Zmiany w przepisach

Jakie zmiany czekały programistów w 2019 r.? [PODSUMOWANIE]

Zmiany, zmiany, zmiany… rok 2019 dosłownie obfitował w nowych przepisach i obowiązkach.
Co zmieniło się w podatkach dla branży IT?

1. Biała Lista Podatników

Od 1 stycznia 2020 r. zanim zapłacisz za fakturę, której wartość przekracza 15.000 zł brutto, musisz sprawdzić, czy numer rachunku bankowego kontrahenta z faktury, jest taki sam jak jego numer rachunku na białej liście podatników. Zapłata za fakturę na niezgłoszone konto wiąże się z dotkliwymi sankcjami m.in. niemożliwością zaliczenia takiej faktury do firmowych kosztów.

Jeżeli wystawiasz faktury, których wartość przekracza 15.000 zł brutto należy upewnić się, czy posiadasz firmowy rachunek bankowy (rozliczeniowy). Tylko takie rachunki będą wyświetlane na białej liście. Jeżeli do tej pory posiadałeś tylko osobisty rachunek, konieczne będzie założenie konta firmowego oraz jego zgłoszenie w CEIDG.

2. Obowiązkowy split payment dla wybranych branż

Od 1 listopada 2019 r. nie ma już w obrocie krajowym mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zastąpi go obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (Split Payment). Dotyczy głównie branży: budowlanej, handlu złomem i stalą, handlu elektroniką, sprzedaży części samochodowych.

Będzie on stosowany w następującej sytuacji:

1. Sprzedaż nastąpi pomiędzy dwoma przedsiębiorcami (firma – firma);
2. Wartość faktury to 15.000 zł brutto lub więcej;
3. Na fakturze będzie co najmniej jedna pozycja z załącznika nr 15 do ustawy o VAT;

Jeżeli powyższe warunki będą spełnione łącznie – stosujemy obowiązkowo Split Payment!

Jeśli sprzedajesz określone towary i usługi z załącznika nr 15 innej firmie, a faktura wynosi min. 15 000 zł brutto i więcej – musisz na wystawianej przez siebie fakturze umieścić oznaczenie: „mechanizm podzielonej płatności”.

3. Obniżenie podatku PIT z 18% na 17%

Od 1 października 2019 r. przedsiębiorcy:
– prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
– którzy korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych,
zapłacą niższy podatek.

Dotychczasowa stawka podatkowa 18% została zmieniona na:
– 17,75% stawkę podatku w 2019 r. oraz
– 17% stawkę podatku w kolejnych latach.

Z dniem 1 października 2019 r. obniżona została również stawka podatku dochodowego z 18% do 17% dla osób zatrudnionych: na umowę o pracę, na umowę zlecenie, na umowę o dzieło. Przy czym w 2019 r. stawka podatku wyniesie 17,75%.

Od tego samego dnia zwiększono również kwotę kosztów uzyskania przychodów, dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dotychczasowe koszty uzyskania przychodu 111,25 zł podniesiono do kwoty 250 zł. Natomiast koszty dla osób dojeżdżających do pracy z innej miejscowości z kwoty 139,06 zł zostały podniesione do 300 zł.

4. Utrata prawa do zwolnienia z VAT

Ministerstwo Finansów rozszerza katalog produktów, których sprzedaż oznacza obowiązkową rejestrację do VAT. Od listopada 2019 r. obowiązkowo należy zarejestrować się do VAT jeżeli:

I). Sprzedajemy online/na odległość produkty takie jak:
– preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1)
– komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26)
– urządzenia elektryczne i nieelektryczne sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27)
– maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 28) np. silniki, pompy

II). Sprzedajemy stacjonarnie lub online produkty takie jak:
– części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3)
– części do motocykli (PKWiU 45.4)

III). Świadczymy usługi w zakresie ściągania długów, factoringu

Sprzedaż ww. produktów oznacza, że nie można korzystać ze zwolnienia z VAT do limitu 200 tys. zł.!

5. IP Box – czyli 5% podatku dla twórcy programu komputerowego

Pojawiła się nowa możliwość obniżenia stawki podatku PIT lub CIT. Preferencyjna stawka 5% dotyczyć będzie również programistów na jednoosobowej działalności gospodarczej, którzy w ramach działalności rozwojowej tworzą autorskie oprogramowanie komputerowe. Więcej na ten temat pisałam tutaj:

6. E-book z nową stawką 5% VAT

Od 01 listopada 2019 r. sprzedając e-booki stosujemy obniżoną stawkę VAT 5%. E-book nie może składać się jednak w przeważającej mierze z treści graficznych lub wideo.

7. Dwie [2] zmiany u właścicieli kas fiskalnych

Numer 1. Na przedsiębiorców – właścicieli kas fiskalnych (drukarek fiskalnych) i ich pracowników (oraz zleceniobiorców) nałożony został nowy obowiązek, który polega na:
1). zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji na kasie fiskalnej
2). złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z ww. informacjami

Numer 2. Do dnia 31.07.2019 – każdą kasę fiskalną należało zweryfikować pod względem stawek przypisanych do poszczególnych liter. Od 1 sierpnia 2019 wszyscy musza mieć ujednolicone stawki:
PTU A 23%
PTU B 8%
PTU C 5%
PTU D 0 %
PTU E zwolniona
PTU F i G – inne stawki w tym “zero techniczne”

8. Zerowy PIT dla młodych pracowników

Dla zatrudniających pracowników – Od 1 sierpnia 2019 r. zlikwidowany został podatek PIT (PIT-4) dla osób do 26 roku życia zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia do wysokości dochodu 85 528 zł. Natomiast w odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł. W konsekwencji tego działania od osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, pracodawca zapłaci tylko składki ZUS.

9. Trzy [3] ważne zmiany dla spółek z branży IT wpisanych do KRS

Numer 1. W październiku ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz nowe przepisy zobowiązujące spółki do zgłaszania oraz aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych.
Numer 2. Spółki które zgłosiły do KRS więcej niż 10 kodów PKD, muszą dokonać aktualizacji wpisu w KRS i wskazać maksymalnie 10 pozycji przedmiotu działalności gospodarczej.
Numer 3. W KRS należy również wskazać adresy do doręczeń osób reprezentujących firmę – członków zarządu, prokurentów oraz wspólników (zgłoszenia pisemne).


Jeżeli nie chcesz we własnym zakresie śledzić zmian w przepisach, zapraszam cię do współpracy!

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 monika.salawa@solidnaksiegowa.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *