcie
Najem prywatny (poza działalnością) od 2022 r. rozliczymy wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym (znika rozliczenie według skali podatkowej).

Co to oznacza? Nie będzie już możliwości amortyzacji nieruchomości, w tym z wykorzystaniem indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Nie będzie już możliwości rozliczania straty z najmu prywatnego, jeśli koszty przewyższały przychody z najmu.

Koniec amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
W ramach działalności gospodarczej nie można już będzie amortyzować nieruchomości mieszkalnych (budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych).

8. Amortyzacja sprzętu wprowadzonego z majątku prywatnego do firmy

Na chwilę obecną, jeśli przedsiębiorca chce wprowadzić do firmy z majątku prywatnego środki trwałe (np. samochód, laptop) może zrobić to po cenie zakupu. Co oznacza, że wartością początkową takiego samochodu jest kwota zakupu (nawet jeśli zakupu dokonano 5 lat wcześniej).

Od 2022 r. nie będzie już takiej możliwości. Za wartość początkową takiego środka trwałego będziemy przyjmować cenę nabycia, nie wyższą jednak od aktualnej wartości rynkowej.

Co to oznacza? Nadal możemy amortyzować taki majątek, jednak od niższej (rynkowej) wartości.

9. Limit transakcji gotówkowych – obniżenie z 15 tys. zł na 8 tys. zł

Rząd planuje zmniejszyć limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami z dzisiejszych 15.000 zł do 8.000 zł.

Co to oznacza? Białą listę należy sprawdzać już przy transakcjach od 8.000 zł brutto.

10. Limit transakcji gotówkowych z konsumentem

W przypadku zakupu produktów lub usług o wartości przekraczającej 20.000 zł, przez konsumenta (osobę nieprowadzącą działalności), konsument musi zapłacić przelewem.

Co to oznacza? Konsument musi zapłacić przelewem lub kartą płatniczą, jeśli dokona transakcji z przedsiębiorcą o wartości przekraczającej 20.000 zł.

11. Zwrot za terminal płatniczy

Od przyszłego roku można będzie otrzymać zwrot za zakup terminala płatniczego.

12. Fiskus sprawdzi rozliczenia i majątek firm

Od 2023 r. ma zostać wprowadzony obowiązek comiesięcznego wysyłania do skarbówki raportów na potrzeby podatku dochodowego. Obowiązek będzie dotyczył wszystkich firm, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych.

Przesyłać będziemy dokumenty w formacie JPK. Odpowiednio: podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów w przypadku działalności na ryczałcie, księgi rachunkowe w przypadku spółki z o.o. oraz ewidencję środków trwałych.

Organy podatkowe chcą mieć całościowy wgląd w księgi podatników. Dostarczone dane w znacznej części będą automatycznie analizowane, a na ich podstawie typowane będą firmy do kontroli.

Co to oznacza? Comiesięcznej kontroli będą poddani nie tylko podatnicy VAT czynni, ale również przedsiębiorcy zwolnieni z VAT.

13. Prowokacje skarbówki będą legalne

Urzędnicy zyskają nowe narzędzie kontroli osób, które sprzedają towary i usługi z użyciem kas fiskalnych.
Kontroler będzie mógł udawać zwykłego klienta i sprawdzić czy sprzedawca zarejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej.

Aby takie zakupy były możliwe, rządzący chcą utworzyć w tym celu specjalny fundusz nabycia sprawdzającego, z którego urzędnicy będą pobierać środki na zakupy.

14. Pracownicy „na czarno”

Za nielegalne zatrudnienie pracowników (wypłaty „na czarno”) będzie odpowiadał wyłącznie pracodawca. Pracownik może zgłosić odpowiednim organom, że pracował bez umowy i odpowiednich zgłoszeń.

Konsekwencje tego poniesie wyłącznie pracodawca (zapłacenie zaległego podatku i ZUS, których nie można ująć do firmowych kosztów, kary administracyjne).

15. Spółka z o.o. – „ukryta dywidenda”

Wydatki stanowiące tzw. „ukrytą dywidendę” nie będą kosztem uzyskania przychodu w spółce z o.o.

Jeśli usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki z o.o. nie będą odpowiadały wartości rynkowej, mogą zostać uznane za „ukrytą dywidendę”. Konsekwencją tego będzie brak możliwości zaliczenia wartości takiej usługi do kosztów spółki z o.o. W efekcie czego podatek od takiej usługi wzrasta o 9% (dla CIT 9%).

Zwiększenie opodatkowania może nastąpić poprzez wyrzucenie z kosztów spółki usług wykonywanych osobiście np. czynszu najmu (nieruchomości, samochodu), odsetek od pożyczek, usług świadczonych dla spółki w ramach kontraktu B2B i innych kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych (wspólników, Zarządu).

16. Spółka z o.o. – składka zdrowotna od powołania

Od 2022 r. wynagrodzenie członków zarządu z tytułu powołania będzie ozusowane. Członkowie zarządów spółek z o.o. zapłacą 9% składkę zdrowotną.

Co to oznacza? Efektywny podatek, w przypadku uzyskania dochodu nieprzekraczającego 120.000 zł rocznie, z tytułu powołania będzie wynosił 21,75% (do tej pory 17%).

17. Ulgi podatkowe głównie dla innowacyjnych

Większość ulg podatkowych będzie kierowana do innowacyjnych firm. Planowane jest wprowadzenie:
• ulgi na robotyzację
• ulgi na prototyp
• ulgi dla Venture Capital
• ulgi na ekspansję
• ulgi konsolidacyjnej

Pojawią się również modyfikacje w już istniejących ulgach podatkowych:
• jednoczesne stosowanie ulgi B+R i IP Box
• „estoński” CIT – z efektywnym podatkiem na poziomie 20%

Więcej o nowych ulgach podatkowych: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pakiet-dla-biznesu-polski-lad/

Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *