programista mały zus plus
ZUS

Programista a „Mały ZUS” i „Mały ZUS Plus” – jak skorzystać z ulgi?

Początek roku przyniósł nam niemałe zamieszanie w składkach ZUS. Mówię tutaj o dwóch odrębnych ulgach w zakresie opłacania składek ZUS tj. mały ZUS oraz mały ZUS plus. Informacje na ten temat można znaleźć w wielu artykułach. Niestety, często ich autorzy mylą ze sobą dwa rodzaje ulgi. W poniższym wpisie postaram się uporządkować temat.


Na początku warto wytłumaczyć, jakie mamy opcje w zakresie opłacania składek ZUS:

 1. Ulga na start – przy zachowaniu określonych warunków nowe firmy przez 6 pierwszych – pełnych miesięcy działalności mogą opłacać tylko składkę zdrowotną (kod 05 40). Wysokość składki w 2019 r. to: 342,32 zł.
 2. Preferencyjny ZUS – przy zachowaniu określonych warunków przedsiębiorcy mogą opłacać obniżone składki ZUS przez okres 24 miesięcy (kod 05 70). Wysokość składki w 2019 r.: 555,89 zł (ze składką chorobową) lub 539,35 zł (bez składki chorobowej).
 3. Duży ZUS – składki beż żadnych obniżek (kod 05 10). Wysokość składki w 2019 r. to: 1316,97 zł (ze składką chorobową) lub 1246,92 zł (bez składki chorobowej).
 4. Mały ZUS (MDG) – preferencja, która obowiązuje już od 1 stycznia 2019 roku. Oznacza, że wysokość składek ZUS jest uzależniona od przychodu z działalności gospodarczej (kod 05 90). Limit przychodu na 2020 r. (za 2019 r.) to: 67.500 zł.
 5. Mały ZUS Plus (MDG+) – preferencja, która zacznie obowiązywać od 1 lutego 2020 roku. Skorzysta z niej programista, którego przychód z działalności za 2019 r. nie przekroczył kwoty 120.000 zł oraz którego dochód w 2019 r. był nie wyższy jak 76.314,20 zł (kod 05 90).

Mały ZUS Plus zacznie obowiązywać dopiero od 1 lutego 2020 r. Dlatego w styczniu programista może zarejestrować się tylko do małego ZUS (termin rejestracji mija 08.01.2020 r.).

Jeżeli myślisz o rejestracji do małego ZUS w 2020 r., sprawdź, czy spełniasz wszystkie poniższe warunki.

 1. Warunek nr 1: Rejestracja firmy w CEIDG;
 2. Warunek nr 2: Limit przychodów to 67.500 zł;
 3. Warunek nr 3: Firma założona w 2020 r. nie skorzysta z małego ZUS;
 4. Warunek nr 4: Działalność prowadzona minimum 60 dni w 2019 r.;
 5. Warunek nr 5: Wykorzystaj najpierw „ulgę na start” i „preferencyjny ZUS”;
 6. Warunek nr 6: Karta podatkowa i zwolnienie z VAT to brak prawa do małego ZUS;
 7. Warunek nr 7: Brak pracy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy;
 8. Warunek nr 8: Brak innej pozarolniczej działalności;

Warunek nr 1: Rejestracja firmy w CEIDG

Musisz prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG.

Warunek nr 2: Limit przychodów to 67.500 zł

Twoje przychody z działalności za ubiegły rok kalendarzowy nie mogą przekroczyć kwoty 67.500 zł (pamiętaj jednak, że jeżeli zawiesiłeś, wznowiłeś lub rozpocząłeś działalność w trakcie roku, twój limit jest proporcjonalnie niższy);

Warunek nr 3: Firma założona w 2020 r. nie skorzysta z małego ZUS

Nie możesz skorzystać z małego ZUS w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Warunek nr 4: Działalność prowadzona minimum 60 dni w 2019 r.

W 2019 r. musiałeś prowadzić działalność przynajmniej przez 60 dni;

Warunek nr 5: Wykorzystaj najpierw „ulgę na start” i „preferencyjny ZUS”

Mały ZUS nie może być niższy niż ZUS preferencyjny. Nie możesz płacić mniej niż osoby na preferencyjnym ZUS. Dlatego najpierw korzystasz z „ulgi na start”, potem z „preferencyjnego ZUS” przez 24 miesiące, a następnie możesz przejść na mały ZUS, jeżeli spełniasz pozostałe warunki.

Warunek nr 6: Karta podatkowa i zwolnienie z VAT to brak prawa do małego ZUS

Jeżeli w 2019 r. rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałaś ze zwolnienia z podatku VAT nie skorzystasz z małego ZUS (ale taka sytuacja w przypadku programisty raczej nie będzie miała miejsca 🙂 ).

Warunek nr 7: Brak pracy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy

Z małego ZUS nie skorzysta programista, który wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robił dla niego jako pracownik przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej (w roku założenia działalności lub w poprzednim roku kalendarzowym);

Warunek nr 8: Brak innej pozarolniczej działalności

Jeżeli poza jednoosobową działalnością gospodarczą, w 2019 r. prowadziłeś również działalność jako

 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
 • twórca, artysta,
 • osoba wykonująca wolny zawód,
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół,

nie skorzystasz z małego ZUS.

Na tym etapie, powinieneś już wiedzieć, czy mały ZUS jest dla ciebie.

Poniżej znajdziesz też 2 najczęstsze pytania programistów o rejestrację do małego ZUS:

 1. Korzystałem z małego ZUS w 2019 r. i spełniam warunki, aby korzystać z niego nadal w 2020 r. Czy muszę ponownie zgłosić się do ubezpieczeń do 08.01.2020 r.?

Nie zgłaszamy się ponownie do małego ZUS. Jednak składając deklaracje rozliczeniową DRA za styczeń 2020 r. (do 10.02.2020 r. – jeżeli nie zatrudniasz pracowników) załączamy do niej DRA II i wykazujemy przychód za 2019 r.

 1. Nie korzystałem z małego ZUS w 2019 r., ale w 2020 r. spełniam warunki, aby z niego skorzystać. Co powinienem zrobić?

Jeśli chcesz skorzystać z tej ulgi musisz złożyć w ZUS dokumenty:

 • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 (ewentualnie 05 70 – jeśli w grudniu skończyłeś opłacać preferencyjne składki);
 • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się od 05 90;
 • Dokumenty te musisz przekazać do 8 stycznia 2020 r. – jeśli kontynuujesz prowadzenie działalności prowadzonej w 2019 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyłeś „preferencyjny ZUS”

A jeśli nie mały ZUS to może mały ZUS plus?

Jeśli twoje przychody z działalności gospodarczej za 2019 r. nie pozwoliły na skorzystanie z małego ZUS w styczniu, w lutym 2020 r. czeka na ciebie nowa szansa! Mowa tutaj o małym ZUS plus.

Mały ZUS plus również posiada swoje ograniczenia. Kiedy możesz z niego skorzystać?

Podstawowe kryterium to limit przychodów oraz dochodów. Z małego ZUS plus skorzystasz jeżeli:

– twój przychód za 2019 r. nie przekroczył kwoty 120.000 zł oraz

– twój dochód za 2019 r. nie przekroczył kwoty 76.314,20 zł.

Jeżeli w trakcie 2019 r. zawiesiłeś lub wznowiłeś działalność twój limit jest proporcjonalnie niższy! Musisz podzielić kwotę 120.000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych w których prowadziłeś działalność gospodarczą.

Pozostałe warunki do skorzystania z małego ZUS plus są takie same jak dla małego ZUS, czyli:

 1. Warunek nr 1: Rejestracja firmy w CEIDG;
 2. Warunek nr 2: Firma założona w 2020 r. nie skorzysta z małego ZUS;
 3. Warunek nr 3: Działalność prowadzona minimum 60 dni w 2019 r.;
 4. Warunek nr 4: Wykorzystaj najpierw „ulgę na start” i „preferencyjny ZUS”;
 5. Warunek nr 5: Karta podatkowa i zwolnienie z VAT to brak prawa do małego ZUS;
 6. Warunek nr 6: Brak pracy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy;
 7. Warunek nr 7: Brak innej pozarolniczej działalności;

Co ważnego powie ci księgowa?

 1. Dochód a remanent: Musisz ustalić dochód z działalności gospodarczej za poprzedni rok (tutaj 2019 r.), ponieważ jest on uwzględniany do wyliczenia podstawy wymiaru składek. Ustalając wartość dochodu nie zapomnij o remanencie rocznym na dzień 31.12.2019 r.
 2. Dochód a składki społeczne księgowane do kosztów: Jeżeli składki na ubezpieczenie społeczne księgujesz do kosztów w KPIR, pamiętaj, aby doliczyć je do dochodu. Oznacza to, że zwiększą one twój dochód z działalności gospodarczej.
 3. Dochód a działalność na ryczałcie ewidencjonowanym: Jeżeli korzystasz z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, twój dochód to przychód z działalności gospodarczej pomnożony przez współczynnik 0,5.

Kiedy zarejestrować się do Małego ZUS Plus?

Do nowej ulgi możesz zgłosić się miedzy 1 a 29 lutego 2020 r. Kod tytułu ubezpieczenia to (jak dotychczas) 05 90.

Jeżeli jednak jesteś zgłoszony do małego ZUS już od stycznia 2020 r., to nie musisz ponownie zgłaszać się do małego ZUS Plus w lutym 2020 r. Będziesz musiał jedynie złożyć deklarację rozliczeniową DRA II za luty 2020 r. (do 10.03.2020 r. – jeżeli nie zatrudniasz pracowników) z wykazaniem dochodu i form opodatkowania osiągniętych w 2019 r.

Ile wyniesie moja składka na Małym ZUS Plus?

Wysokość składki będzie uzależniona od twoich dochodów, a przez to dla każdego przedsiębiorcy może przyjąć inną wartość. Co istotne, składka ZUS nie może być:

– niższa niż kwota odpowiadająca składkom na ZUS preferencyjny;

– wyższa niż kwota odpowiadająca składkom na dużym ZUS;

Aby wyliczyć podstawę od której naliczane będą składki ZUS musisz:

 1. Roczny dochód z działalności za 2019 r. podzielić przez liczbę dni faktycznej (aktywnej) działalności w 2019 r.;
 2. Następnie otrzymaną kwotę pomnożyć przez 30;
 3. Kolejno pomnożyć przez współczynnik 0,5;

[(roczny dochód z działalności za rok poprzedni / liczba dni faktycznej działalności) x 30] x 0,5

Jak długo można korzystać z Małego ZUS Plus?

Z małego ZUS plus możesz korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności. Uwaga: jeżeli wcześniej korzystałeś z małego ZUS (w 2019 r. lub styczniu 2020 r.), to musisz uwzględnić ten czas w 36 miesiącach. Oznacza to, że od lutego 2020 r. NIE otrzymujesz prawa do nowego limitu w wymiarze 36 miesięcy.

Czy do Małego ZUS Plus można przystąpić w trakcie roku?

Jeżeli w trakcie 2020 r. skończysz opłacać składki preferencyjne, lub wznowisz działalność, będziesz miał 7 dni na zgłoszenie się do małego ZUS plus (zakładając, że spełniasz wszystkie warunki).


W 2020 r. dotychczasowa preferencja „mały ZUS” zostanie zastąpiona przez „mały ZUS plus”. Ze względu jednak na dość wysokie przychody oraz dochody w branży IT, z nowej preferencji skorzysta tylko niewielki procent programistów na jednoosobowej działalności gospodarczej.

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 monika.salawa@solidnaksiegowa.com

3 myśli w temacie “Programista a „Mały ZUS” i „Mały ZUS Plus” – jak skorzystać z ulgi?”

 1. Czy programista to wolny zawód? Bo kodeks spółek handlowych o tym nie mówi. Mały ZUS dotyczy wolnych zwodów, które swoją działalność wykonują dla osób fizycznych. Ja jako deweloper pracujący dla firmy i dla niej wyjstawiający fv już do wolnego zawodu się nie zaliczam. Tu jest haczyk… Wydaje mi się, że ta ustawa jest skierowana dla firm, które wykonuje usługi dla zwykłych obywateli: zegarmistrz, szewc, etc. Zwróćcie na to uwagę, żeby potem nie było źle. Ja mając wybitnego księgowego na mały ZUS się nie pisze, bo nawet on nie jest w stanie zinterpretować przepisów w sposób jasny i czytelny, a odsetek i kar płacić nie chce. Zatem czy programista to zawód?

  1. Z małego ZUS wyłączone są osoby wykonujące jednocześnie wolny zawód, który nie podlega wpisowi do CEIDG. Jeżeli jest Pan programistą i posiada firmę zarejestrowaną w CEIDG to może Pan korzystać z małego ZUS (pod warunkiem, że pozostałe warunki są spełnione). Zasady są tutaj dość przejrzyste. Jeżeli mimo to, ma Pan wątpliwości, proszę wystąpić z wnioskiem do ZUS o wydanie interpretacji w Pana sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *