15 tys. zł koszty
Zmiany w przepisach

Transakcje powyżej 15 tys. zł – organy podatkowe zmieniają swoje dotychczasowe stanowisko!

Od 01 stycznia 2020 r.  obowiązują przepisy, które zobowiązują przedsiębiorców (w tym programistów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) do:
– dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego;
oraz
– sprawdzenia, czy numer rachunku bankowego kontrahenta znajduje się na Białej Liście podatników VAT;
jeżeli jednorazowa wartość transakcji wynosi 15.000 zł brutto lub więcej.

Za niestosowanie się do tych zasad grozi sankcja m.in. taki wydatek nie może być zaliczony do firmowych kosztów.

Czego dotyczy problem?
W praktyce programiści zawierają umowy ramowe (umowy o współpracy), które określają ogólne warunki współpracy, ale nie wskazują określonej wartości świadczenia (np. wynagrodzenie zależne od godzin pracy w danym miesiącu).
Do niedawna organy podatkowe prezentowały pogląd, że jeżeli umowa nie określała wiążącej wartości transakcji, to za wartość transakcji uznawało się kwotę udokumentowaną fakturą, a nie sumę sprzedaży dokonanej w oparciu o umowę ramową (umowę o współpracy).

Mamy nowe stanowisko Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
W ostatnim czasie Szef KAS zmienił z urzędu szereg interpretacji indywidualnych i wprowadził nową definicję jednorazowej wartości transakcji. Aktualnie uważa się, że jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określonych w umowie zawartej między przedsiębiorcami (lub stanowiących sumę płatności wynikających z zawartej umowy), nawet jeżeli w samej umowie nie określono łącznej wysokości tych świadczeń (nie jest ona znana w momencie zawierania umowy).

Jakie wnioski płyną ze zmiany stanowiska Szefa KAS?
W związku ze zmianą stanowiska Szefa KAS zalecamy następujące rozwiązania:
1. Z punktu widzenia programisty jako Sprzedawcy usług:
Jeżeli współpracujesz z inną firmą z Polski na podstawie umowy ramowej (umowy o współpracy), powinieneś założyć firmowy rachunek bankowy i zgłosić go do CEIDG. Nawet jeżeli kwoty wynikające z pojedynczo wystawianych przez ciebie faktur nie przekraczają wartości 15.000 zł brutto.

2. Z punktu widzenia programisty jako Nabywcy towarów lub usług:
Jeżeli nabywasz towary lub usługi na podstawie umowy ramowej (umowy o współpracy) zawartej z inną polską firmą, dokonuj zapłaty za faktury za pośrednictwem rachunku płatniczego oraz przed zleceniem przelewu sprawdzić, czy numer rachunku bankowego kontrahenta wyświetla się na Białej Liście podatników VAT.  Nawet jeżeli kwoty wynikające z pojedynczych faktur nie przekraczają wartości 15.000 zł brutto.

Dzięki tym zasadom unikniesz problemów i dotkliwych sankcji skarbowych.

Monika SalawaPotrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! tel. 535 511 911 monika.salawa@solidnaksiegowa.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *