Nowy Polski Ład
Zmiany w przepisach

Poznaj 30 propozycji Nowego Polskiego Ładu, które mogą dotyczyć programisty

Nowy rok przyniesie nam wiele zmian w zakresie podatków. Niemal na wszystkich przedsiębiorców czekają podwyżki. Poniżej znajduje się podsumowanie, które pomoże przygotować się i podjąć odpowiednie decyzje dotyczące 2022 r.

Spis treści:

1. Zmiany w składce zdrowotnej – przedsiębiorcy na zasadach ogólnych lub podatku liniowym
2. Zmiany w składce zdrowotnej – przedsiębiorcy na ryczałcie ewidencjonowanym
3. Obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych zawodów
4. Zmiany dla opodatkowanych skalą podatkową (17% / 32%)
5. Wspólne rozliczenie z małżonkiem
6. Zmiana w rozliczeniu samotnych rodziców
7. Ulga dla klasy średniej
8. Ulga „na powrót”
9. Ulga dla rodziny 4+
10. Ulga dla aktywnego zawodowo seniora, który zrezygnuje z emerytury
11. Ulgi podatkowe dla innowacyjnych
12. Dodatek 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko
13. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej
14. Leasing – sprzedaż po wykupie z podatkiem
15. Niższa wartość początkowa majątku prywatnego wprowadzonego do firmy
16. Najem prywatny tylko na ryczałcie
17. Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
18. Limit transakcji gotówkowych B2B – obniżenie z 15 tys. zł na 8 tys. zł
19. Limit transakcji gotówkowych z konsumentem B2C – 20 tys. zł
20. Zmiana terminu opłacenia składek ZUS
21. Płatność bezgotówkowa a kasa fiskalna
22. Integracja terminala płatniczego z kasą fiskalną
23. Ulga na terminal płatniczy
24. Fiskus sprawdzi rozliczenia i majątek firm
25. Prowokacje skarbówki będą legalne
26. Pracownicy „na czarno”
27. Spółka z o.o. – „ukryta dywidenda”
28. Spółka z o.o. – składka zdrowotna od powołania
29. Podatek minimalny dla spółek
30. „Estoński CIT” dla spółki

1. Zmiany w składce zdrowotnej – przedsiębiorcy na zasadach ogólnych lub podatku liniowym

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
W przyszłym roku znika ryczałtowa składka zdrowotna, która w 2021 r. wynosiła 381,81 zł. Od stycznia 2022 r. składka zdrowotna ma być uzależniona od dochodu z działalności gospodarczej.

Oznacza to, że każdy przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym zapłaci składkę zdrowotną od uzyskanego dochodu, odpowiednio:

9% składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorcy na skali podatkowej
4,9% składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorcy na podatku liniowym

Co istotne, w obu przypadkach składki na ubezpieczenie zdrowotne nie można będzie odliczyć już od podatku. A to oznacza, że realnie nasze obciążenia podatkowe wzrosną odpowiednio o 9% lub 4,9%.

Przykład:
• skala podatkowa: 17% podatku + 9% składki zdrowotnej = 26% obciążenie podatkowe
• podatek liniowy: 19% podatku + 4,9% składki zdrowotnej = 23,9% obciążenie podatkowe

Nieco lepiej wyglądać będzie sytuacja przedsiębiorcy na podatku liniowym korzystającego z ulgi IP Box:
• IP Box: 5% podatku + 4,9% składki zdrowotnej = 9,9% obciążenie podatkowe

Należy pamiętać jednak o dochodzie nieobjętym IP Box, od którego zapłacimy podatek na zasadach właściwych dla skali podatkowej lub podatku liniowego.

Minimalna składka zdrowotna
W przypadku osób korzystających z opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym wystąpi również minimalna składka zdrowotna.

Ustalana będzie od minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. to 3.010 zł).

Oznacza to, że jeśli dochód z działalności będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę (np. mamy stratę zamiast dochodu), również zapłacimy składkę zdrowotną od wynagrodzenia minimalnego (3.010 zł * 9% = 270,90 zł / m-c).

2. Zmiany w składce zdrowotnej – przedsiębiorcy na ryczałcie ewidencjonowanym

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Dla osób korzystających z ryczałtu ewidencjonowanego pojawi się zryczałtowana składka zdrowotna uzależniona od przychodu:
ok. 300 zł / m-c dla przychodu do 60 tys. zł rocznie,
ok. 500 zł / m-c dla przychodu do 300 tys. zł rocznie,
ok. 900 zł / m-c dla przychodu powyżej 300 tys. zł rocznie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie można będzie odliczyć już od podatku.
Nie będzie minimalnej składki zdrowotnej na ryczałcie.

3. Obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych zawodów

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Od 2022 r. obniżone zostaną stawki ryczałtu dla niektórych zawodów, w tym:

• zawody z branży IT np. programiści, informatycy, z dotychczasowych 15% na 12% podatku;

W niektórych sytuacjach, w branży IT można korzystać również z 8,5% stawki podatku na ryczałcie ewidencjonowanym. Pisałam o tym tutaj >>>

4. Zmiany dla opodatkowanych skalą podatkową (17% / 32%)

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Od 2022 r. nastąpi:
• podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł rocznie (z dotychczasowych 8.000 zł)
• podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120.000 zł rocznie (z dotychczasowych 85.528 zł)

Pamiętajmy, że dla dochodu do 30.000 zł rocznie nie zapłacimy podatku. Jednak składkę zdrowotną w wysokości 9% (bez prawa do odliczenia od podatku – już tak).

5. Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
W nowym roku pojawi się możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem już w roku zawarcia małżeństwa (od dnia zawarcia związku małżeńskiego).

Do tej pory wspólne rozliczenia możliwe były dopiero od roku w którym małżonkowie przez cały rok przebywali w związku małżeńskim.

6. Zmiana w rozliczeniu samotnych rodziców

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Od 2022 r. zlikwidowana zostanie możliwość wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem (tzw. ulga dla osób samotnie wychowujących dziecko). Dotychczasowa ulga zostanie zastąpiona przez odliczenie od podatku kwoty 1.500 zł.

7. Ulga dla klasy średniej

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Nowa ulga podatkowa dotyczy tylko osób rozliczających się według skali podatkowej (17% / 32%) tj. przedsiębiorców oraz pracowników na umowach o pracę.
Ulga nie dotyczy przedsiębiorców na podatku liniowym oraz ryczałcie, umów zleceń i umów o dzieło.

Dzięki zastosowaniu ulgi zrekompensowana zostanie podwyżka składki zdrowotnej, a przedsiębiorca nie straci na zmianie przepisów.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest przychód roczny w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Osoby osiągające wyższe przychody nie mogą skorzystać z ulgi.

8. Ulga „na powrót”

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Nowa ulga dotyczy osoby która min. 3 lata mieszkała i pracowała za granicą, jeśli zdecyduje się na powrót i zmianę rezydencji podatkowej na polską. Po powrocie do Polski przez 4 lata będzie można płacić niższe podatki i składki ZUS. Zwolnienie z podatku wyniesie 85.528 zł rocznie.

Z zerowego PIT skorzystają zarówno osoby opodatkowane według skali podatkowej, jaki i podatkiem liniowym oraz ryczałtem ewidencjonowanym.

Ulga nie ogranicza się jedynie do Polaków powracających do kraju. Mogą z niej skorzystać niektóre osoby, które będą chciały przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski i płacić tutaj podatki (konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków).

9. Ulga dla rodziny 4+

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Nowa ulga dotyczy rodziców wychowujących co najmniej 4 dzieci.
Każdy z rodziców nie będzie płacić PIT dla dochodu do kwoty 85.528 zł rocznie.

Z zerowego PIT skorzystają zarówno rodzice opodatkowani według skali podatkowej, jaki i podatkiem liniowym oraz ryczałtem ewidencjonowanym.

10. Ulga dla aktywnego zawodowo seniora, który zrezygnuje z emerytury

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Senior – przedsiębiorca, który zrezygnuje z przejścia na emeryturę (zrezygnuje z jej pobierania) i pozostanie dalej aktywny na rynku pracy, nie zapłaci podatku dla dochodu do wysokości 85 528 zł rocznie.
Obecnie wiek emerytalny określono na 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Z zerowego PIT skorzystają zarówno seniorzy opodatkowani według skali podatkowej, jaki i podatkiem liniowym oraz ryczałtem ewidencjonowanym.

11. Ulgi podatkowe dla innowacyjnych

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Wiele ulg podatkowych będzie kierowanych do innowacyjnych firm:
• ulga na robotyzację
• ulga na prototyp
• ulga dla Venture Capital
• ulga na ekspansję
• ulga konsolidacyjna
• ulga na innowacyjnych pracowników

Pojawią się również modyfikacje w dotychczasowych ulgach:
• jednoczesne stosowanie ulgi B+R i IP Box

Więcej o nowych ulgach podatkowych dla innowacyjnych firm: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pakiet-dla-biznesu-polski-lad/

12. Dodatek 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
W 2022 r. pojawi się nowy dodatek dla rodzin z dziećmi (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy). Będzie przysługiwał na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Świadczenie nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Wniosek o przyznanie dodatku należy osobiście złożyć w ZUS.

13. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Pojawią się zmiany w zakresie przepisów o uldze rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych oraz osób mających na utrzymaniu bliskie osoby niepełnosprawne. Zmiany polegają na doprecyzowaniu i dodaniu nowych wydatków uprawniających do odliczenia.

14. Leasing – sprzedaż po wykupie z podatkiem

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
W chwili obecnej jeśli przedsiębiorca wykupi samochód z leasingu do majątku prywatnego, a następnie po upływie 6 miesięcy go sprzeda – nie zapłaci podatku od sprzedaży.

W przyszłym roku takie rozwiązanie nie będzie możliwe.

Od 2022 r. przychody ze sprzedaży auta poleasingowego, wykupionego do majątku osobistego, zostaną zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej jeszcze przez 6 lat po wykupie. Sprzedając samochód w tym czasie zapłacimy podatek od jego wartości rynkowej.

Co można zrobić?
• Można dokonać wykupu pojazdu jeszcze w 2021 r. (wcześniejszy wykup).
Przedsiębiorcy, którzy wykupią samochód z leasingu jeszcze w 2021 r., będą korzystać ze “starych” zasad podatkowych przy sprzedaży pojazdu. Tzn. faktury za wykup (ani żadnej faktury związanej z eksploatacją pojazdu po wykupie) nie rozliczamy w firmowych kosztach, a po 6 miesiącach od wykupu samochód można sprzedać bez podatku.

• Jeśli powyższa opcja wykupu z leasingu nie jest możliwa, można rozważyć darowiznę pojazdu do zerowej grupy podatkowej, lub opodatkowanie sprzedaży samochodu stosunkowo niewielką stawką ryczałtu tj. 3% (jeśli naszą formą opodatkowania będzie ryczałt ewidencjonowany).
Konieczne będzie indywidualne omówienie takiej sprzedaży i potwierdzenie sposobu opodatkowania z doradcą podatkowym.

15. Niższa wartość początkowa majątku prywatnego wprowadzonego do firmy

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Na chwilę obecną, jeśli przedsiębiorca chce wprowadzić do firmy z majątku prywatnego do firmy środki trwałe (np. samochód, laptop) może zrobić to po cenie zakupu. Co oznacza, że wartością początkowa takiego samochodu jest kwota zakupu (nawet jeśli zakupu dokonano 5 lat wcześniej).

Od 2022 r. nie będzie już takiej możliwości. Za wartość początkową takiego środka trwałego będziemy przyjmować cenę nabycia, nie wyższą jednak od aktualnej wartości rynkowej.

Co to oznacza? Nadal możemy amortyzować taki majątek, jednak zazwyczaj od niższej wartości.

16. Najem prywatny tylko na ryczałcie

Obowiązuje od: 01.01.2023 r. (przepis przesunięty w czasie)
Najem prywatny (poza działalnością) od 2023 r. rozliczymy wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym (znika rozliczenie według skali podatkowej).

Co to oznacza? Nie będzie już możliwości amortyzacji nieruchomości, w tym z wykorzystaniem indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Nie będzie już możliwości niepłacenia podatku z najmu prywatnego, jeśli w danym miesiącu koszty przewyższały przychody z najmu.

17. Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

Obowiązuje od: 01.01.2023 r. (przepis przesunięty w czasie)
W ramach działalności gospodarczej nie można już będzie amortyzować nieruchomości mieszkalnych (budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych).

W 2022 r. możliwa będzie jeszcze kontynuacja amortyzacji dla majątku nabytego przed 2022 r.

18. Limit transakcji gotówkowych B2B – obniżenie z 15 tys. zł na 8 tys. zł

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami zostaje obniżony z dzisiejszych 15.000 zł do 8.000 zł.

Co to oznacza?
Zapłata za transakcję pomiędzy firmami, o wartości przekraczającej 8.000 zł, musi zostać dokonana przelewem (nie gotówką). Białą listę należy sprawdzać już przy transakcjach od 8.000 zł brutto.

Nie zmienia się jednak limit dla mechanizmu podzielonej płatności (split payment / MPP), który nadal będzie wynosił 15.000 zł.

Podsumowując:
1) Zapłata przelewem B2B – 8.000 zł
2) Biała lista – 8.000 zł
3) Split payment – 15.000 zł

19. Limit transakcji gotówkowych z konsumentem B2C – 20 tys. zł

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
W przypadku zakupu produktów lub usług o wartości przekraczającej 20.000 zł, przez konsumenta (osobę nieprowadzącą działalności), konsument musi zapłacić przelewem.

Co to oznacza? Konsument musi zapłacić przelewem lub kartą płatniczą, jeśli dokona transakcji z przedsiębiorcą o wartości przekraczającej 20.000 zł.

20. Zmiana terminu opłacenia składek ZUS

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Termin na opłacenie składek ZUS przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą zostaje przesunięty do 20. dnia miesiąca.

Biuro rachunkowe co miesiąc będzie wysyłało również do ZUS informację o dochodzie z działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

21. Płatność bezgotówkowa a kasa fiskalna

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Każdy przedsiębiorca wykorzystujący w swojej działalności gospodarczej kasę fiskalną (zarówno online, jak i „starego typu”) od stycznia 2022 r. musi umożliwić klientom płatności bezgotówkowe w każdym miejscu, w którym działalność jest faktycznie wykonywana. Oznacza to obowiązek zakupienia terminala płatniczego.

22. Integracja terminala płatniczego z kasą fiskalną

Obowiązuje od: 01.07.2022 r.
Każdy przedsiębiorca posiadający kasę fiskalną online musi dokonać połączenia tego urządzenia z terminalem płatniczym od miesiąca lipca 2022 r.

23. Ulga na terminal płatniczy

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Od 2022 r. można skorzystać z odliczenia na nabycie terminala płatniczego.

Odliczeniu podlegać będą wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następnym.
Odliczenie nie będzie mogło przekroczyć w roku podatkowym:

2500 zł – w przypadku podatników, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących,
1000 zł – u pozostałych podatników (czyli mających obowiązek stosowania kas fiskalnych).

24. Fiskus sprawdzi rozliczenia i majątek firm

Obowiązuje od: 01.01.2023 r. (przepis przesunięty w czasie)
Od 2023 r. zostanie wprowadzony obowiązek comiesięcznego wysyłania do skarbówki raportów na potrzeby podatku dochodowego. Obowiązek będzie dotyczył wszystkich firm, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych.

Przesyłać będziemy dokumenty w formacie JPK. Odpowiednio: podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów w przypadku działalności na ryczałcie, księgi rachunkowe w przypadku spółki z o.o. oraz ewidencję środków trwałych.

Organy podatkowe chcą mieć całościowy wgląd w księgi podatników. Dostarczone dane w znacznej części będą automatycznie analizowane, a na ich podstawie typowane będą firmy do kontroli.

Co to oznacza? Comiesięcznej kontroli będą poddani nie tylko podatnicy VAT czynni, ale również przedsiębiorcy zwolnieni z VAT.

25. Prowokacje skarbówki będą legalne

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Urzędnicy zyskają nowe narzędzie kontroli osób, które sprzedają towary i usługi z użyciem kas fiskalnych.
Kontroler będzie mógł udawać zwykłego klienta i sprawdzić, czy sprzedawca zarejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej.

Aby takie zakupy były możliwe, rządzący chcą utworzyć w tym celu specjalny fundusz nabycia sprawdzającego, z którego urzędnicy będą pobierać środki na zakupy.

26. Pracownicy „na czarno”

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Za nielegalne zatrudnienie pracowników (wypłaty „na czarno”) będzie odpowiadał wyłącznie pracodawca. Pracownik może zgłosić odpowiednim organom, że pracował bez umowy i odpowiednich zgłoszeń.

Konsekwencje tego poniesie wyłącznie pracodawca (zapłacenie zaległego podatku i ZUS, których nie można ująć do firmowych kosztów, kary administracyjne).

27. Spółka z o.o. – „ukryta dywidenda”

Obowiązuje od: 01.01.2023 r. (przepis przesunięty w czasie)
Wydatki na rzecz podmiotów powiązanych ze spółką lub wspólnikiem stanowiące tzw. „ukrytą dywidendę” nie będą kosztem uzyskania przychodu w spółce z o.o.

Konsekwencją tego będzie brak możliwości zaliczenia wartości takiej usługi do kosztów spółki z o.o. W efekcie czego efektywny podatek od takiej usługi wzrasta o 9% (dla CIT 9%).

Wydatkami takimi będą koszty:
1) uzależnione w jakikolwiek sposób od zysku, lub
2) w nierynkowych cenach lub
3) stanowiące wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów należących do wspólników lub podmiotów powiązanych ze wspólnikiem przed utworzeniem spółki (np. wynajem nieruchomości, znaku towarowego lub innego majątku własnej spółce).
W sytuacji 2) i 3), gdy „ukryta dywidenda” będzie niższa od zysku brutto, spółka będzie miała prawo do ujęcia tych wydatków w firmowych kosztach.

28. Spółka z o.o. – składka zdrowotna od powołania

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Od 2022 r. wynagrodzenie członków zarządu i prokurentów z tytułu powołania będzie ozusowane. Członkowie zarządów i prokurenci spółek z o.o. zapłacą 9% składkę zdrowotną.

Co to oznacza? Efektywny podatek, w przypadku uzyskania dochodu nieprzekraczającego 120.000 zł rocznie, z tytułu powołania będzie wynosił 21,75% (do tej pory 17%).

Składki zdrowotnej można uniknąć dokonując odpowiedniej zmiany w umowie spółki i wypłacając wynagrodzenie dla wspólnika spółki z o.o. na podstawie art. 176 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie takie jest wolne od podatku do kwoty 30.000 zł rocznie oraz opodatkowane stawką 17% do kwoty 120.000 zł rocznie (efektywny podatek 12,75 %).

29. Podatek minimalny dla spółek

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Jeśli spółka poniesie stratę lub osiągnie dochód operacyjny <1% przychodu, zapłaci 0,4% podatku od przychodu operacyjnego. Przepis nie dotyczy:
• nowych spółek (<3 lat)
• gdy spółka ma spadek przychodów o 30%
• spółek wyłącznie osób fizycznych;

30. „Estoński CIT” dla spółki

Obowiązuje od: 01.01.2022 r.
Spółki których udziałowcami są tylko osoby fizyczne, osiągające większość przychodów z działalności operacyjnej i zatrudniające przynajmniej 3 pracowników mogą korzystać z „estońskiego” CIT – z efektywnym podatkiem na poziomie 20% dla małego podatnika (CIT + PIT w sumie). Podatek zapłacimy dopiero w momencie wypłaty środków ze spółki.

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *